Om greenwashing tegen te gaan, stelt de richtlijn algemene vereisten vast voor het onderbouwen van milieuclaims, waaronder het uitvoeren van een beoordeling die gebaseerd moet zijn op algemeen erkend wetenschappelijk bewijs en moet aantonen dat de milieueffecten significant zijn vanuit het oogpunt van de levenscyclus. De lidstaten zullen procedures opzetten voor het verifiëren en certificeren van de onderbouwing van milieuclaims. Het voorstel stelt ook eisen aan milieukeurmerken, die ook op nationaal niveau zullen worden gecontroleerd.

"Het werk van Intergraf op het gebied van de CO2-voetafdruk en de huidige discussies over milieuregelingen bieden een goede basis om drukkerijen te ondersteunen bij het voldoen aan de toekomstige eisen voor groene claims", stelt de drukkersfederatie.

Ecolabels

Op nationaal niveau zullen sancties van toepassing zijn op bedrijven die de regels overtreden. De Europese commissie vraagt de lidstaten om sancties vast te stellen die "doeltreffend, evenredig en afschrikkend" zijn. De wetgeving is niet van toepassing op micro-ondernemingen (minder dan 10 werknemers of een jaaromzet van minder dan 2 miljoen euro), tenzij ze willen dat hun claims worden geverifieerd en gecertificeerd.

Er zijn tal van ecolabels en milieuregelingen op de markt voor drukwerk. Momenteel werkt Intergraf aan het ondersteunen van zowel drukkerijen als hun klanten bij hun strategische selectie van milieuprogramma's met betrekking tot gedrukte producten door de milieuparameters te definiëren die relevant zijn voor de sector. Het doel van Intergraf is om bedrijven in staat te stellen weloverwogen milieubeslissingen te nemen en deze op een transparante manier te communiceren.

De ontwerprichtlijn zal de komende maanden door het Europees parlement en de Raad worden bestudeerd. Na goedkeuring zullen de lidstaten de vereisten in nationaal recht moeten omzetten. De maatregelen zullen twee jaar na de inwerkingtreding van de richtlijn van toepassing zijn.

Om greenwashing tegen te gaan, stelt de richtlijn algemene vereisten vast voor het onderbouwen van milieuclaims, waaronder het uitvoeren van een beoordeling die gebaseerd moet zijn op algemeen erkend wetenschappelijk bewijs en moet aantonen dat de milieueffecten significant zijn vanuit het oogpunt van de levenscyclus. De lidstaten zullen procedures opzetten voor het verifiëren en certificeren van de onderbouwing van milieuclaims. Het voorstel stelt ook eisen aan milieukeurmerken, die ook op nationaal niveau zullen worden gecontroleerd."Het werk van Intergraf op het gebied van de CO2-voetafdruk en de huidige discussies over milieuregelingen bieden een goede basis om drukkerijen te ondersteunen bij het voldoen aan de toekomstige eisen voor groene claims", stelt de drukkersfederatie.Op nationaal niveau zullen sancties van toepassing zijn op bedrijven die de regels overtreden. De Europese commissie vraagt de lidstaten om sancties vast te stellen die "doeltreffend, evenredig en afschrikkend" zijn. De wetgeving is niet van toepassing op micro-ondernemingen (minder dan 10 werknemers of een jaaromzet van minder dan 2 miljoen euro), tenzij ze willen dat hun claims worden geverifieerd en gecertificeerd.Er zijn tal van ecolabels en milieuregelingen op de markt voor drukwerk. Momenteel werkt Intergraf aan het ondersteunen van zowel drukkerijen als hun klanten bij hun strategische selectie van milieuprogramma's met betrekking tot gedrukte producten door de milieuparameters te definiëren die relevant zijn voor de sector. Het doel van Intergraf is om bedrijven in staat te stellen weloverwogen milieubeslissingen te nemen en deze op een transparante manier te communiceren.De ontwerprichtlijn zal de komende maanden door het Europees parlement en de Raad worden bestudeerd. Na goedkeuring zullen de lidstaten de vereisten in nationaal recht moeten omzetten. De maatregelen zullen twee jaar na de inwerkingtreding van de richtlijn van toepassing zijn.