Paper Profile is een consortium van Europese pulp-, papier- en kartonfabrikanten dat werd opgericht in 2000 en een gestandaardiseerd rapporteringssysteem biedt voor informatie over milieuproducten. Het consortium telt een twintigtal leden, van Ahlstrom-Munksjö tot UPM.

De rapporteringstool is ontwikkeld in samenwerking met de sector en draait vooral om informatie over de productsamenstelling, belangrijke milieuparameters, milieubeheer en aankoop van hout en pulp. De informatie is bedoeld om kopers van pulp, papier en karton in staat te stellen om goed geïnformeerde productkeuzes te maken.

Milieu-impact minimaliseren

Leden van Paper Profile beloven de milieu-impact van hun productieactiviteiten te minimaliseren. De bijbehorende acties omvatten verbeteringen aan productieprocessen, evenals emissiemonitoring voor lucht en water. Bovendien is het grootste deel van de energie die voor de productie wordt gebruikt, afkomstig uit hernieuwbare bronnen.

Paper Profile is een consortium van Europese pulp-, papier- en kartonfabrikanten dat werd opgericht in 2000 en een gestandaardiseerd rapporteringssysteem biedt voor informatie over milieuproducten. Het consortium telt een twintigtal leden, van Ahlstrom-Munksjö tot UPM.De rapporteringstool is ontwikkeld in samenwerking met de sector en draait vooral om informatie over de productsamenstelling, belangrijke milieuparameters, milieubeheer en aankoop van hout en pulp. De informatie is bedoeld om kopers van pulp, papier en karton in staat te stellen om goed geïnformeerde productkeuzes te maken.Leden van Paper Profile beloven de milieu-impact van hun productieactiviteiten te minimaliseren. De bijbehorende acties omvatten verbeteringen aan productieprocessen, evenals emissiemonitoring voor lucht en water. Bovendien is het grootste deel van de energie die voor de productie wordt gebruikt, afkomstig uit hernieuwbare bronnen.