De prijsverhogingen zijn wereldwijd en gaan tot + 9%. De reden is de forse stijging van de aluminiumprijs, de belangrijkste grondstof voor de fabricatie van offsetplaten. Interne kostreducties en optimalisatie van de productie, volstaan niet langer om de gestegen aluminiumprijs te compenseren, zegt men bij Kodak.

De prijsverhogingen zijn wereldwijd en gaan tot + 9%. De reden is de forse stijging van de aluminiumprijs, de belangrijkste grondstof voor de fabricatie van offsetplaten. Interne kostreducties en optimalisatie van de productie, volstaan niet langer om de gestegen aluminiumprijs te compenseren, zegt men bij Kodak.