Een nieuw medium kan maatschappelijk veel teweeg brengen. In de tentoonstelling Conn3ct illustreren actuele thema's de verbinding tussen het oude boek en hedendaagse sociale media.

START-UP gaat over het belang van investeringen, over risico, winst en verlies. Over de begindagen van Facebook en hun eerste stappen op de beurs. Of over het parcours dat de drukker Henrick Eckert van Homberch aflegde om uiteindelijk in Antwerpen een florissante zaak te leiden.

COMMUNITY , een term die we kennen van de sociale media, richt de aandacht op nieuwe gebruikers. De drukpers maakte een gelijkaardige betaalbare massaproductie mogelijk, meer mensen kochten een boek, verworven kennis van ontwikkelden nieuwe ideeën.

FOLLOW laat zien hoe machtshebbers en influencers sociale media inzetten. In de zestiende eeuw lieten prominente denkers als Erasmus en Luther hun werk drukken en verwierven hierdoor veel invloed. CHAT vormt hierop een logisch vervolg. De snelheid van de drukpers leidde eveneens tot dialoog en discussie, tot pamfletten met pro's en contra's.

Tegenspraak en controverse ondergraven het gezag van machthebbers. CONTROL toont hoe zij censuur vroeger en nu gaan inzetten als doeltreffend wapen tegen afwijkende meningen. Werk van, voor en tegen Luther vormt hiervan een voorbeeld. Net als de index van verboden boeken. Deze boeken illustreren perfect het verhaal van polemiek en censuur, in een tijd waarin vrijheid van meningsuiting in alle landen niet vanzelfsprekend was, net zoals de dag van vandaag.

CONN3CT: een internationale samenwerking

Conn3ct is een initiatief van de vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheek, een netwerk van zes erfgoedbibliotheken in Vlaanderen en Brussel, en de Koninklijke Bibliotheek, nationale bibliotheek van Nederland, in samenwerking met de Provinciale Bibliotheek Limburg en de Universiteit Antwerpen. Na Göttingen en Den Haag is de expo te zien in de Antwerpse Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. In oktober reist Conn3ct verder naar Hasselt. De expo is volledig drietalig: Nederlands, Engels en Duits.

Over Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience

De Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience is een studie- en stilteplek in het hart van de stad Antwerpen. Ze bewaart en verzamelt al meer dan 5 eeuwen Vlaams cultureel erfgoed, en is dé bibliotheek voor al wie meer wil weten over de Nederlandse letterkunde, de geschiedenis van Vlaanderen en de geschiedenis van Antwerpen. In de leeszaal kan u grasduinen in de indrukwekkende collectie van meer dan 1.5 miljoen volumes, gaande van oude drukken, over historische en actuele kranten en tijdschriften, tot de meest recente publicaties.

De parel van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience is de historische Nottebohmzaal. Ze staat bekend als één van de mooiste bibliotheekruimtes van België. De zaal is niet alleen een boekenmagazijn en tentoonstellingsruimte, maar ook de bewaarplaats van een aantal topstukken uit de collectie.

PRAKTISCH

Van 22 juni tot 17 september 2017 in de Nottebohmzaal van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience

Openingsuren: 13.00 - 17.00 uur, gesloten op maandag

Toegang: ? 3 / ? 2 / ? 0 / A-kaarthouders gratis

Elke laatste woensdag van de maand is de expo gratis te bezoeken.

Een nieuw medium kan maatschappelijk veel teweeg brengen. In de tentoonstelling Conn3ct illustreren actuele thema's de verbinding tussen het oude boek en hedendaagse sociale media.START-UP gaat over het belang van investeringen, over risico, winst en verlies. Over de begindagen van Facebook en hun eerste stappen op de beurs. Of over het parcours dat de drukker Henrick Eckert van Homberch aflegde om uiteindelijk in Antwerpen een florissante zaak te leiden.COMMUNITY , een term die we kennen van de sociale media, richt de aandacht op nieuwe gebruikers. De drukpers maakte een gelijkaardige betaalbare massaproductie mogelijk, meer mensen kochten een boek, verworven kennis van ontwikkelden nieuwe ideeën.FOLLOW laat zien hoe machtshebbers en influencers sociale media inzetten. In de zestiende eeuw lieten prominente denkers als Erasmus en Luther hun werk drukken en verwierven hierdoor veel invloed. CHAT vormt hierop een logisch vervolg. De snelheid van de drukpers leidde eveneens tot dialoog en discussie, tot pamfletten met pro's en contra's.Tegenspraak en controverse ondergraven het gezag van machthebbers. CONTROL toont hoe zij censuur vroeger en nu gaan inzetten als doeltreffend wapen tegen afwijkende meningen. Werk van, voor en tegen Luther vormt hiervan een voorbeeld. Net als de index van verboden boeken. Deze boeken illustreren perfect het verhaal van polemiek en censuur, in een tijd waarin vrijheid van meningsuiting in alle landen niet vanzelfsprekend was, net zoals de dag van vandaag.Conn3ct is een initiatief van de vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheek, een netwerk van zes erfgoedbibliotheken in Vlaanderen en Brussel, en de Koninklijke Bibliotheek, nationale bibliotheek van Nederland, in samenwerking met de Provinciale Bibliotheek Limburg en de Universiteit Antwerpen. Na Göttingen en Den Haag is de expo te zien in de Antwerpse Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. In oktober reist Conn3ct verder naar Hasselt. De expo is volledig drietalig: Nederlands, Engels en Duits.De Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience is een studie- en stilteplek in het hart van de stad Antwerpen. Ze bewaart en verzamelt al meer dan 5 eeuwen Vlaams cultureel erfgoed, en is dé bibliotheek voor al wie meer wil weten over de Nederlandse letterkunde, de geschiedenis van Vlaanderen en de geschiedenis van Antwerpen. In de leeszaal kan u grasduinen in de indrukwekkende collectie van meer dan 1.5 miljoen volumes, gaande van oude drukken, over historische en actuele kranten en tijdschriften, tot de meest recente publicaties.De parel van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience is de historische Nottebohmzaal. Ze staat bekend als één van de mooiste bibliotheekruimtes van België. De zaal is niet alleen een boekenmagazijn en tentoonstellingsruimte, maar ook de bewaarplaats van een aantal topstukken uit de collectie.Van 22 juni tot 17 september 2017 in de Nottebohmzaal van de Erfgoedbibliotheek Hendrik ConscienceOpeningsuren: 13.00 - 17.00 uur, gesloten op maandagToegang: ? 3 / ? 2 / ? 0 / A-kaarthouders gratisElke laatste woensdag van de maand is de expo gratis te bezoeken.