De gids die in het Engels verschenen is, is bedoeld voor drukkerijen en andere bedrijven die materialen verwerken die met voedingsmiddelen in contact komen. Om de gids, die vrij toegankelijk is op de website van Intergraf, samen te stellen heeft de Europese vereniging samengewerkt met FTA Europe, de vertegenwoordiger van de Europese flexodrukkerijen.

"Samen hebben we een gids opgesteld over de van kracht zijnde wetgeving en over de belangrijkste juridische vereisten voor drukkers van voedingsverpakkingen. We willen de drukkers duidelijk maken hoe ze aan de wettelijke verplichtingen kunnen voldoen en hoe ze dat kunnen aantonen", stelt Intergraf.

De gids bevat goede praktijken die drukkers kunnen invoeren om het risico van besmetting tot een minimum te beperken en om aan de Europese wetgeving te voldoen.

"Dat het een complexe opdracht is om aan te tonen dat alles conform de regels is, komt deels doordat een geharmoniseerde EU-wetgeving voor alle substraten ontbreekt. De Europese Commissie onderzoekt momenteel alle wetgevende bepalingen die van kracht zijn voor materialen die met voedingsproducten in contact komen en zal in 2022 voor die materialen een nieuwe wetgeving voorstellen. Deze gids streeft ernaar om alle juridische vereisten te bundelen zolang er geen duidelijk wetgevend raamwerk is", stelt Intergraf.

Intergraf verwelkomt nieuwe voorzitter

Ulrich Stetter, een Duitser met 30 jaar ervaring in de grafische industrie, wordt de nieuwe voorzitter van Intergraf. Hij neemt de fakkel over van de Nederlander Cees Verweij. Ulrich Stetter die sinds 2018 lid is van de raad van bestuur van Intergraf, staat aan het hoofd van verscheidene drukkerijen uit de groep Druckhaus Mainfranken - dat is de productieafdeling van Flyeralarm dat in het Duitse Würzburg gevestigd is. Intergraf verwelkomt ook Jesper Jungersen (Denemarken) als nieuwe ondervoorzitter, een functie die voordien door Ulrich Stetter waargenomen werd.

.
© .

De nieuwe voorzitter: "Een van de bedrijven waar ik verantwoordelijk voor ben, is in 1849 gesticht. We kunnen ons amper inbeelden welke diepgaande veranderingen deze onderneming en haar medewerkers in die periode ondergaan hebben: nieuwe technologieën, ongeziene crisissen, oorlogen en wat al niet. De grafische industrie heeft in het verleden heel wat woelige wateren doorzwommen en vandaag beleven we met de pandemie opnieuw zulk een woelige periode. Zoals altijd echter maken die situaties het mogelijk om de sector te veranderen. Ik ben er daarom van overtuigd dat de sector, wanneer die zich solidair toont en goed geïnformeerd blijft, heel wat nieuwe mogelijkheden in het leven kan roepen om uit de crisis te geraken." Cees Verweij van zijn kant onderstreepte: "Het bureau van Intergraf speelt een cruciale rol bij de promotie van het drukwerk en bij de bescherming van de industrie tegen wetgeving die in het nadeel daarvan speelt."

De gids die in het Engels verschenen is, is bedoeld voor drukkerijen en andere bedrijven die materialen verwerken die met voedingsmiddelen in contact komen. Om de gids, die vrij toegankelijk is op de website van Intergraf, samen te stellen heeft de Europese vereniging samengewerkt met FTA Europe, de vertegenwoordiger van de Europese flexodrukkerijen. "Samen hebben we een gids opgesteld over de van kracht zijnde wetgeving en over de belangrijkste juridische vereisten voor drukkers van voedingsverpakkingen. We willen de drukkers duidelijk maken hoe ze aan de wettelijke verplichtingen kunnen voldoen en hoe ze dat kunnen aantonen", stelt Intergraf.De gids bevat goede praktijken die drukkers kunnen invoeren om het risico van besmetting tot een minimum te beperken en om aan de Europese wetgeving te voldoen. "Dat het een complexe opdracht is om aan te tonen dat alles conform de regels is, komt deels doordat een geharmoniseerde EU-wetgeving voor alle substraten ontbreekt. De Europese Commissie onderzoekt momenteel alle wetgevende bepalingen die van kracht zijn voor materialen die met voedingsproducten in contact komen en zal in 2022 voor die materialen een nieuwe wetgeving voorstellen. Deze gids streeft ernaar om alle juridische vereisten te bundelen zolang er geen duidelijk wetgevend raamwerk is", stelt Intergraf.