De beslissing voor de uitbreiding van de gebouwen viel in 2010. De werken werden gestart in 2011. Het gaat om een investering van 16 miljoen euro. Dirk Salens en Rudi Mussche , sinds januari de nieuwe gedelegeerd bestuurders van Igepa Belux, vertellen dat de uitbreiding noodzakelijk was voor de toekomst van het bedrijf. De bestaande magazijnoppervlakte werd ongeveer verdubbeld en de grafische technologiepoot Sagam Graphics beschikt in Aalter over een nieuwe en grotere showroom. De toekomst wordt er een van vooral verdere diversificatie buiten de grafische industrie, maar de wortels blijven verankerd in de grafische sector. De kerncompetenties van Igepa Belux zijn dezelfde als altijd: logistiek en verkoop.

Dirk Salens zei zich bewust te zijn van de grote uitdaging: "Het geld mag dan al goedkoop zijn, de huidige economische tijden houden ook risico's in. Echter, no risc no fun. De uitdaging ligt in het behouden van de volumes in de traditionele grafische markt en het doen toenemen van de volumes in de nieuwe markten."

Dirk Salens wees erop dat de sector sinds 2008, 35 % volume aan grafisch papier is kwijtgeraakt in België en Luxemburg. Daar komt vermoedelijk nog 15 % bovenop, waarna de marktsituatie rond 2016-2017 zou moeten stabiliseren. Het huidige Belgische grafische papiervolume wordt geschat op 220.000 ton, 10 tot 15 grafische bedrijven zullen ongeveer de helft van dat volume voor hun rekening nemen. De Europese papierproductie zal, afhankelijk van de bronnen, nog 1 tot 1,5 miljoen ton moeten inkrimpen.

Managing Director Jean Dooms kondigde tijdens de academische zitting die aan het evenement voorafging, zijn afscheid van Igepa Belux op het einde van maart aan. Jean Dooms is de drijvende kracht achter de diversificatie van het bedrijf en de uitbreiding van de gebouwen geweest. Met een op een groot scherm geprojecteerde grafiek onderstreepte hij het gelijk van zijn aanpak: in 2012 was Igepa Belux de enige papiergroothandel die winst maakte. "Positieve resultaten zijn absoluut noodzakelijk om niet in processen van herstructureringen te vervallen en zich te kunnen richten op de toekomst," aldus Jean Dooms. Igepa Belux heeft zijn activiteiten intussen uitgebreid naar Nederland en Frankrijk en heeft in totaal 320 mensen in dienst. Een andere grafiek toont dat niettegenstaande het marktvolume is gedaald, het marktaandeel van Igepa Belux steeds is blijven stijgen. Jean Dooms adviseerde zijn opvolgers jaarlijks steeds 3 tot 4 nieuwe projecten op het schap te hebben en de kosten te blijven bewaken. De feestelijke opening van de nieuwe gebouwen met het Primavera-evenement, de implementatie van een nieuw ERP-systeem en organisatiestructuur met customer units in plaats van business units, zijn de laatste wapenfeiten van Jean Dooms voor Igepa Belux, het bedrijf waar hij sinds 2000 aan het roer staat.

Pieter De Crem, Vice-Eerste Minister en Minister van Landsverdediging, maar ook burgemeester van Aalter, bracht in zijn toespraak tijdens de academische zitting hulde aan Jean Dooms, onder andere omdat die ervoor koos met Igepa Belux in Aalter te blijven waardoor de tewerkstelling er behouden bleef. "De afgelopen jaren zijn een ongunstige en onstabiele periode geweest voor de bedrijfswereld. De wereldwijde crisis sloeg ongemeen hard toe, maar toch zijn we hier samen om een nieuwe uitbreiding van Igepa Belux te vieren. Op deze 21 maart worden de zaden gepland voor nieuwe groei." Pieter De Crem zei dat Aalter alvast de ondernemingen op zijn grondgebied te hulp is gesneld: "Aalter fungeert als een labo. We hebben er alle bedrijfsbelastingen afgeschaft."

Ralph Kamenz, sinds 1992 voorzitter van de Raad van Bestuur van Igepa Belux, wees in zijn toespraak op de speciale samenstelling van de Europese Igepa-groep: een verzameling van autonome familiebedrijven met aandeelhouders die komen uit de wereld van het papier. De groep realiseert een gezamenlijke omzet van 2 miljard euro, telt 3500 werknemers, heeft 220.000 paletplaatsen, een opslagcapaciteit van 94.500 ton en 5000 klanten in 25 landen. Hij prees de inspanningen van Jean Dooms en zijn ploeg die het markaandeel van 25 % naar 40 % wisten op te trekken.

Na het officiële gedeelte was het tijd om te vieren en te netwerken: in de nieuwe magazijnen met een grafische vakbeurs rond de vertegenwoordigingen van Igepa Belux, en in de showroom waarin de grootformaat inkjetprinters een belangrijke plaats opeisten.

De beslissing voor de uitbreiding van de gebouwen viel in 2010. De werken werden gestart in 2011. Het gaat om een investering van 16 miljoen euro. Dirk Salens en Rudi Mussche , sinds januari de nieuwe gedelegeerd bestuurders van Igepa Belux, vertellen dat de uitbreiding noodzakelijk was voor de toekomst van het bedrijf. De bestaande magazijnoppervlakte werd ongeveer verdubbeld en de grafische technologiepoot Sagam Graphics beschikt in Aalter over een nieuwe en grotere showroom. De toekomst wordt er een van vooral verdere diversificatie buiten de grafische industrie, maar de wortels blijven verankerd in de grafische sector. De kerncompetenties van Igepa Belux zijn dezelfde als altijd: logistiek en verkoop. Dirk Salens zei zich bewust te zijn van de grote uitdaging: "Het geld mag dan al goedkoop zijn, de huidige economische tijden houden ook risico's in. Echter, no risc no fun. De uitdaging ligt in het behouden van de volumes in de traditionele grafische markt en het doen toenemen van de volumes in de nieuwe markten."Dirk Salens wees erop dat de sector sinds 2008, 35 % volume aan grafisch papier is kwijtgeraakt in België en Luxemburg. Daar komt vermoedelijk nog 15 % bovenop, waarna de marktsituatie rond 2016-2017 zou moeten stabiliseren. Het huidige Belgische grafische papiervolume wordt geschat op 220.000 ton, 10 tot 15 grafische bedrijven zullen ongeveer de helft van dat volume voor hun rekening nemen. De Europese papierproductie zal, afhankelijk van de bronnen, nog 1 tot 1,5 miljoen ton moeten inkrimpen.Managing Director Jean Dooms kondigde tijdens de academische zitting die aan het evenement voorafging, zijn afscheid van Igepa Belux op het einde van maart aan. Jean Dooms is de drijvende kracht achter de diversificatie van het bedrijf en de uitbreiding van de gebouwen geweest. Met een op een groot scherm geprojecteerde grafiek onderstreepte hij het gelijk van zijn aanpak: in 2012 was Igepa Belux de enige papiergroothandel die winst maakte. "Positieve resultaten zijn absoluut noodzakelijk om niet in processen van herstructureringen te vervallen en zich te kunnen richten op de toekomst," aldus Jean Dooms. Igepa Belux heeft zijn activiteiten intussen uitgebreid naar Nederland en Frankrijk en heeft in totaal 320 mensen in dienst. Een andere grafiek toont dat niettegenstaande het marktvolume is gedaald, het marktaandeel van Igepa Belux steeds is blijven stijgen. Jean Dooms adviseerde zijn opvolgers jaarlijks steeds 3 tot 4 nieuwe projecten op het schap te hebben en de kosten te blijven bewaken. De feestelijke opening van de nieuwe gebouwen met het Primavera-evenement, de implementatie van een nieuw ERP-systeem en organisatiestructuur met customer units in plaats van business units, zijn de laatste wapenfeiten van Jean Dooms voor Igepa Belux, het bedrijf waar hij sinds 2000 aan het roer staat.Pieter De Crem, Vice-Eerste Minister en Minister van Landsverdediging, maar ook burgemeester van Aalter, bracht in zijn toespraak tijdens de academische zitting hulde aan Jean Dooms, onder andere omdat die ervoor koos met Igepa Belux in Aalter te blijven waardoor de tewerkstelling er behouden bleef. "De afgelopen jaren zijn een ongunstige en onstabiele periode geweest voor de bedrijfswereld. De wereldwijde crisis sloeg ongemeen hard toe, maar toch zijn we hier samen om een nieuwe uitbreiding van Igepa Belux te vieren. Op deze 21 maart worden de zaden gepland voor nieuwe groei." Pieter De Crem zei dat Aalter alvast de ondernemingen op zijn grondgebied te hulp is gesneld: "Aalter fungeert als een labo. We hebben er alle bedrijfsbelastingen afgeschaft."Ralph Kamenz, sinds 1992 voorzitter van de Raad van Bestuur van Igepa Belux, wees in zijn toespraak op de speciale samenstelling van de Europese Igepa-groep: een verzameling van autonome familiebedrijven met aandeelhouders die komen uit de wereld van het papier. De groep realiseert een gezamenlijke omzet van 2 miljard euro, telt 3500 werknemers, heeft 220.000 paletplaatsen, een opslagcapaciteit van 94.500 ton en 5000 klanten in 25 landen. Hij prees de inspanningen van Jean Dooms en zijn ploeg die het markaandeel van 25 % naar 40 % wisten op te trekken.Na het officiële gedeelte was het tijd om te vieren en te netwerken: in de nieuwe magazijnen met een grafische vakbeurs rond de vertegenwoordigingen van Igepa Belux, en in de showroom waarin de grootformaat inkjetprinters een belangrijke plaats opeisten.