Nederlandse burgers en bedrijven ontvangen al 100 jaar hun brieven en formulieren van de Belastingdienst in een kenmerkend blauwe envelop. Jaarlijks gaat het om zo'n 150 miljoen enveloppen. De Belastingdienst wil nu gefaseerd overstappen op nog uitsluitend digitale communicatie via een eigen Berichtenbox voor elke belastingplichtige. Ruim 400 burgers wendden zich hierop tot de Nationale ombudsman omdat zij of hun naasten niet digitaal kunnen (of willen) communiceren met de Belastingdienst. Hij is een onderzoek gestart naar "zowel de informatievoorziening over de veranderingen, maar ook naar de manier waarop de Belastingdienst mensen helpt die dit als een obstakel ervaren."

Eerder zette de Nederlandse fabrikant van de enveloppen al vraagtekens bij de digitale communicatieplannen van de Belastingdienst: "Wij hebben er begrip voor dat u er voor kiest ook van dit kanaal gebruik te maken. Maar met het afscheid van de blauwe envelop zet u een uniek marketing instrument bij het oud vuil. De blauwe envelop is de best geopende envelop van Nederland. De droom van iedere marketeer. Ik hoop van harte voor u dat de e-mails die u gaat sturen net zo goed gelezen gaan worden."

Nederlandse burgers en bedrijven ontvangen al 100 jaar hun brieven en formulieren van de Belastingdienst in een kenmerkend blauwe envelop. Jaarlijks gaat het om zo'n 150 miljoen enveloppen. De Belastingdienst wil nu gefaseerd overstappen op nog uitsluitend digitale communicatie via een eigen Berichtenbox voor elke belastingplichtige. Ruim 400 burgers wendden zich hierop tot de Nationale ombudsman omdat zij of hun naasten niet digitaal kunnen (of willen) communiceren met de Belastingdienst. Hij is een onderzoek gestart naar "zowel de informatievoorziening over de veranderingen, maar ook naar de manier waarop de Belastingdienst mensen helpt die dit als een obstakel ervaren."Eerder zette de Nederlandse fabrikant van de enveloppen al vraagtekens bij de digitale communicatieplannen van de Belastingdienst: "Wij hebben er begrip voor dat u er voor kiest ook van dit kanaal gebruik te maken. Maar met het afscheid van de blauwe envelop zet u een uniek marketing instrument bij het oud vuil. De blauwe envelop is de best geopende envelop van Nederland. De droom van iedere marketeer. Ik hoop van harte voor u dat de e-mails die u gaat sturen net zo goed gelezen gaan worden."