"We komen dicht in de buurt van onze visie van een papierfabriek die produceert zonder het gebruik van fossiele brandstoffen. Die visie heeft de aard van onze investeringen voor een lange periode bepaald," zegt Olov Winblad von Walter, de directeur van de kartonfabriek.

De nieuwe 'recovery boiler' die in de lente van 2012 in gebruik werd genomen en die een investering van 250 miljoen euro vertegenwoordigt, is een belangrijke schakel voor de productie zonder fossiele brandstoffen. De boiler stelde de Iggesund Mill tevens in de mogelijkheid om de jaarlijkse pulpproductie op te drijven van 350.000 naar 420.000 ton.

Met de nieuwe recovery boiler worden stoffen voor hergebruik uit productieprocessen gehaald, en lignine tijdens de chemische pulpproductie uit het hout verwijderd. De lignine die de houtvezels bindt en in houthoudend papier verantwoordelijk is voor de vergeling ervan, wordt later als een pasta-achtige biobrandstof gebruikt en zal stoom voor electriciteit en het fabricatieproces produceren. Ook andere nevenproducten zoals houtafval van zagerijen of afgekeurde houtchips voor de pulpproductie, worden door Iggesund in een speciale installatie voor energieproductie verbrand.

"We zijn in staat om op deze manier aan meer dan 90 % van onze energiebehoeften te voldoen." En er zijn nog andere voordelen. Na fine tuning van de boiler bleek de uitstoot van particles met de helft en van zwavelemissies die bijdragen tot de verzuring van het omliggende land met 80 % te zijn gedaald. Iggesund Mill wil de emissies van verontreinigende stoffen naar water en lucht zo laag mogelijk houden en een minimum aan bijproducten als gevolg van de productie storten.

Iets meer dan een jaar geleden veranderde ook Iggesunds kartonfabriek in het Engelse Workington radicaal zijn energiestrategie. De papierfabriek stapte over van aardgas op het gebruik van biomassa door de installatie van een nieuwe boiler voor biologische brandstoffen. Dat vergde een investering van 122 miljoen euro. Vandaag gebruikt de kartonfabriek uitsluitend biobrandstof voor de productie. Naast de voorziening in de eigen energiebehoeften levert de fabriek ook fossielvrije elektriciteit aan het Britse elektriciteitsnet.

"We komen dicht in de buurt van onze visie van een papierfabriek die produceert zonder het gebruik van fossiele brandstoffen. Die visie heeft de aard van onze investeringen voor een lange periode bepaald," zegt Olov Winblad von Walter, de directeur van de kartonfabriek. De nieuwe 'recovery boiler' die in de lente van 2012 in gebruik werd genomen en die een investering van 250 miljoen euro vertegenwoordigt, is een belangrijke schakel voor de productie zonder fossiele brandstoffen. De boiler stelde de Iggesund Mill tevens in de mogelijkheid om de jaarlijkse pulpproductie op te drijven van 350.000 naar 420.000 ton. Met de nieuwe recovery boiler worden stoffen voor hergebruik uit productieprocessen gehaald, en lignine tijdens de chemische pulpproductie uit het hout verwijderd. De lignine die de houtvezels bindt en in houthoudend papier verantwoordelijk is voor de vergeling ervan, wordt later als een pasta-achtige biobrandstof gebruikt en zal stoom voor electriciteit en het fabricatieproces produceren. Ook andere nevenproducten zoals houtafval van zagerijen of afgekeurde houtchips voor de pulpproductie, worden door Iggesund in een speciale installatie voor energieproductie verbrand. "We zijn in staat om op deze manier aan meer dan 90 % van onze energiebehoeften te voldoen." En er zijn nog andere voordelen. Na fine tuning van de boiler bleek de uitstoot van particles met de helft en van zwavelemissies die bijdragen tot de verzuring van het omliggende land met 80 % te zijn gedaald. Iggesund Mill wil de emissies van verontreinigende stoffen naar water en lucht zo laag mogelijk houden en een minimum aan bijproducten als gevolg van de productie storten.Iets meer dan een jaar geleden veranderde ook Iggesunds kartonfabriek in het Engelse Workington radicaal zijn energiestrategie. De papierfabriek stapte over van aardgas op het gebruik van biomassa door de installatie van een nieuwe boiler voor biologische brandstoffen. Dat vergde een investering van 122 miljoen euro. Vandaag gebruikt de kartonfabriek uitsluitend biobrandstof voor de productie. Naast de voorziening in de eigen energiebehoeften levert de fabriek ook fossielvrije elektriciteit aan het Britse elektriciteitsnet.