Steeds meer mensen lezen hun boeken digitaal. Een e-reader heeft ook een aantal voordelen. Ze zijn lichter, ze maken teksten doorzoekbaar en ze zijn vaak goedkoper dan papieren boeken. Maar een OESO-rapport dat in juli is verschenen (getiteld: "Does the digital world open up an increasing divide in access to print books?"), toont aan dat er bij leerlingen een verband is tussen papieren boeken lezen en betere leesresultaten.

Digitale kloof verkleint

Uit de studie blijkt dat de toegang tot digitale bronnen voor leerlingen uit socio-economisch benadeelde gezinnen fors is toegenomen. In 2009 had nog maar 75 procent van de jongeren uit die groep thuis toegang tot het internet, tegenover 97 procent van de leerlingen in bevoorrechte gezinnen. Bijna tien jaar later, in 2018, was die kloof bijna volledig gedicht en had 94 procent van de leerlingen uit achtergestelde gezinnen thuis internet (tegenover 99 procent in de welgestelde gezinnen).

Maar terwijl de digitale kloof verkleint, blijft er volgens de OESO een duidelijke socio-economische kloof voor wat de toegang tot papieren boeken betreft. De OESO keek naar het aantal boeken in de thuisomgeving. Dat aantal daalde in de periode 2000-2018 bij alle groepen. Ook bij de leerlingen uit bevoorrechte gezinnen daalde dat aantal van 250 in 2000 naar 215 in 2018. Bij leerlingen uit socio-economisch benadeelde gezinnen daalde dat aantal in dezelfde periode van 133 naar 107.

Bron: Belga

Steeds meer mensen lezen hun boeken digitaal. Een e-reader heeft ook een aantal voordelen. Ze zijn lichter, ze maken teksten doorzoekbaar en ze zijn vaak goedkoper dan papieren boeken. Maar een OESO-rapport dat in juli is verschenen (getiteld: "Does the digital world open up an increasing divide in access to print books?"), toont aan dat er bij leerlingen een verband is tussen papieren boeken lezen en betere leesresultaten.Uit de studie blijkt dat de toegang tot digitale bronnen voor leerlingen uit socio-economisch benadeelde gezinnen fors is toegenomen. In 2009 had nog maar 75 procent van de jongeren uit die groep thuis toegang tot het internet, tegenover 97 procent van de leerlingen in bevoorrechte gezinnen. Bijna tien jaar later, in 2018, was die kloof bijna volledig gedicht en had 94 procent van de leerlingen uit achtergestelde gezinnen thuis internet (tegenover 99 procent in de welgestelde gezinnen).Maar terwijl de digitale kloof verkleint, blijft er volgens de OESO een duidelijke socio-economische kloof voor wat de toegang tot papieren boeken betreft. De OESO keek naar het aantal boeken in de thuisomgeving. Dat aantal daalde in de periode 2000-2018 bij alle groepen. Ook bij de leerlingen uit bevoorrechte gezinnen daalde dat aantal van 250 in 2000 naar 215 in 2018. Bij leerlingen uit socio-economisch benadeelde gezinnen daalde dat aantal in dezelfde periode van 133 naar 107.Bron: Belga