Fairley zegt dat de Europese labelmarkt een groei laat optekenen van 5,7 %. De bescheiden groeicijfers van 1 à 2 % van de laatste jaren worden daarmee achterwege gelaten.

Wereldwijd zijn 30 % van het aantal geïnstalleerde smalbaanpersen digitale persen, in Europa zelfs 50 %. Het aandeel van de tonerpersen hierin blijft het grootst maar daalde tussen 2012 en 2015 van 88 % naar 60 %. Het marktaandeel van de inkjetpersen steeg van 12 % naar 35 %. Dat van de hybride persen (digitaal + conventioneel) van 0 % naar 5 %. Fairley denkt dat de wereldwijde markt voor hybride persen jaarlijks maar 25 tot 30 persen groot is. Hiervoor zijn er een tiental aanbieders. Rijk zullen die er dus niet van worden.

Ongeveer 10 % van de geïnstalleerde digitale persen zijn bedoeld voor de bedrukking van vouwkarton en flexibele verpakkingen. Het duidt erop dat digitale verpakkingsdruk nog een heel eind achterop hinkt bij digitale labeldruk. Zelfklevende etiketten hebben een marktaandeel van 50 % en bieden het grootste groeipotentieel. Natlijmetiketten laten een lagere dan gemiddelde groei optekenen maar hebben nog steeds een marktaandeel van meer dan 30 %.

Fairley zegt dat de Europese labelmarkt een groei laat optekenen van 5,7 %. De bescheiden groeicijfers van 1 à 2 % van de laatste jaren worden daarmee achterwege gelaten.Wereldwijd zijn 30 % van het aantal geïnstalleerde smalbaanpersen digitale persen, in Europa zelfs 50 %. Het aandeel van de tonerpersen hierin blijft het grootst maar daalde tussen 2012 en 2015 van 88 % naar 60 %. Het marktaandeel van de inkjetpersen steeg van 12 % naar 35 %. Dat van de hybride persen (digitaal + conventioneel) van 0 % naar 5 %. Fairley denkt dat de wereldwijde markt voor hybride persen jaarlijks maar 25 tot 30 persen groot is. Hiervoor zijn er een tiental aanbieders. Rijk zullen die er dus niet van worden. Ongeveer 10 % van de geïnstalleerde digitale persen zijn bedoeld voor de bedrukking van vouwkarton en flexibele verpakkingen. Het duidt erop dat digitale verpakkingsdruk nog een heel eind achterop hinkt bij digitale labeldruk. Zelfklevende etiketten hebben een marktaandeel van 50 % en bieden het grootste groeipotentieel. Natlijmetiketten laten een lagere dan gemiddelde groei optekenen maar hebben nog steeds een marktaandeel van meer dan 30 %.