Op 9 en 10 maart vindt de conferentie Shaping the Future with Packaging plaats in het hotel Le Plaza in Brussel. Het tweedaagse evenement is toegespitst op de Europese verpakkingsmarkt. Een tiental sprekers, experts uit de sector, geven een overzicht van de sector in Europa. De deelnemers aan het evenement krijgen een rapport van Smithers over de Europese verpakkingsmarkt in 2023.

EU verstrengt de regels om het verpakkingsafval terug te dringen

Een van de onderwerpen die tijdens de twee conferentiedagen aan bod komt, is de nieuwe reglementering van de Europese Commissie betreffende de verpakkingen en het verpakkingsafval (PPWR). De nieuwe wet wil de milieu-impact van de verpakkingen verminderen en de recyclagegraad in de Europese Unie verhogen. Om die doelstellingen te bereiken, verbiedt de nieuwe regelgeving vanaf 2030 niet-recycleerbare verpakkingen en schrijft ze ontwerpcriteria voor die de recyclage in de hand moeten werken. De nieuwe regelgeving bepaalt ook dat kunststof verpakkingen een minimum percentage gerecycleerd materiaal moeten bevatten, en voert een geharmoniseerd etiketteringssysteem in dat moet helpen om de hoeveelheid verpakkingen te elimineren.

"Dit reglement heeft een grote reikwijdte en is een belangrijke stap vooruit in de inspanningen van de EU om in Europa een duurzamere verpakkingsindustrie in het leven te roepen", verklaarde Beatrice Klose, secretaris-generaal van Intergraf. "Dat zal een aanzienlijke impact hebben op de druk- en verpakkingssector. Die zal nieuwe en innovatieve middelen moeten vinden om de afvalhoeveelheid te verminderen en de recyclagegraad te verhogen."

Op 9 en 10 maart vindt de conferentie Shaping the Future with Packaging plaats in het hotel Le Plaza in Brussel. Het tweedaagse evenement is toegespitst op de Europese verpakkingsmarkt. Een tiental sprekers, experts uit de sector, geven een overzicht van de sector in Europa. De deelnemers aan het evenement krijgen een rapport van Smithers over de Europese verpakkingsmarkt in 2023.Een van de onderwerpen die tijdens de twee conferentiedagen aan bod komt, is de nieuwe reglementering van de Europese Commissie betreffende de verpakkingen en het verpakkingsafval (PPWR). De nieuwe wet wil de milieu-impact van de verpakkingen verminderen en de recyclagegraad in de Europese Unie verhogen. Om die doelstellingen te bereiken, verbiedt de nieuwe regelgeving vanaf 2030 niet-recycleerbare verpakkingen en schrijft ze ontwerpcriteria voor die de recyclage in de hand moeten werken. De nieuwe regelgeving bepaalt ook dat kunststof verpakkingen een minimum percentage gerecycleerd materiaal moeten bevatten, en voert een geharmoniseerd etiketteringssysteem in dat moet helpen om de hoeveelheid verpakkingen te elimineren."Dit reglement heeft een grote reikwijdte en is een belangrijke stap vooruit in de inspanningen van de EU om in Europa een duurzamere verpakkingsindustrie in het leven te roepen", verklaarde Beatrice Klose, secretaris-generaal van Intergraf. "Dat zal een aanzienlijke impact hebben op de druk- en verpakkingssector. Die zal nieuwe en innovatieve middelen moeten vinden om de afvalhoeveelheid te verminderen en de recyclagegraad te verhogen."