Met EUR 1.900 miljoen na negen maanden was de orderintake gelijk aan het voorgaande jaar (vorig jaar: EUR 1.912 miljoen). Met EUR 636 miljoen waren de inkomende bestellingen in het derde kwartaal hoger dan vorig jaar met EUR 606 miljoen. De ordervolumes stegen met name in China en de VS, terwijl de activiteiten in Duitsland en andere delen van Europa zwak blijven. Met EUR 1.690 miljoen na negen maanden van het boekjaar lag de omzet nog steeds op het niveau van vorig jaar (vorig jaar: EUR 1.693 miljoen). De omzet in het derde kwartaal van het huidige boekjaar was met EUR 567 miljoen echter lager dan verwacht vanwege de terughoudendheid om te investeren in Duitsland, Groot-Brittannië en de rest van Centraal-Europa als gevolg van de economische situatie, en was lager dan de omzet van EUR 579 miljoen van vorig jaar.

EBITDA exclusief het herstructureringsresultaat bedroeg EUR 47 miljoen in het derde kwartaal (1 oktober tot 31 december 2019), vergeleken met EUR 39 miljoen in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Het derde kwartaal van het huidige boekjaar omvat een positieve eenmalige winst van ongeveer EUR 25 miljoen uit de verkoop van Hi-Tech Coatings. Het lagere volume, de druk op de marges in de handelsactiviteiten met verbruiksgoederen en regionale verschuivingen met een minder gunstige productmix hadden een bijzonder negatief effect. Tegelijkertijd leveren de hoge investeringen op het gebied van digitaal printen nog steeds onvoldoende omzet op. De reeds ingevoerde kostenbesparende maatregelen konden deze ontwikkeling nog niet compenseren.

In de eerste negen maanden bedroeg de EBITDA exclusief het herstructureringsresultaat EUR 117 miljoen, vergeleken met EUR 101 miljoen in het voorgaande jaar. Dienovereenkomstig was het resultaat voor belastingen licht positief met ongeveer EUR 5 miljoen (vorig jaar EUR 1 miljoen), terwijl het resultaat na belastingen licht negatief was met EUR -10 miljoen (vorig jaar EUR -2 miljoen). De vrije kasstroom verbeterde na negen maanden, inclusief de verkoop van Hi-Tech Coatings, tot EUR -73 miljoen (vorig jaar: EUR -120 miljoen).

Met EUR 1.900 miljoen na negen maanden was de orderintake gelijk aan het voorgaande jaar (vorig jaar: EUR 1.912 miljoen). Met EUR 636 miljoen waren de inkomende bestellingen in het derde kwartaal hoger dan vorig jaar met EUR 606 miljoen. De ordervolumes stegen met name in China en de VS, terwijl de activiteiten in Duitsland en andere delen van Europa zwak blijven. Met EUR 1.690 miljoen na negen maanden van het boekjaar lag de omzet nog steeds op het niveau van vorig jaar (vorig jaar: EUR 1.693 miljoen). De omzet in het derde kwartaal van het huidige boekjaar was met EUR 567 miljoen echter lager dan verwacht vanwege de terughoudendheid om te investeren in Duitsland, Groot-Brittannië en de rest van Centraal-Europa als gevolg van de economische situatie, en was lager dan de omzet van EUR 579 miljoen van vorig jaar.EBITDA exclusief het herstructureringsresultaat bedroeg EUR 47 miljoen in het derde kwartaal (1 oktober tot 31 december 2019), vergeleken met EUR 39 miljoen in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Het derde kwartaal van het huidige boekjaar omvat een positieve eenmalige winst van ongeveer EUR 25 miljoen uit de verkoop van Hi-Tech Coatings. Het lagere volume, de druk op de marges in de handelsactiviteiten met verbruiksgoederen en regionale verschuivingen met een minder gunstige productmix hadden een bijzonder negatief effect. Tegelijkertijd leveren de hoge investeringen op het gebied van digitaal printen nog steeds onvoldoende omzet op. De reeds ingevoerde kostenbesparende maatregelen konden deze ontwikkeling nog niet compenseren.In de eerste negen maanden bedroeg de EBITDA exclusief het herstructureringsresultaat EUR 117 miljoen, vergeleken met EUR 101 miljoen in het voorgaande jaar. Dienovereenkomstig was het resultaat voor belastingen licht positief met ongeveer EUR 5 miljoen (vorig jaar EUR 1 miljoen), terwijl het resultaat na belastingen licht negatief was met EUR -10 miljoen (vorig jaar EUR -2 miljoen). De vrije kasstroom verbeterde na negen maanden, inclusief de verkoop van Hi-Tech Coatings, tot EUR -73 miljoen (vorig jaar: EUR -120 miljoen).