Grafische sector neemt minder personeel aan

12/05/14 om 00:00 - Bijgewerkt op 11/05/14 om 23:59

Bron: Grafisch Nieuws

Grafische bedrijven zijn huiverig voor het aannemen van nieuw personeel. Ondernemers in de grafische sector maken zich voornamelijk zorgen over de risico's met betrekking tot personeel. Dat blijkt uit een onderzoek naar de visie van ondernemers in de grafische sector, uitgevoerd in opdracht van het Nederlande uitzendbureau PRO Payroll.

Grafische sector neemt minder personeel aan

Aan 482 Nederlandse KMO-ondernemers werden enkele meerkeuzevragen voorgelegd. Ruim 47% van alle ondervraagde werkgevers neemt minder snel personeel aan omdat de stabiliteit van de markt onzeker is, waardoor de arbeidsbehoefte binnen de onderneming te sterk fluctueert. De twee meest genoemde risico's zijn het onvoldoende flexibel in kunnen zetten van personeel (50%) en het verplicht door moeten betalen tijdens ziekte van de werknemer (39%).

Grafische bedrijven die bovengenoemde zorgen uiten, proberen de risico's ten aanzien van personeel op verschillende manieren in te dekken. Zo maakt 18% van de bedrijven in de grafische sector gebruik van een uitzendconstructie voor nieuw en flexibel personeel. Hiervan brengt 10% zijn personeel onder bij een payrollbedrijf en maakt 8% gebruik van een uitzendbureau.

Bij het gebruik van een dergelijke constructie, worden alle werkgeversrisico's gedragen door de juridische werkgever: het payrollbedrijf of het uitzendbureau. Zo is de begeleiding en doorbetaling bij langdurige ziekte de verantwoordelijkheid van de juridische werkgever. Verder kunnen door deze constructie flexibele contracten aan werknemers worden aangeboden, waarbij de contracturen bijvoorbeeld voortdurend kunnen worden aangepast aan de arbeidsbehoefte van de onderneming.

Lees meer over: