Hoewel het de uitgangspunten van FSC nog altijd 'achtenswaardig' vindt, vindt Greenpeace toch dat "de focus van FSC bovenal gericht is op het zetten van een standaard voor commerciële exploitatie van bossen. Greenpeace is van mening dat FSC verbeteringen moet aanbrengen waardoor grootschalige bescherming van bossen kan worden gewaarborgd." Bovendien verwijt Greenpeace de FSC-organisatie gebrek aan transparantie: "Een certificatiesysteem voor bosbeheer zou als minimum kaarten van gecertificeerde gebieden en audit rapporten publiekelijk toegankelijk moeten maken voor derden om te verifiëren. FSC noch elk ander certificeringssysteem voor duurzaam bosbeheer, publiceert deze informatie."

FSC zegt in een reactie de beslissing van Greenpeace International te betreuren maar te respecteren: "FSC is echter van mening dat voor een effectieve bescherming en het behoud van bossen het terechte streven naar maximale bosbescherming op zich niet volstaat. Verantwoord bosbeheer (en het gebruik van hout) zijn een onmisbaar onderdeel van een strategie gericht op bosbehoud voor de lange termijn."

Het staat lokale Greenpeace-kantoren vrij om het eigen FSC-lidmaatschap te heroverwegen. De Nederlandse tak meldt ook haar FSC-deelname te staken. Greenpeace België laat weten nooit lid te zijn geweest van FSC: "Een eventueel herbekijken van dit lidmaatschap naar aanleiding van de recente beslissing van Greenpeace International is voor ons dus niet aan de orde."

Hoewel het de uitgangspunten van FSC nog altijd 'achtenswaardig' vindt, vindt Greenpeace toch dat "de focus van FSC bovenal gericht is op het zetten van een standaard voor commerciële exploitatie van bossen. Greenpeace is van mening dat FSC verbeteringen moet aanbrengen waardoor grootschalige bescherming van bossen kan worden gewaarborgd." Bovendien verwijt Greenpeace de FSC-organisatie gebrek aan transparantie: "Een certificatiesysteem voor bosbeheer zou als minimum kaarten van gecertificeerde gebieden en audit rapporten publiekelijk toegankelijk moeten maken voor derden om te verifiëren. FSC noch elk ander certificeringssysteem voor duurzaam bosbeheer, publiceert deze informatie."FSC zegt in een reactie de beslissing van Greenpeace International te betreuren maar te respecteren: "FSC is echter van mening dat voor een effectieve bescherming en het behoud van bossen het terechte streven naar maximale bosbescherming op zich niet volstaat. Verantwoord bosbeheer (en het gebruik van hout) zijn een onmisbaar onderdeel van een strategie gericht op bosbehoud voor de lange termijn."Het staat lokale Greenpeace-kantoren vrij om het eigen FSC-lidmaatschap te heroverwegen. De Nederlandse tak meldt ook haar FSC-deelname te staken. Greenpeace België laat weten nooit lid te zijn geweest van FSC: "Een eventueel herbekijken van dit lidmaatschap naar aanleiding van de recente beslissing van Greenpeace International is voor ons dus niet aan de orde."