Tijdens een uitdagend boekjaar 2019/20 (1 april 2019 tot 31 maart 2020) werd de business van Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) beïnvloed door het steeds slechter wordende economische klimaat als gevolg van de Covid-19-pandemie. Op basis van voorlopige cijfers die nog moeten worden geaudit, bedroeg de omzet van de Groep 2.349 miljoen euro, ongeveer 6 procent minder dan in het voorgaande jaar. De beperkte investeringsactiviteit als gevolg van de economische omstandigheden had een negatieve invloed op het bedrijfsleven, in de eerste plaats in Europa. In het vierde kwartaal verslechterden de macro-economische omstandigheden aanzienlijk en onverwacht als gevolg van de Covid-19-pandemie en dit kwam duidelijk tot uiting in de omzet, die met ? 659 miljoen beduidend lager was dan in hetzelfde kwartaal van het voorgaande jaar (? 797 miljoen).

Het voorlopige EBITDA (exclusief de effecten van de herstructurering) bedraagt ? 102 miljoen (? 180 miljoen in het voorgaande boekjaar). De EBITDA-marge exclusief de effecten van de herstructurering komt daarmee uit op 4,3 procent en ligt door volume- en productmix-effecten onder het cijfer van vorig jaar van 7,2 procent. Daarnaast hebben de eenmalige uitgaven voor de heroriëntatie van de onderneming (? 275 miljoen) het resultaat in het fiscaal jaar als naar verwachting beïnvloed. Het voorlopige nettoresultaat na belastingen kwam daarmee uit op ? -343 miljoen (vorig jaar: ? 21 miljoen). De netto financiële schuld daalde van ? 250 miljoen naar ? 43 miljoen.

"Het boekjaar 2019/20 werd gekenmerkt door een aanzienlijke verslechtering van het wereldwijde economische klimaat en dat had ook gevolgen voor onze klanten en voor Heidelberg zelf. Met het pakket maatregelen dat we in maart hebben aangekondigd, hebben we voor Heidelberg de weg vrijgemaakt om stabiliteit te bereiken, onze liquiditeit te verbeteren en de winstgevendheid stap voor stap te verhogen voor de lange termijn. De Covid-19-pandemie stelt Heidelberg en de hele sector voor grote uitdagingen, die wij samen met onze klanten en met behulp van wat Heidelberg als technologisch leider in de grafische industrie te bieden heeft, onder de knie zullen krijgen. Door onze krachten te bundelen zullen we sterker uit de crisis komen", zegt Rainer Hundsdörfer, CEO van Heidelberg.

Tijdens een uitdagend boekjaar 2019/20 (1 april 2019 tot 31 maart 2020) werd de business van Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) beïnvloed door het steeds slechter wordende economische klimaat als gevolg van de Covid-19-pandemie. Op basis van voorlopige cijfers die nog moeten worden geaudit, bedroeg de omzet van de Groep 2.349 miljoen euro, ongeveer 6 procent minder dan in het voorgaande jaar. De beperkte investeringsactiviteit als gevolg van de economische omstandigheden had een negatieve invloed op het bedrijfsleven, in de eerste plaats in Europa. In het vierde kwartaal verslechterden de macro-economische omstandigheden aanzienlijk en onverwacht als gevolg van de Covid-19-pandemie en dit kwam duidelijk tot uiting in de omzet, die met ? 659 miljoen beduidend lager was dan in hetzelfde kwartaal van het voorgaande jaar (? 797 miljoen).Het voorlopige EBITDA (exclusief de effecten van de herstructurering) bedraagt ? 102 miljoen (? 180 miljoen in het voorgaande boekjaar). De EBITDA-marge exclusief de effecten van de herstructurering komt daarmee uit op 4,3 procent en ligt door volume- en productmix-effecten onder het cijfer van vorig jaar van 7,2 procent. Daarnaast hebben de eenmalige uitgaven voor de heroriëntatie van de onderneming (? 275 miljoen) het resultaat in het fiscaal jaar als naar verwachting beïnvloed. Het voorlopige nettoresultaat na belastingen kwam daarmee uit op ? -343 miljoen (vorig jaar: ? 21 miljoen). De netto financiële schuld daalde van ? 250 miljoen naar ? 43 miljoen."Het boekjaar 2019/20 werd gekenmerkt door een aanzienlijke verslechtering van het wereldwijde economische klimaat en dat had ook gevolgen voor onze klanten en voor Heidelberg zelf. Met het pakket maatregelen dat we in maart hebben aangekondigd, hebben we voor Heidelberg de weg vrijgemaakt om stabiliteit te bereiken, onze liquiditeit te verbeteren en de winstgevendheid stap voor stap te verhogen voor de lange termijn. De Covid-19-pandemie stelt Heidelberg en de hele sector voor grote uitdagingen, die wij samen met onze klanten en met behulp van wat Heidelberg als technologisch leider in de grafische industrie te bieden heeft, onder de knie zullen krijgen. Door onze krachten te bundelen zullen we sterker uit de crisis komen", zegt Rainer Hundsdörfer, CEO van Heidelberg.