Johan Jaubin, voorzitter van de Raad van Bestuur van het VIGC en Vice President Operations & Technology bij Van Genechten Packaging, kwam vertellen dat de voorbije maanden een grondig en kritisch onderzoek was gevoerd naar het bestaansrecht van het VIGC. Dat heeft onder andere geresulteerd in een vernieuwde missie die beknopt kan worden weergegeven als 'Kennis overdragen en omzetten naar kunnen'.

Eddy Hagen, directeur van het VIGC, verduidelijkt dat het onderzoeksinstituut een onafhankelijk kenniscentrum voor de grafische industrie blijft en een kruispunt tussen verschillende werelden is: 'Lag de nadruk vroeger vooral op interne dan gaat nu ook veel aandacht naar externe innovatie. Kijk naar wat er om je heen in de wereld gebeurt en doe er je voordeel mee.' Daarnaast is er de belangrijke focus op de Best Practices begeleidingstrajecten die onmiddelijke winst opleveren. Enkele voorbeelden: de jaarlijkse VIGC Check-up van de meest kritieke processen en meettoestellen, PDF-audit, workflow doorlichting en optimalisatie, enz. Eddy Hagen wijst ook op de VIGC tools met hoog rendement (bv. om te preflighten, de VIGC ICC-kleurprofielen, enz.) die gratis te downloaden zijn via de vernieuwde site. Andere taken van het VIGC zijn trendwatching en duiding en kritische benadering van hypes gesteund op feiten en cijfers.

Tijdens het tweede gedeelte van het congres was er een paneldebat en de slottoespraak van de Nederlandse keynote spreker en trendwatcher Adjiedj Bakas. Die wees aan de hand van trends op de steeds weer nieuwe kansen die openliggen voor de grafische industrie. Hij adviseert te gaan praten met mogelijke partners waarmee je voorheen nog nooit hebt gesproken, veel meer ruimte te geven aan jongeren en steeds weer te veranderen. Het sluit aan bij de externe innovatiegedachte van het VIGC.

Lode Vlayen, verantwoordelijk voor sales & marketing, is voortaan het eerste aanspreekpunt bij het VIGC.

Johan Jaubin, voorzitter van de Raad van Bestuur van het VIGC en Vice President Operations & Technology bij Van Genechten Packaging, kwam vertellen dat de voorbije maanden een grondig en kritisch onderzoek was gevoerd naar het bestaansrecht van het VIGC. Dat heeft onder andere geresulteerd in een vernieuwde missie die beknopt kan worden weergegeven als 'Kennis overdragen en omzetten naar kunnen'. Eddy Hagen, directeur van het VIGC, verduidelijkt dat het onderzoeksinstituut een onafhankelijk kenniscentrum voor de grafische industrie blijft en een kruispunt tussen verschillende werelden is: 'Lag de nadruk vroeger vooral op interne dan gaat nu ook veel aandacht naar externe innovatie. Kijk naar wat er om je heen in de wereld gebeurt en doe er je voordeel mee.' Daarnaast is er de belangrijke focus op de Best Practices begeleidingstrajecten die onmiddelijke winst opleveren. Enkele voorbeelden: de jaarlijkse VIGC Check-up van de meest kritieke processen en meettoestellen, PDF-audit, workflow doorlichting en optimalisatie, enz. Eddy Hagen wijst ook op de VIGC tools met hoog rendement (bv. om te preflighten, de VIGC ICC-kleurprofielen, enz.) die gratis te downloaden zijn via de vernieuwde site. Andere taken van het VIGC zijn trendwatching en duiding en kritische benadering van hypes gesteund op feiten en cijfers. Tijdens het tweede gedeelte van het congres was er een paneldebat en de slottoespraak van de Nederlandse keynote spreker en trendwatcher Adjiedj Bakas. Die wees aan de hand van trends op de steeds weer nieuwe kansen die openliggen voor de grafische industrie. Hij adviseert te gaan praten met mogelijke partners waarmee je voorheen nog nooit hebt gesproken, veel meer ruimte te geven aan jongeren en steeds weer te veranderen. Het sluit aan bij de externe innovatiegedachte van het VIGC. Lode Vlayen, verantwoordelijk voor sales & marketing, is voortaan het eerste aanspreekpunt bij het VIGC.