Met het instrument in kwestie kunnen de banken er zich van verzekeren dat de toegekende kredieten de financiële draagkracht van de klant niet ondermijnen, en dat de investering in duurzaamheid niet ten koste gaat van productieve investeringen. Het instrument bevat een referentielijst met energiezuinige technologieën, waarbij de mogelijke verbruiksbesparing opgegeven wordt. Men vindt er bijvoorbeeld instrumenten voor een gezamenlijke energieproductie (stroom en warmte - 20 à 25% energiebesparing), warmtepompen (15 à 35%), elektronische ballasten voor de verlichting (20 à 50%), enz. Naast dat referentie-instrument (dat om de zes maanden geactualiseerd wordt) stellen de federaties ook een modelcontract voor gegarandeerde energieprestaties voor: het contract Esco (Energy Service Company).

Het geheel maakt deel uit van het 'groene plan' dat eind 2010 opgestart werd. De promotors geven echter toe dat de banken en bedrijven het plan nog niet genoeg kennen. Het februarinummer van Grafisch Nieuws wijdt er overigens een grote bijdrage aan binnen het dossier 'Green Printing'.

Met het instrument in kwestie kunnen de banken er zich van verzekeren dat de toegekende kredieten de financiële draagkracht van de klant niet ondermijnen, en dat de investering in duurzaamheid niet ten koste gaat van productieve investeringen. Het instrument bevat een referentielijst met energiezuinige technologieën, waarbij de mogelijke verbruiksbesparing opgegeven wordt. Men vindt er bijvoorbeeld instrumenten voor een gezamenlijke energieproductie (stroom en warmte - 20 à 25% energiebesparing), warmtepompen (15 à 35%), elektronische ballasten voor de verlichting (20 à 50%), enz. Naast dat referentie-instrument (dat om de zes maanden geactualiseerd wordt) stellen de federaties ook een modelcontract voor gegarandeerde energieprestaties voor: het contract Esco (Energy Service Company). Het geheel maakt deel uit van het 'groene plan' dat eind 2010 opgestart werd. De promotors geven echter toe dat de banken en bedrijven het plan nog niet genoeg kennen. Het februarinummer van Grafisch Nieuws wijdt er overigens een grote bijdrage aan binnen het dossier 'Green Printing'.