Die rationalisering past in het plan Focus 2012 dat in november laatstleden aangekondigd was en waarmee Heidelberg de productiecapaciteit en de kosten wil verminderen. Het plan zal gevolgen hebben voor ongeveer 13% van het personeel van Heidelberg.

In Duitsland zal Heidelberg ongeveer 1.200 banen schrappen in verschillende afdelingen: productie, onderzoek en ontwikkeling, administratie, verkoop en marketing. Daarnaast zullen er ook banen geschrapt worden in de buitenlandse dochterondernemingen van Heidelberg.

"Focus 2012 moet Heidelberg een correcte marktpositie opleveren, in de eerste plaats door een belangrijke capaciteitsvermindering en door de aanpassing van de verkoopactiviteiten aan de regionale evoluties van de markten. Dat moet het mogelijk maken om een basis en doeltreffende structuren te creëren die nodig zijn om een winstgevende activiteit te ontwikkelen."

Die rationalisering past in het plan Focus 2012 dat in november laatstleden aangekondigd was en waarmee Heidelberg de productiecapaciteit en de kosten wil verminderen. Het plan zal gevolgen hebben voor ongeveer 13% van het personeel van Heidelberg. In Duitsland zal Heidelberg ongeveer 1.200 banen schrappen in verschillende afdelingen: productie, onderzoek en ontwikkeling, administratie, verkoop en marketing. Daarnaast zullen er ook banen geschrapt worden in de buitenlandse dochterondernemingen van Heidelberg."Focus 2012 moet Heidelberg een correcte marktpositie opleveren, in de eerste plaats door een belangrijke capaciteitsvermindering en door de aanpassing van de verkoopactiviteiten aan de regionale evoluties van de markten. Dat moet het mogelijk maken om een basis en doeltreffende structuren te creëren die nodig zijn om een winstgevende activiteit te ontwikkelen."