In volle COVID-19 crisis heeft L.capitan beroep gedaan op de procedure van gerechtelijke reorganisatie onder WCO3. Het verzoek voor de procedure van gerechtelijke reorganisatie werd bij de Ondernemingsrechtbank Gent - afdeling Brugge op 20 april ingediend en goedgekeurd op 5 mei. De geassocieerde advocaten Yves Castermans en Marc Castermans zijn aangesteld als gerechtelijke mandatarissen, met de bedoeling een overnemer te vinden tegen 30 juni. Een verlenging van de periode is mogelijk wanneer zich geen kandidaat heeft aangemeld voor de overname van het geheel of een gedeelte van de onderneming.

L.capitan biedt werk aan een 40-tal personen. Als gevolg van de lockdown, werkte de drukkerij eind april nog met 20% van zijn personeel en slechts 20% van de eerder geplaatste bestellingen kon worden gehandhaafd. Volgens een mededeling op de sociale netwerken zijn de kantoren van L.capitan op maandag 4 mei heropend. De situatie tijdens de inperking zorgde voor een omzetverlies van ongeveer 400.000 euro per maand, aldus CEO Piet Germontprez. Ook de balans van de drukkerij toont voor 2018 een verlies, terwijl het jaar ervoor nog winst werd gemaakt. L.capitan investeerde in 2017 meer dan 3 miljoen euro in een nieuwe labeldrukpers en een nieuwe boekendrukpers en is actief in 3 marktsegmenten: zelfklevende labels op rol, creatief drukwerk (voor privé en bedrijven) en kunstboeken en catalogi.

In 2016 bundelde L.capitan de krachten met Drukkerij Lannoo, dat in 2018 failliet ging. De twee bedrijven hadden wel een aparte juridische entiteit.

Voor bedrijven die getroffen zijn door de Covid-19-crisis

Op 24 april heeft de federale regering het Koninklijk Besluit nr. 15 gepubliceerd dat tot doel heeft bedrijven te beschermen waarvan de continuïteit wordt bedreigd door de Covid-19 pandemie en de nasleep ervan. Deze opschorting is vergelijkbaar met wat de rechtbank in het kader van een gerechtelijke reorganisatieprocedure kan toestaan. De maatregelen zijn bedoeld voor bedrijven die te maken hebben met schulden die tijdens de periode van de coronaviruscrisis zijn ontstaan. Kortom, ze bieden tijdelijke bescherming tegen faillissement, inbeslagname en beëindiging van contracten wegens wanbetaling. De regeling is van kracht tot en met 17 mei 2020, maar deze periode kan worden verlengd. Deze maatregel is ingevoerd om bij de ondernemingsrechtbanken een overbelasting als gevolg van procedureaanvragen voor gerechtelijke reorganisatie tijdens de periode van de pandemie te voorkomen.

In volle COVID-19 crisis heeft L.capitan beroep gedaan op de procedure van gerechtelijke reorganisatie onder WCO3. Het verzoek voor de procedure van gerechtelijke reorganisatie werd bij de Ondernemingsrechtbank Gent - afdeling Brugge op 20 april ingediend en goedgekeurd op 5 mei. De geassocieerde advocaten Yves Castermans en Marc Castermans zijn aangesteld als gerechtelijke mandatarissen, met de bedoeling een overnemer te vinden tegen 30 juni. Een verlenging van de periode is mogelijk wanneer zich geen kandidaat heeft aangemeld voor de overname van het geheel of een gedeelte van de onderneming.L.capitan biedt werk aan een 40-tal personen. Als gevolg van de lockdown, werkte de drukkerij eind april nog met 20% van zijn personeel en slechts 20% van de eerder geplaatste bestellingen kon worden gehandhaafd. Volgens een mededeling op de sociale netwerken zijn de kantoren van L.capitan op maandag 4 mei heropend. De situatie tijdens de inperking zorgde voor een omzetverlies van ongeveer 400.000 euro per maand, aldus CEO Piet Germontprez. Ook de balans van de drukkerij toont voor 2018 een verlies, terwijl het jaar ervoor nog winst werd gemaakt. L.capitan investeerde in 2017 meer dan 3 miljoen euro in een nieuwe labeldrukpers en een nieuwe boekendrukpers en is actief in 3 marktsegmenten: zelfklevende labels op rol, creatief drukwerk (voor privé en bedrijven) en kunstboeken en catalogi.In 2016 bundelde L.capitan de krachten met Drukkerij Lannoo, dat in 2018 failliet ging. De twee bedrijven hadden wel een aparte juridische entiteit.Voor bedrijven die getroffen zijn door de Covid-19-crisisOp 24 april heeft de federale regering het Koninklijk Besluit nr. 15 gepubliceerd dat tot doel heeft bedrijven te beschermen waarvan de continuïteit wordt bedreigd door de Covid-19 pandemie en de nasleep ervan. Deze opschorting is vergelijkbaar met wat de rechtbank in het kader van een gerechtelijke reorganisatieprocedure kan toestaan. De maatregelen zijn bedoeld voor bedrijven die te maken hebben met schulden die tijdens de periode van de coronaviruscrisis zijn ontstaan. Kortom, ze bieden tijdelijke bescherming tegen faillissement, inbeslagname en beëindiging van contracten wegens wanbetaling. De regeling is van kracht tot en met 17 mei 2020, maar deze periode kan worden verlengd. Deze maatregel is ingevoerd om bij de ondernemingsrechtbanken een overbelasting als gevolg van procedureaanvragen voor gerechtelijke reorganisatie tijdens de periode van de pandemie te voorkomen.