Sinds 1 januari 2022 wordt er in de Finse fabrieken van UPM Pulp, UPM Biofuels, UPM Communication Papers, UPM Specialty Papers en UPM Raflatac gestaakt. Momenteel zijn er 200 vakbondsleden in de fabrieken aan de slag om essentiële installaties voor de onderneming te onderhouden, zoals de elektriciteitscentrales en de waterzuiveringsinstallaties.

Intense gesprekken

"De voorbije weken hebben de partijen onderhandelingen gevoerd, zowel in aanwezigheid van een nationale bemiddelaar als in gesprekken van man tot man. Beide partijen weten nu wat de andere partij voor ogen staat zodat de onderhandelaars voort kunnen en specifieke akkoorden kunnen afsluiten", verklaarde Jyrki Hollmén, ondervoorzitter bevoegd voor de arbeidsmarkt van UPM.

"De intense gesprekken worden voortgezet en we roepen op om compromissen te sluiten en om snel vooruitgang te boeken zodat we een voor alle partijen bevredigende oplossing vinden en onze fabrieken weer kunnen opstarten. De bedrijven van UPM doen hun best om een open dialoog tussen de partijen tot stand te brengen", besluit Hollmén.

De vakbond stelt de arrogantie van UPM ten opzichte van zijn eigen medewerkers aan de kaak. "De leden van de raad van bestuur van de Papiervakbond vragen zich af of UPM wel begrijpt dat de staking ook voor de bedienden van het bedrijf geldt (...). Er was ook onrust over het lokale potentieel van een akkoord", staat in een persbericht van de vakbond Paperiliito te lezen.

Crisis bij bevoorrading

UPM zegt dat het zijn klanten 'in de mate van het mogelijke' vanuit zijn fabrieken buiten Finland bedient. Voor de Europese klanten is de onzekerheid echter groot. Zo haalde Printweek een fragment aan uit een brief van UPM Communication Paper aan zijn klanten: "Zoals eerder gemeld zal dit geval van overmacht tot gevolg hebben dat bepaalde bestellingen vertraging oplopen en zullen we niet in staat zijn om alle bijkomende bestellingen die tijdens de stakingsperiode geplaatst zijn, te aanvaarden of te bevestigen." In dit stadium geeft UPM nog altijd geen ramingen vrij over de economische impact van de stakingen. Paperiliito van zijn kant deelde mee dat sommige experts de kosten op 20 miljoen euro per week ramen.

Sinds 1 januari 2022 wordt er in de Finse fabrieken van UPM Pulp, UPM Biofuels, UPM Communication Papers, UPM Specialty Papers en UPM Raflatac gestaakt. Momenteel zijn er 200 vakbondsleden in de fabrieken aan de slag om essentiële installaties voor de onderneming te onderhouden, zoals de elektriciteitscentrales en de waterzuiveringsinstallaties."De voorbije weken hebben de partijen onderhandelingen gevoerd, zowel in aanwezigheid van een nationale bemiddelaar als in gesprekken van man tot man. Beide partijen weten nu wat de andere partij voor ogen staat zodat de onderhandelaars voort kunnen en specifieke akkoorden kunnen afsluiten", verklaarde Jyrki Hollmén, ondervoorzitter bevoegd voor de arbeidsmarkt van UPM."De intense gesprekken worden voortgezet en we roepen op om compromissen te sluiten en om snel vooruitgang te boeken zodat we een voor alle partijen bevredigende oplossing vinden en onze fabrieken weer kunnen opstarten. De bedrijven van UPM doen hun best om een open dialoog tussen de partijen tot stand te brengen", besluit Hollmén.De vakbond stelt de arrogantie van UPM ten opzichte van zijn eigen medewerkers aan de kaak. "De leden van de raad van bestuur van de Papiervakbond vragen zich af of UPM wel begrijpt dat de staking ook voor de bedienden van het bedrijf geldt (...). Er was ook onrust over het lokale potentieel van een akkoord", staat in een persbericht van de vakbond Paperiliito te lezen.UPM zegt dat het zijn klanten 'in de mate van het mogelijke' vanuit zijn fabrieken buiten Finland bedient. Voor de Europese klanten is de onzekerheid echter groot. Zo haalde Printweek een fragment aan uit een brief van UPM Communication Paper aan zijn klanten: "Zoals eerder gemeld zal dit geval van overmacht tot gevolg hebben dat bepaalde bestellingen vertraging oplopen en zullen we niet in staat zijn om alle bijkomende bestellingen die tijdens de stakingsperiode geplaatst zijn, te aanvaarden of te bevestigen." In dit stadium geeft UPM nog altijd geen ramingen vrij over de economische impact van de stakingen. Paperiliito van zijn kant deelde mee dat sommige experts de kosten op 20 miljoen euro per week ramen.