De verschillende sprekers schetsten een beeld van verleden, heden en toekomst van 3D-printing en daarmee was de toon gezet voor een geïnspireerde netwerkavond.

Het beeld dat geschetst werd ging voorbij aan de sciencefictionachtige toekomst die al eens op internetfora de ronde doet. Een aantal concrete voorbeelden toonden aan waar 3D-printing een verschil maakt of zal maken in de traditionele productie en voor individuele personen. Zonder de hype te voeden werd duidelijk dat 3D-printing toch een grote impact zal hebben op bestaande productieprocessen en logistieke ketens. Of we daar angst van moeten hebben? "Integendeel," vindt Kris Binon, directeur van Flam3D: "We doen juist een oproep aan alle stakeholders om samen ambitieus vooruit te kijken. En we hopen dat ons platform daartoe kan bijdragen."

Uiteraard werd er ook gesproken over het belang van samenwerking. "Kennis is nu al heel belangrijk als je als bedrijf - of als regio - een competitief voordeel wil behouden. En dat zal alleen maar toenemen", voorspelt Kris Binon. Ondervoorzitter Bart Van der Schueren vult aan: "Die exponentiële toename aan data en informatie maakt dat één bedrijf - laat staan één persoon - onmogelijk alle kennis in zich kan verzamelen. Bedrijven die dat inzien, gaan op zoek binnen hun netwerken naar de juiste kennis. Veel meer dan vroeger gaat het om echte samenwerkingsverbanden tussen bedrijven die beseffen dat ze samen veel meer kunnen bereiken.".

Volgens de organisatoren was de opkomst een onvoorzien succes. Die algemene interesse blijkt ook uit het aantal leden van de organisatie, dat op 4 maand aangroeide van 9 tot bijna 30 bedrijven en organisaties. "En uiteraard willen we verder groeien: de sterkte van het netwerk bepaalt immers grotendeels onze potentiële impact op de groei van het 3D-printing ecosysteem in Vlaanderen", besluit Kris Binon.

Aan de wieg van Flam3D V.Z.W., voluit Flanders Additive Manufacturing and 3D Printing Ecosystem, stonden, naast T&MS, Materialise N.V. (Heverlee), Tenco DDM (Genk), Xeikon Prepress (Ieper), RSPrint (Beringen-Paal), Vamac (Diepenbeek), KULeuven, UGent en Sirris. Naast de oprichters, traden ook ondermeer 3D&I, 3DEE, 3dvangelist, BEKAERT N.V., cr3do, FabLab Factory, Flanders Make, Formando, GC Europe N.V., Layeredprints, LCV N.V., MT3D, Raytech, REIN4CED, Tripodmaker en TWIKIT tot de organisatie toe.

Flam3D vzw - voluit Flanders Additive Manufacturing and 3D Printing Ecosystem - is het onafhankelijk Vlaams platform voor alle belanghebbenden actief in 3D/AM in Vlaanderen. Flam3D wil op zoek gaan naar waardeketens om binnen en buiten Vlaanderen, binnen en buiten het netwerk, slimme innovatie te ondersteunen. Leden krijgen toegang tot marktinformatie en business-opportuniteiten. Zo werken ze eraan dat Vlaanderen een voortrekkersrol kan blijven spelen in de ontwikkeling van 3D-printing.

3D-printing? 3D-printen of "additive manufacturing" is een verzameling van technologieën waarbij een product opgebouwd ('geprint') wordt uit een basisgrondstof, meestal laag per laag. Naarmate de productiesnelheden en mogelijke grondstoffen toenemen, breken er nieuwe markten open. Het is algemeen aanvaard dat 3D-printen een grote impact zal hebben op de manier waarop goederen geproduceerd en getransporteerd worden. De technologie biedt ook enorme kansen voor duurzame productie.

De verschillende sprekers schetsten een beeld van verleden, heden en toekomst van 3D-printing en daarmee was de toon gezet voor een geïnspireerde netwerkavond. Het beeld dat geschetst werd ging voorbij aan de sciencefictionachtige toekomst die al eens op internetfora de ronde doet. Een aantal concrete voorbeelden toonden aan waar 3D-printing een verschil maakt of zal maken in de traditionele productie en voor individuele personen. Zonder de hype te voeden werd duidelijk dat 3D-printing toch een grote impact zal hebben op bestaande productieprocessen en logistieke ketens. Of we daar angst van moeten hebben? "Integendeel," vindt Kris Binon, directeur van Flam3D: "We doen juist een oproep aan alle stakeholders om samen ambitieus vooruit te kijken. En we hopen dat ons platform daartoe kan bijdragen."Uiteraard werd er ook gesproken over het belang van samenwerking. "Kennis is nu al heel belangrijk als je als bedrijf - of als regio - een competitief voordeel wil behouden. En dat zal alleen maar toenemen", voorspelt Kris Binon. Ondervoorzitter Bart Van der Schueren vult aan: "Die exponentiële toename aan data en informatie maakt dat één bedrijf - laat staan één persoon - onmogelijk alle kennis in zich kan verzamelen. Bedrijven die dat inzien, gaan op zoek binnen hun netwerken naar de juiste kennis. Veel meer dan vroeger gaat het om echte samenwerkingsverbanden tussen bedrijven die beseffen dat ze samen veel meer kunnen bereiken.". Volgens de organisatoren was de opkomst een onvoorzien succes. Die algemene interesse blijkt ook uit het aantal leden van de organisatie, dat op 4 maand aangroeide van 9 tot bijna 30 bedrijven en organisaties. "En uiteraard willen we verder groeien: de sterkte van het netwerk bepaalt immers grotendeels onze potentiële impact op de groei van het 3D-printing ecosysteem in Vlaanderen", besluit Kris Binon.Aan de wieg van Flam3D V.Z.W., voluit Flanders Additive Manufacturing and 3D Printing Ecosystem, stonden, naast T&MS, Materialise N.V. (Heverlee), Tenco DDM (Genk), Xeikon Prepress (Ieper), RSPrint (Beringen-Paal), Vamac (Diepenbeek), KULeuven, UGent en Sirris. Naast de oprichters, traden ook ondermeer 3D&I, 3DEE, 3dvangelist, BEKAERT N.V., cr3do, FabLab Factory, Flanders Make, Formando, GC Europe N.V., Layeredprints, LCV N.V., MT3D, Raytech, REIN4CED, Tripodmaker en TWIKIT tot de organisatie toe.Flam3D vzw - voluit Flanders Additive Manufacturing and 3D Printing Ecosystem - is het onafhankelijk Vlaams platform voor alle belanghebbenden actief in 3D/AM in Vlaanderen. Flam3D wil op zoek gaan naar waardeketens om binnen en buiten Vlaanderen, binnen en buiten het netwerk, slimme innovatie te ondersteunen. Leden krijgen toegang tot marktinformatie en business-opportuniteiten. Zo werken ze eraan dat Vlaanderen een voortrekkersrol kan blijven spelen in de ontwikkeling van 3D-printing.3D-printing? 3D-printen of "additive manufacturing" is een verzameling van technologieën waarbij een product opgebouwd ('geprint') wordt uit een basisgrondstof, meestal laag per laag. Naarmate de productiesnelheden en mogelijke grondstoffen toenemen, breken er nieuwe markten open. Het is algemeen aanvaard dat 3D-printen een grote impact zal hebben op de manier waarop goederen geproduceerd en getransporteerd worden. De technologie biedt ook enorme kansen voor duurzame productie.