Die werd begin dit jaar ingevoerd voor een duur van zes maand. De arbeidsduurverkorting zal op 30 april eindigen. De reden hiervoor zijn het onverwacht sterk stijgend aantal orders als gevolg van de lancering van de nieuwe Roland 700 Evolution vellenpers. Het online portaal van de Frankfurter Rundschau maakt melding van een 20 % hogere order intake ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Die werd begin dit jaar ingevoerd voor een duur van zes maand. De arbeidsduurverkorting zal op 30 april eindigen. De reden hiervoor zijn het onverwacht sterk stijgend aantal orders als gevolg van de lancering van de nieuwe Roland 700 Evolution vellenpers. Het online portaal van de Frankfurter Rundschau maakt melding van een 20 % hogere order intake ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.