BVDM en vakbond Verdi werden het na acht onderhandelingsrondes eens over een nieuwe loonafspraken voor de ongeveer 134.000 werknemers die de grafische industrie in Duitsland telt. De salarissen en opleidingsvergoedingen gaan in drie stappen omhoog: met 2,4 procent met terugwerkende kracht tot 1 mei 2019, met nog eens 2 procent vanaf 1 juni 2020 en vervolgens met 1 procent per 1 mei 2021.

De looptijd van het loonakkoord bedraagt 36 maanden, gerekend vanaf 1 september 2018. Afgesproken is dat de bestaande cao de komende twee jaar blijft gelden, maar dat de partijen zich verplichten ondertussen opnieuw te onderhandelen over de daarin vastgelegde afspraken.

BVDM en vakbond Verdi werden het na acht onderhandelingsrondes eens over een nieuwe loonafspraken voor de ongeveer 134.000 werknemers die de grafische industrie in Duitsland telt. De salarissen en opleidingsvergoedingen gaan in drie stappen omhoog: met 2,4 procent met terugwerkende kracht tot 1 mei 2019, met nog eens 2 procent vanaf 1 juni 2020 en vervolgens met 1 procent per 1 mei 2021.De looptijd van het loonakkoord bedraagt 36 maanden, gerekend vanaf 1 september 2018. Afgesproken is dat de bestaande cao de komende twee jaar blijft gelden, maar dat de partijen zich verplichten ondertussen opnieuw te onderhandelen over de daarin vastgelegde afspraken.