De naam van het project staat symbool voor de weg die jongeren afleggen, de keuzes en kruispunten, het levenslang leren en een eigen spoor trekken.

Over elke werkervaring brengen de twee jongeren verslag uit op www.roadies.be en de (sociale) media. Vanaf september kan je hun wedervaren bekijken op Iedereen Beroemd op één, en lezen in Metro en Joepie.

Roadies is een nieuw initiatief van Klasse, het Agentschap voor Onderwijscommunicatie, de Dienst Beroepsopleiding (promotor) en de VDAB, gecofinancierd door het ESF (Europees Sociaal Fonds).

Printmedia Roadies

Als Sectorfonds voor de printmedia industrie was GRAFOC | Printmedia Opleidingscentrum meteen zeer enthousiast over het project en ging het op zoek naar een bedrijf waar Roadies voor de printmedia industrie zou kunnen doorgaan. Drukker en drukafwerker zijn namelijk al jaren een knelpuntberoep, en een waarheidsgetrouw beeld kunnen meegeven van deze beroepen naar een groter en jonger publiek is nodig.

Met drukkerij Albe De Coker uit Hoboken werd dit bedrijf gevonden dat onmiddellijk even enthousiast was. Dit maatschappelijke project zet de printmedia sector in de kijker, op maat en in de taal van de jongeren. Zo worden o.a. jongeren gestimuleerd om studies of opleidingen die naar knelpuntberoepen leiden, te overwegen. Albe De Coker fungeert hierbij als een ambassadeur voor de hightech printmedia sector naar een ruimer publiek en de daaraan gekoppelde knelpuntberoepen.

Het doel van Roadies is 3-ledig:

-een frisse en eigenzinnige kijk bieden op het thema studie- en beroepskeuze,

-het bijstellen van de vaak verkeerde beeldvorming over technische en beroepsgeoriënteerde jobs en studierichtingen,

-een betere ontsluiting van de informatiekanalen over onderwijs en arbeidsmarkt creëren.

Voor de printmedia sector komt daarbovenop dat instroom van nieuwe werknemers de komende jaren broodnodig is om de vergrijzing op te vangen.

Roadies loopt van september 2013 tot juni 2014. Via diverse kanalen zal er verdere communicatie zijn over het verloop van dit project.

De naam van het project staat symbool voor de weg die jongeren afleggen, de keuzes en kruispunten, het levenslang leren en een eigen spoor trekken.Over elke werkervaring brengen de twee jongeren verslag uit op www.roadies.be en de (sociale) media. Vanaf september kan je hun wedervaren bekijken op Iedereen Beroemd op één, en lezen in Metro en Joepie.Roadies is een nieuw initiatief van Klasse, het Agentschap voor Onderwijscommunicatie, de Dienst Beroepsopleiding (promotor) en de VDAB, gecofinancierd door het ESF (Europees Sociaal Fonds). Printmedia RoadiesAls Sectorfonds voor de printmedia industrie was GRAFOC | Printmedia Opleidingscentrum meteen zeer enthousiast over het project en ging het op zoek naar een bedrijf waar Roadies voor de printmedia industrie zou kunnen doorgaan. Drukker en drukafwerker zijn namelijk al jaren een knelpuntberoep, en een waarheidsgetrouw beeld kunnen meegeven van deze beroepen naar een groter en jonger publiek is nodig.Met drukkerij Albe De Coker uit Hoboken werd dit bedrijf gevonden dat onmiddellijk even enthousiast was. Dit maatschappelijke project zet de printmedia sector in de kijker, op maat en in de taal van de jongeren. Zo worden o.a. jongeren gestimuleerd om studies of opleidingen die naar knelpuntberoepen leiden, te overwegen. Albe De Coker fungeert hierbij als een ambassadeur voor de hightech printmedia sector naar een ruimer publiek en de daaraan gekoppelde knelpuntberoepen.Het doel van Roadies is 3-ledig:-een frisse en eigenzinnige kijk bieden op het thema studie- en beroepskeuze,-het bijstellen van de vaak verkeerde beeldvorming over technische en beroepsgeoriënteerde jobs en studierichtingen,-een betere ontsluiting van de informatiekanalen over onderwijs en arbeidsmarkt creëren.Voor de printmedia sector komt daarbovenop dat instroom van nieuwe werknemers de komende jaren broodnodig is om de vergrijzing op te vangen. Roadies loopt van september 2013 tot juni 2014. Via diverse kanalen zal er verdere communicatie zijn over het verloop van dit project.