Mediahuis Luxembourg heeft beslist om zijn drukkerij in Gasperich te sluiten, waar 26 mensen werken. Volgens CEO Paul Peckels is de sluiting een gevolg van de achteruitgang van de drukactiviteiten, die deels te wijten is aan de dalende oplagen van de kranten. De beslissing werd ook nog versneld doordat Infomail S.A. eind maart aankondigde om vanaf 30 juni 2022 te stoppen met de distributie van reclamefolders. En die werden in de drukkerij van Gasperich gebundeld. Infomail is een joint venture van Mediahuis Luxembourg en Post Luxembourg. De onderneming die in 1997 opgericht werd, staat bekend om zijn concept 'i-mail', waarbij folders van adverteerders in blisterfolie worden verpakt.

De beslissing van Infomail anticipeert op de toekomstige invoering van een Europese richtlijn in de Luxemburgse wetgeving. Die richtlijn (2018/851) verbiedt de distributie van reclamedrukwerk in de brievenbussen tenzij de eigenaar daar expliciet toestemming voor geeft. Er wordt dus een 'opt-in-systeem' ingevoerd met een zelfklever van het type 'Oui Pub'.

Drukactiviteiten naar België

Omdat er in Luxemburg geen drukcapaciteit beschikbaar is, zullen de krant Luxemburger Wort en het weekblad Contact bij Coldset Printing Partners in Paal-Beringen worden gedrukt. Dat bevestigt Paul Huybrechts, de CEO van Coldset Printing Partners aan onze redactie. De drukkerij van Mediahuis in Limburg is de grootste krantendrukkerij van het land.

Wanneer precies de persen in Gasperich stilgelegd zullen worden, ligt nog niet vast. De lokalen die Mediahuis Luxembourg van Lafayette S.A. huurt, moeten in het eerste trimester van 2024 ontruimd zijn. "De vermindering van de activiteiten vereist een aanpassing van de omvang en de organisatie van de drukkersploegen", verklaart Paul Peckels, de CEO van Mediahuis Luxembourg, aan de Luxemburgse reclame- en mediagroep 'adada'. De verschillende machines en technische installaties van de drukkerij in Gasperich worden te koop aangeboden.

Mediahuis Luxembourg zal in België voordeel halen uit de synergie- en schaalvoordelen van een grote structuur. De externe klanten van de drukkerij van Gasperich zullen op hun beurt een beroep kunnen doen op de Belgische drukcapaciteit. Vooraleer echter de productie in Paal-Beringen op te starten, wil Mediahuis Luxembourg eerst de distributie van de krant in samenwerking met Post Luxembourg optimaliseren. Het vervoer van de gedrukte kranten vanuit België naar Luxemburg vergt immers meer tijd.

Luxemburgse drukkers maken zich zorgen over de toekomstige afvalwet

In mei heeft het Groothertogdom Luxemburg een nieuwe wet goedgekeurd in de strijd tegen het afval. De wet slaat op verpakkingen en reclame. De afvalwet wil immers tegen 1 januari 2024 de distributie van niet-geadresseerde reclame in brievenbussen verbieden, tenzij er een zelfklever 'Oui Pub' op aangebracht is. Daarbij heeft de wet alle handelsreclame in het vizier: folders van supermarkten, restaurantmenu's, folders die diensten aanprijzen... De boetes kunnen tot 10.000 euro bedragen. De AMIL (Association des Maîtres Imprimeurs du Luxembourg) protesteert en wijst erop dat deze wet een directe bedreiging is voor 200 banen in de drukkerijen en distributiebedrijven. "De eventuele gevolgen van deze ingreep werden nooit onderzocht", onderstreept de federatie in een persbericht. Voor de AMIL betekent dit wetsontwerp "een belangrijke bedreiging voor het vrije verkeer van goederen op het vlak van de reclame".

Ook in Frankrijk lijken folders ten dode opgeschreven

In Frankrijk loopt een vergelijkbaar project om de distributie van folders te verbieden indien de consument geen 'opt in' te kennen geeft. Een vijftiental Franse steden test vanaf september vrijwillig de distributie van folders via een 'Oui Pub' sticker uit. Dat experiment dat 31 maanden zal duren, stopt de distributie van niet-geadresseerde gedrukte reclame, tenzij een zelfklever 'Oui Pub' zichtbaar op de brievenbus aangebracht is. Afhankelijk van de resultaten van het experiment, waarbij de economische en ecologische impact van het distributieverbod beoordeeld worden, kan het verbod tot het hele Franse grondgebied uitgebreid worden. In Frankrijk zijn zo'n 20.000 mensen betrokken bij de distributie van folders en die hebben al hun ongerustheid geuit over het aangekondigde einde van de huis-aan-huis-folder. Zonder de resultaten af te wachten, zijn echter al heel wat Franse distributiebedrijven van het gebruik van folders afgestapt, Monoprix, Ikea en Casino bijvoorbeeld. Carrefour dat nu nog 900 miljoen folders per jaar verspreidt, is de laatste speler die die stap nog moet zetten. Sinds 17 januari 2022 verspreidt Carrefour overigens al niet langer zijn folders in Parijs, Lyon en Villeurbanne. Daar wordt er nu een digitale versie van aangeboden.

Mediahuis Luxembourg heeft beslist om zijn drukkerij in Gasperich te sluiten, waar 26 mensen werken. Volgens CEO Paul Peckels is de sluiting een gevolg van de achteruitgang van de drukactiviteiten, die deels te wijten is aan de dalende oplagen van de kranten. De beslissing werd ook nog versneld doordat Infomail S.A. eind maart aankondigde om vanaf 30 juni 2022 te stoppen met de distributie van reclamefolders. En die werden in de drukkerij van Gasperich gebundeld. Infomail is een joint venture van Mediahuis Luxembourg en Post Luxembourg. De onderneming die in 1997 opgericht werd, staat bekend om zijn concept 'i-mail', waarbij folders van adverteerders in blisterfolie worden verpakt. De beslissing van Infomail anticipeert op de toekomstige invoering van een Europese richtlijn in de Luxemburgse wetgeving. Die richtlijn (2018/851) verbiedt de distributie van reclamedrukwerk in de brievenbussen tenzij de eigenaar daar expliciet toestemming voor geeft. Er wordt dus een 'opt-in-systeem' ingevoerd met een zelfklever van het type 'Oui Pub'.Omdat er in Luxemburg geen drukcapaciteit beschikbaar is, zullen de krant Luxemburger Wort en het weekblad Contact bij Coldset Printing Partners in Paal-Beringen worden gedrukt. Dat bevestigt Paul Huybrechts, de CEO van Coldset Printing Partners aan onze redactie. De drukkerij van Mediahuis in Limburg is de grootste krantendrukkerij van het land.Wanneer precies de persen in Gasperich stilgelegd zullen worden, ligt nog niet vast. De lokalen die Mediahuis Luxembourg van Lafayette S.A. huurt, moeten in het eerste trimester van 2024 ontruimd zijn. "De vermindering van de activiteiten vereist een aanpassing van de omvang en de organisatie van de drukkersploegen", verklaart Paul Peckels, de CEO van Mediahuis Luxembourg, aan de Luxemburgse reclame- en mediagroep 'adada'. De verschillende machines en technische installaties van de drukkerij in Gasperich worden te koop aangeboden.Mediahuis Luxembourg zal in België voordeel halen uit de synergie- en schaalvoordelen van een grote structuur. De externe klanten van de drukkerij van Gasperich zullen op hun beurt een beroep kunnen doen op de Belgische drukcapaciteit. Vooraleer echter de productie in Paal-Beringen op te starten, wil Mediahuis Luxembourg eerst de distributie van de krant in samenwerking met Post Luxembourg optimaliseren. Het vervoer van de gedrukte kranten vanuit België naar Luxemburg vergt immers meer tijd.