Sinds maandag 22 januari is de drukkerij van de familie Vander Roost aangesloten bij Graphius. Bestuurder Natalie Vander Roost is samen met haar team van vier medewerkers verhuisd naar de productiesite van Graphius Brussels in Hemelstraat 2, 1651 Beersel.

Daar vervoegen ze Dereume Printing en Boone-Roosens in het recent uitgebreide gebouw, waar ook een gemoderniseerd machinepark operationeel is.

Door deze strategische acquisitie versterkt Graphius opnieuw haar positie in Brussel.

Met de overname gaat geen jobverlies gepaard en de voordelen worden gezocht op vlak van schaalgrootte en productiemogelijkheden.

Met de toetreding van Varoprint maken inmiddels twaalf drukkerijen onderdeel uit van Graphius, actief op drie productiesites.

Graphius stelt 300 mensen tewerk en realiseert een geconsolideerde omzet van 60 mio Eur.

Nvdr: Varoprint realiseerde in 2016 een bruto marge van 316.909 euro (het omzetcijfer staat niet op de jaarrekening vermeld). De boekjaren van 2012 tot 2016 werden volgens de jaarrekeningen met verlies afgesloten.

Sinds maandag 22 januari is de drukkerij van de familie Vander Roost aangesloten bij Graphius. Bestuurder Natalie Vander Roost is samen met haar team van vier medewerkers verhuisd naar de productiesite van Graphius Brussels in Hemelstraat 2, 1651 Beersel.Daar vervoegen ze Dereume Printing en Boone-Roosens in het recent uitgebreide gebouw, waar ook een gemoderniseerd machinepark operationeel is.Door deze strategische acquisitie versterkt Graphius opnieuw haar positie in Brussel.Met de overname gaat geen jobverlies gepaard en de voordelen worden gezocht op vlak van schaalgrootte en productiemogelijkheden.Met de toetreding van Varoprint maken inmiddels twaalf drukkerijen onderdeel uit van Graphius, actief op drie productiesites.Graphius stelt 300 mensen tewerk en realiseert een geconsolideerde omzet van 60 mio Eur.Nvdr: Varoprint realiseerde in 2016 een bruto marge van 316.909 euro (het omzetcijfer staat niet op de jaarrekening vermeld). De boekjaren van 2012 tot 2016 werden volgens de jaarrekeningen met verlies afgesloten.