Uit het persbericht:

Na de overname van PSG door Heidelberg is de groep zowel financieel als organisatorisch geherstructureerd. De directe bundeling van krachten met Heidelberg heeft voor de individuele bedrijven van de groep evidente voordelen. De oorspronkelijke holding heeft echter haar functie verloren. Het vertrek van Wouter van Dijk, CEO van PSG, is het logische gevolg.

Uit hoofde van zijn functie gaf Wouter van Dijk ook leiding aan Plantin en Tetterode (nvdr: Wouter van Dijk was de baas en daarna de opvolger van Hans Huyghe). Het bestuur van Heidelberg heeft het voornemen om Sales Director Wolfgang Roth te benoemen tot de nieuwe Managing Director van beide bedrijven. Hij is jarenlang Regional Business Manager geweest voor de dealermarkten van Heidelberg en heeft vanuit die functie nauw samengewerkt met zowel Plantin als Tetterode. Wolfgang Roth is bekend met de Benelux-organisatie en de markten.

Uit het persbericht:Na de overname van PSG door Heidelberg is de groep zowel financieel als organisatorisch geherstructureerd. De directe bundeling van krachten met Heidelberg heeft voor de individuele bedrijven van de groep evidente voordelen. De oorspronkelijke holding heeft echter haar functie verloren. Het vertrek van Wouter van Dijk, CEO van PSG, is het logische gevolg.Uit hoofde van zijn functie gaf Wouter van Dijk ook leiding aan Plantin en Tetterode (nvdr: Wouter van Dijk was de baas en daarna de opvolger van Hans Huyghe). Het bestuur van Heidelberg heeft het voornemen om Sales Director Wolfgang Roth te benoemen tot de nieuwe Managing Director van beide bedrijven. Hij is jarenlang Regional Business Manager geweest voor de dealermarkten van Heidelberg en heeft vanuit die functie nauw samengewerkt met zowel Plantin als Tetterode. Wolfgang Roth is bekend met de Benelux-organisatie en de markten.