De groep benpac die in het Zwitserse Stans gevestigd is, heeft zich in verpakkingstechnologieën, machinebouw, informaticatechnologie en consultancy gespecialiseerd. Door Gallus over te nemen, wordt benpac de eigenaar van vijf productievestigingen in Duitsland en Zwitserland met in totaal ongeveer 430 medewerkers. Daar ontwikkelt en bouwt Gallus conventionele en digitale rotatie-etikettenpersen (smalbaanpersen).

Heidelberg en benpac hebben afgesproken dat Heidelberg, in nauwe samenwerking met de nieuwe eigenaar, de verkoop van de productportefeuille van Gallus voortzet en de dienstverlening blijft verzorgen. De klanten van Gallus kunnen dus blijven rekenen op het grootste dienstennetwerk ter wereld van de grafische industrie. De verkoop moet nog goedgekeurd worden door de bevoegde diensten en is nog aan andere opschortende voorwaarden onderhevig. De operatie die goed is voor 120 miljoen euro, zou voor eind 2020 afgerond moeten zijn. In de toekomst zullen de twee bedrijven nauw samenwerken aan de digitale etikettenpers Gallus Labelfire. Heidelberg blijft de digitale drukeenheid (DPU) en de verbruiksgoederen voor die pers leveren.

"We verkopen onze activiteiten op het gebied van de rotatieflexodruk en de rotatie-smallebaandruk om ons nog meer te kunnen concentreren op innoverende oplossingen voor de hele waardeketen van de vellendruk. We behouden onze interne digitale knowhow en door met benpac aan de Gallus Labelfire samen te werken, boeken we ook vooruitgang in de digitalisering van de conventionele persen. Tegelijk blijven we een belangrijke leverancier van de groeiende etikettenmarkt met onze vellenoffsetpersen," verklaarde Rainer Hundsdörfer, algemeen directeur en voorzitter van Heidelberg.

Voor de volledigheid: in 1999 had Heidelberg een belang van 30% in het kapitaal van Gallus genomen. Drie jaar later verwierf Heidelberg de volledige controle over de Zwitserse fabrikant van etikettenpersen.

De groep benpac die in het Zwitserse Stans gevestigd is, heeft zich in verpakkingstechnologieën, machinebouw, informaticatechnologie en consultancy gespecialiseerd. Door Gallus over te nemen, wordt benpac de eigenaar van vijf productievestigingen in Duitsland en Zwitserland met in totaal ongeveer 430 medewerkers. Daar ontwikkelt en bouwt Gallus conventionele en digitale rotatie-etikettenpersen (smalbaanpersen).Heidelberg en benpac hebben afgesproken dat Heidelberg, in nauwe samenwerking met de nieuwe eigenaar, de verkoop van de productportefeuille van Gallus voortzet en de dienstverlening blijft verzorgen. De klanten van Gallus kunnen dus blijven rekenen op het grootste dienstennetwerk ter wereld van de grafische industrie. De verkoop moet nog goedgekeurd worden door de bevoegde diensten en is nog aan andere opschortende voorwaarden onderhevig. De operatie die goed is voor 120 miljoen euro, zou voor eind 2020 afgerond moeten zijn. In de toekomst zullen de twee bedrijven nauw samenwerken aan de digitale etikettenpers Gallus Labelfire. Heidelberg blijft de digitale drukeenheid (DPU) en de verbruiksgoederen voor die pers leveren."We verkopen onze activiteiten op het gebied van de rotatieflexodruk en de rotatie-smallebaandruk om ons nog meer te kunnen concentreren op innoverende oplossingen voor de hele waardeketen van de vellendruk. We behouden onze interne digitale knowhow en door met benpac aan de Gallus Labelfire samen te werken, boeken we ook vooruitgang in de digitalisering van de conventionele persen. Tegelijk blijven we een belangrijke leverancier van de groeiende etikettenmarkt met onze vellenoffsetpersen," verklaarde Rainer Hundsdörfer, algemeen directeur en voorzitter van Heidelberg.Voor de volledigheid: in 1999 had Heidelberg een belang van 30% in het kapitaal van Gallus genomen. Drie jaar later verwierf Heidelberg de volledige controle over de Zwitserse fabrikant van etikettenpersen.