Brussel is de mediastad bij uitstek. Dat toont recent onderzoek van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) aan. Met 39% van de media-activiteiten in België spant de hoofdstad de kroon. Minister van Media en Brussel Sven Gatz en de VUB richten daarom, samen met de bedrijfswereld, een 'Mediahub Brussels' op. Dit vehikel moet verder inspelen op de prominente aanwezigheid in het hoofdstedelijk gewest van zowel traditionele mediabedrijven als jonge ondernemingen die zich toeleggen op nieuwe media. Om de mediasector met actuele kennis en opgeleid personeel te voeden, komt er ook een gloednieuw postgraduaat in Media Economics.

De mediasector in de hoofdstad zorgt met meer dan 16.000 jobs (2,7% van de actieve bevolking in Brussel) voor heel wat werkgelegenheid in Brussel. De Brusselse mediasector kende bovendien de afgelopen jaren een gemiddelde jaarlijkse groei van 2,5%, een hoger groeicijfer dan het gemiddelde in de Belgische en de Brusselse economie. De netto toegevoegde waarde van de mediasector (nieuwsmedia, radio- en tv-omroepen, audiovisuele producenten, nieuws- en fotoagentschappen, pre-media en spelers uit de reclame- en marketingwereld) in Brussel en de Vlaamse Rand bedroeg 1,67 miljard euro in 2016.

Minister Gatz: "De Mediahub Brussels zal inzetten op het verwerven van kennis, die kennis delen en van daaruit groei realiseren. We willen bedrijven die actief zijn in de media, mediatech en ICT-sector de kans bieden om beter om te gaan met de verschillende uitdagingen van ons snel veranderend en internationaler wordend medialandschap. Mediahub Brussels zal initiatieven op vlak van media en innovatie groeperen om kennis en ervaringen uit te wisselen, internationale opportuniteiten te grijpen en start ups te ondersteunen."

Om nieuwe kennis te creëren wordt Mediahub Brussels ondergebracht binnen de VUB en haar onderzoeksgroep Studies in Media, Innovation and Technology (SMIT). SMIT en de VUB starten volgend jaar met een nieuw Engelstalig postgraduaat in Media Economics en met vier doctoraatsonderzoeken. Daarvoor trekt de universiteit 900.000 euro uit.

Caroline Pauwels, rector VUB: "Dit nieuw postgraduaat is een schot in de roos. Op dit moment zijn er al preregistraties binnen uit meer dan twintig landen, waaronder China en India. De mediasector evolueert dermate snel dat er een grote behoefte blijkt aan een opleiding die flexibel is en kort van duur. Zo krijgen ook mensen die reeds tewerkgesteld zijn in de sector de kans om bij te blijven met de laatste ontwikkelingen en deze te integreren in hun bedrijf."

De Vlaamse overheid en de VUB trekken respectievelijk 500.000 en 900.000 euro uit voor de opstart van de Mediahub Brussels. Ook de privésector werkt mee aan de uitbouw van de hub. Via samenwerkingen wordt nu alvast 500.000 euro geïnvesteerd in toegepast onderzoek.

Brussel is de mediastad bij uitstek. Dat toont recent onderzoek van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) aan. Met 39% van de media-activiteiten in België spant de hoofdstad de kroon. Minister van Media en Brussel Sven Gatz en de VUB richten daarom, samen met de bedrijfswereld, een 'Mediahub Brussels' op. Dit vehikel moet verder inspelen op de prominente aanwezigheid in het hoofdstedelijk gewest van zowel traditionele mediabedrijven als jonge ondernemingen die zich toeleggen op nieuwe media. Om de mediasector met actuele kennis en opgeleid personeel te voeden, komt er ook een gloednieuw postgraduaat in Media Economics.De mediasector in de hoofdstad zorgt met meer dan 16.000 jobs (2,7% van de actieve bevolking in Brussel) voor heel wat werkgelegenheid in Brussel. De Brusselse mediasector kende bovendien de afgelopen jaren een gemiddelde jaarlijkse groei van 2,5%, een hoger groeicijfer dan het gemiddelde in de Belgische en de Brusselse economie. De netto toegevoegde waarde van de mediasector (nieuwsmedia, radio- en tv-omroepen, audiovisuele producenten, nieuws- en fotoagentschappen, pre-media en spelers uit de reclame- en marketingwereld) in Brussel en de Vlaamse Rand bedroeg 1,67 miljard euro in 2016.Minister Gatz: "De Mediahub Brussels zal inzetten op het verwerven van kennis, die kennis delen en van daaruit groei realiseren. We willen bedrijven die actief zijn in de media, mediatech en ICT-sector de kans bieden om beter om te gaan met de verschillende uitdagingen van ons snel veranderend en internationaler wordend medialandschap. Mediahub Brussels zal initiatieven op vlak van media en innovatie groeperen om kennis en ervaringen uit te wisselen, internationale opportuniteiten te grijpen en start ups te ondersteunen."Om nieuwe kennis te creëren wordt Mediahub Brussels ondergebracht binnen de VUB en haar onderzoeksgroep Studies in Media, Innovation and Technology (SMIT). SMIT en de VUB starten volgend jaar met een nieuw Engelstalig postgraduaat in Media Economics en met vier doctoraatsonderzoeken. Daarvoor trekt de universiteit 900.000 euro uit.Caroline Pauwels, rector VUB: "Dit nieuw postgraduaat is een schot in de roos. Op dit moment zijn er al preregistraties binnen uit meer dan twintig landen, waaronder China en India. De mediasector evolueert dermate snel dat er een grote behoefte blijkt aan een opleiding die flexibel is en kort van duur. Zo krijgen ook mensen die reeds tewerkgesteld zijn in de sector de kans om bij te blijven met de laatste ontwikkelingen en deze te integreren in hun bedrijf."De Vlaamse overheid en de VUB trekken respectievelijk 500.000 en 900.000 euro uit voor de opstart van de Mediahub Brussels. Ook de privésector werkt mee aan de uitbouw van de hub. Via samenwerkingen wordt nu alvast 500.000 euro geïnvesteerd in toegepast onderzoek.