De Europese Commissie heeft een openbare raadpleging gelanceerd over een werkdocument omtrent digitale rechtvaardigheid - geschiktheidscontrole van het EU-consumentenrecht. De raadpleging, die loopt tot 20 februari 2023, heeft tot doel "te analyseren of er aanvullende maatregelen nodig zijn om een gelijk niveau van rechtvaardigheid online en offline te waarborgen" en richt zich op drie wetgevingsteksten: de Richtlijn oneerlijke handelspraktijken (2005/29/EG), de Richtlijn consumentenrechten (2011/83/EU) en de Richtlijn oneerlijke bedingen (93/13/EEG).

Belangrijke rol van drukwerk

Dit is voor de Europese drukkersfederatie Intergraf een geschikte gelegenheid om te wijzen op de belangrijke rol van drukwerk en om de Europese beleidsmakers te herinneren aan hun verantwoordelijkheid "om inclusie te bevorderen in plaats van te ondermijnen". Toekomstige wetgeving zal gebaseerd zijn op dit werkdocument. "Het is essentieel dat onze sector reageert op de raadpleging", stelt Intergraf. De federatie heeft een position paper opgesteld en zal reageren op de raadpleging. Ook burgers, bedrijven en verenigingen kunnen feedback geven op deze raadpleging.

Schadelijk voor grafische sector

Er is volgens Intergraf een flagrante lacune in de maatregelen van de Europese Unie voor de digitale transitie: namelijk de erkenning van de cruciale ondersteunende rol van gedrukte communicatie. "Deze lacune is niet alleen schadelijk voor het imago en het concurrentievermogen van de grafische sector, die een omzet van 82 miljard euro en een personeelsbestand van 640.000 mensen in Europa heeft (Eurostat, 2022), maar vergroot ook het risico op uitsluiting voor veel Europeanen door de communicatiebalans in de samenleving meer richting digitaal te verschuiven zonder een gedrukte optie te behouden", stelt de federatie.

Intergraf roept de sector op om te reageren op de openbare raadpleging over digitale rechtvaardigheid via deze link.

De Europese Commissie heeft een openbare raadpleging gelanceerd over een werkdocument omtrent digitale rechtvaardigheid - geschiktheidscontrole van het EU-consumentenrecht. De raadpleging, die loopt tot 20 februari 2023, heeft tot doel "te analyseren of er aanvullende maatregelen nodig zijn om een gelijk niveau van rechtvaardigheid online en offline te waarborgen" en richt zich op drie wetgevingsteksten: de Richtlijn oneerlijke handelspraktijken (2005/29/EG), de Richtlijn consumentenrechten (2011/83/EU) en de Richtlijn oneerlijke bedingen (93/13/EEG).Dit is voor de Europese drukkersfederatie Intergraf een geschikte gelegenheid om te wijzen op de belangrijke rol van drukwerk en om de Europese beleidsmakers te herinneren aan hun verantwoordelijkheid "om inclusie te bevorderen in plaats van te ondermijnen". Toekomstige wetgeving zal gebaseerd zijn op dit werkdocument. "Het is essentieel dat onze sector reageert op de raadpleging", stelt Intergraf. De federatie heeft een position paper opgesteld en zal reageren op de raadpleging. Ook burgers, bedrijven en verenigingen kunnen feedback geven op deze raadpleging.Er is volgens Intergraf een flagrante lacune in de maatregelen van de Europese Unie voor de digitale transitie: namelijk de erkenning van de cruciale ondersteunende rol van gedrukte communicatie. "Deze lacune is niet alleen schadelijk voor het imago en het concurrentievermogen van de grafische sector, die een omzet van 82 miljard euro en een personeelsbestand van 640.000 mensen in Europa heeft (Eurostat, 2022), maar vergroot ook het risico op uitsluiting voor veel Europeanen door de communicatiebalans in de samenleving meer richting digitaal te verschuiven zonder een gedrukte optie te behouden", stelt de federatie.Intergraf roept de sector op om te reageren op de openbare raadpleging over digitale rechtvaardigheid via deze link.