Volgens de enquête die door het bureau i-vox bij 1.000 mensen afgenomen is, blijven de Belgische lezers erg gehecht aan de gedrukte media. De grote meerderheid van de ondervraagden (93%) verkiest een boek op papier te lezen, eerder dan op een scherm. Het papier blijft ook de voorkeur genieten bij het lezen van kranten (62%) en tijdschriften (83%).

De keuze voor de papieren of digitale versie hangt in feite af van het leescomfort en het moment: papier krijgt de voorkeur thuis (84%) en voor lange teksten (93% voor literatuur), de digitale versie krijgt echter de bovenhand op het kantoor (68%) of voor 'breaking news' (75%). Voor twee derde van de ondervraagden is het duidelijk: papieren en digitale dragers zijn complementair. Wat minder duidelijk is, is de relatie tussen het papier en het milieu: ook al beseft het publiek heel goed dat papier van hernieuwbare grondstoffen vervaardigd is (81% van de ondervraagden), toch blijft het publiek papier met ontbossing associëren (53%).

Om het publiek inzicht te geven in de rol van het papier en om het duurzame karakter ervan duidelijk te maken, heeft het Paper Chain Forum de campagne 'We Love Paper' gelanceerd. De campagne krijgt de steun van een twintigtal bekende Vlamingen en Walen die elk een 'Ode aan het papier' geschreven hebben: Virginie Claes, Mark Eyskens, Jean-Luc Fonck, Jan Hautekiet, Jean-Louis Lahaye, Jacques Mercier, Herman Konings, Pierre Kroll, Jean-Paul Mulders, Luc Pire, Johnny Thijs, enz.

In een interview dat we in februari laatstleden met hem hadden, legt Sébastien Houze, de directeur van het Paper Chain Forum, de zin van die campagne uit: "Het publiek staat achter ons; enquêtes tonen aan dat het publiek van papier houdt, maar dat het zich soms schuldig voelt om er gebruik van te maken omdat het slecht geïnformeerd is. Onze papierambassadeurs kunnen ons helpen om daarin verandering te brengen: het zijn persoonlijkheden die het publiek gemakkelijk kan identificeren en die als 'neutraal' ten opzichte van de industrie beschouwd worden."

Tot 12 juni wordt wie van papier houdt, uitgenodigd om zich op zijn beurt uit te drukken (op de site www.welovepaper.be of op de Facebook-pagina van de Paper Lovers). De actie richt zich in eerste instantie naar het Franstalige publiek. Het Nederlandstalige publiek wordt in november, ter gelegenheid van de Boekenbeurs, aangesproken. Eind dit jaar worden de honderd mooiste bijdragen in een boek gebundeld.

Volgens de enquête die door het bureau i-vox bij 1.000 mensen afgenomen is, blijven de Belgische lezers erg gehecht aan de gedrukte media. De grote meerderheid van de ondervraagden (93%) verkiest een boek op papier te lezen, eerder dan op een scherm. Het papier blijft ook de voorkeur genieten bij het lezen van kranten (62%) en tijdschriften (83%).De keuze voor de papieren of digitale versie hangt in feite af van het leescomfort en het moment: papier krijgt de voorkeur thuis (84%) en voor lange teksten (93% voor literatuur), de digitale versie krijgt echter de bovenhand op het kantoor (68%) of voor 'breaking news' (75%). Voor twee derde van de ondervraagden is het duidelijk: papieren en digitale dragers zijn complementair. Wat minder duidelijk is, is de relatie tussen het papier en het milieu: ook al beseft het publiek heel goed dat papier van hernieuwbare grondstoffen vervaardigd is (81% van de ondervraagden), toch blijft het publiek papier met ontbossing associëren (53%).Om het publiek inzicht te geven in de rol van het papier en om het duurzame karakter ervan duidelijk te maken, heeft het Paper Chain Forum de campagne 'We Love Paper' gelanceerd. De campagne krijgt de steun van een twintigtal bekende Vlamingen en Walen die elk een 'Ode aan het papier' geschreven hebben: Virginie Claes, Mark Eyskens, Jean-Luc Fonck, Jan Hautekiet, Jean-Louis Lahaye, Jacques Mercier, Herman Konings, Pierre Kroll, Jean-Paul Mulders, Luc Pire, Johnny Thijs, enz. In een interview dat we in februari laatstleden met hem hadden, legt Sébastien Houze, de directeur van het Paper Chain Forum, de zin van die campagne uit: "Het publiek staat achter ons; enquêtes tonen aan dat het publiek van papier houdt, maar dat het zich soms schuldig voelt om er gebruik van te maken omdat het slecht geïnformeerd is. Onze papierambassadeurs kunnen ons helpen om daarin verandering te brengen: het zijn persoonlijkheden die het publiek gemakkelijk kan identificeren en die als 'neutraal' ten opzichte van de industrie beschouwd worden." Tot 12 juni wordt wie van papier houdt, uitgenodigd om zich op zijn beurt uit te drukken (op de site www.welovepaper.be of op de Facebook-pagina van de Paper Lovers). De actie richt zich in eerste instantie naar het Franstalige publiek. Het Nederlandstalige publiek wordt in november, ter gelegenheid van de Boekenbeurs, aangesproken. Eind dit jaar worden de honderd mooiste bijdragen in een boek gebundeld.