Het KVGO wijst erop dat het aantal aangesloten grafische bedrijven van 2.027 in 2008 gedaald is tot 1.616 in 2011. In dezelfde periode is het aantal ingeschreven werknemers - waarop de bijdragen van de leden berekend worden - met een derde gedaald, van 33.362 tot 22.316. En dit jaar zou hun aantal met nog meer dan 2.000 dalen. In die omstandigheden kan de federatie haar budget niet in evenwicht houden. Als de situatie niet verandert, aldus het KVGO in een mededeling, zou de federatie binnen twee jaar failliet zijn.

De Nederlandse federatie gaat haar activiteiten op drie punten concentreren: branchevernieuwing, sociale innovatie en herpositionering. De buitendienst verdwijnt: advies aan de bedrijven wordt nu via de telefoon of elektronische kanalen gegeven, terwijl er ook meer aandacht gaat naar de organisatie van bijeenkomsten en workshops. Ook andere activiteiten, zoals de marketing en de vakbeurzen, worden stopgezet. Parallel daarmee wordt het personeelsbestand van het KVGO verminderd van 24,2 tot 16,7 voltijdse banen.

Het KVGO wijst erop dat het aantal aangesloten grafische bedrijven van 2.027 in 2008 gedaald is tot 1.616 in 2011. In dezelfde periode is het aantal ingeschreven werknemers - waarop de bijdragen van de leden berekend worden - met een derde gedaald, van 33.362 tot 22.316. En dit jaar zou hun aantal met nog meer dan 2.000 dalen. In die omstandigheden kan de federatie haar budget niet in evenwicht houden. Als de situatie niet verandert, aldus het KVGO in een mededeling, zou de federatie binnen twee jaar failliet zijn. De Nederlandse federatie gaat haar activiteiten op drie punten concentreren: branchevernieuwing, sociale innovatie en herpositionering. De buitendienst verdwijnt: advies aan de bedrijven wordt nu via de telefoon of elektronische kanalen gegeven, terwijl er ook meer aandacht gaat naar de organisatie van bijeenkomsten en workshops. Ook andere activiteiten, zoals de marketing en de vakbeurzen, worden stopgezet. Parallel daarmee wordt het personeelsbestand van het KVGO verminderd van 24,2 tot 16,7 voltijdse banen.