Scheepsdiesel wordt niet zo sterk geraffineerd als andere fossiele brandstoffen. Daardoor is dat product vandaag een van de grootste bronnen van zwaveldioxide (SO-2), een voor de mens irriterend gas dat bijdraagt tot de vorming van zure regen en tot de verzuring van de oceanen.

Sinds 2010 is het zwavelgehalte voor scheepsdiesel in drie Europese maritieme zones tot 1% beperkt: de Baltische Zee, de Noordzee en het Kanaal. Een nieuwe Europese richtlijn beperkt het zwavelgehalte in die drie zones vanaf 2015 tot 0,1%. Op de andere Europese zeeën mag scheepsdiesel tot in 2020 een zwavelgehalte van 3,5% hebben (tot 2015 in de rest van de wereld).

De CEPI (Europese confederatie van papierproducenten) betreurt die beslissing die volgens haar tot een prijsstijging van 20 à 45% voor het maritieme vervoer zal leiden. De CEPI heeft ook twijfels over de doeltreffendheid van de voorziene begeleidende maatregelen: "De bedrijven zullen zich tot de lidstaten wenden om op zulk een korte termijn aan de limietwaarden te kunnen voldoen. Maar de staten zullen de prijsstijgingen en het verlies aan concurrentiekracht dat daaruit volgt, niet compenseren," verklaart Teresa Presas, algemeen directeur van de CEPI. "De EU houdt nog maar eens geen rekening met de concurrentiepositie van haar bedrijven."

Scheepsdiesel wordt niet zo sterk geraffineerd als andere fossiele brandstoffen. Daardoor is dat product vandaag een van de grootste bronnen van zwaveldioxide (SO-2), een voor de mens irriterend gas dat bijdraagt tot de vorming van zure regen en tot de verzuring van de oceanen. Sinds 2010 is het zwavelgehalte voor scheepsdiesel in drie Europese maritieme zones tot 1% beperkt: de Baltische Zee, de Noordzee en het Kanaal. Een nieuwe Europese richtlijn beperkt het zwavelgehalte in die drie zones vanaf 2015 tot 0,1%. Op de andere Europese zeeën mag scheepsdiesel tot in 2020 een zwavelgehalte van 3,5% hebben (tot 2015 in de rest van de wereld). De CEPI (Europese confederatie van papierproducenten) betreurt die beslissing die volgens haar tot een prijsstijging van 20 à 45% voor het maritieme vervoer zal leiden. De CEPI heeft ook twijfels over de doeltreffendheid van de voorziene begeleidende maatregelen: "De bedrijven zullen zich tot de lidstaten wenden om op zulk een korte termijn aan de limietwaarden te kunnen voldoen. Maar de staten zullen de prijsstijgingen en het verlies aan concurrentiekracht dat daaruit volgt, niet compenseren," verklaart Teresa Presas, algemeen directeur van de CEPI. "De EU houdt nog maar eens geen rekening met de concurrentiepositie van haar bedrijven."