In de zogenoemde 'Comfortabele Arbeidsovereenkomst' worden arbeidsvoorwaarden en afspraken door medewerkers en leidinggevenden in overleg ingevuld zodat er ruimte is voor individueel maatwerk. Werkgeversorganisatie KVGO en de vakbonden werken samen aan het project dat in 2014 aan een gefaseerde invoering moet beginnen. Inmiddels draaien er al een aantal bedrijven proef. Een opvallend onderdeel vormt bijvoorbeeld het in de nieuwe cao opgenomen Individueel Keuzebudget (IKB). Werknemers kunnen dat naar eigen voorkeur besteden aan onder meer extra pensioenopbouw, het kopen van verlofdagen of direct besteedbaar inkomen.

In de zogenoemde 'Comfortabele Arbeidsovereenkomst' worden arbeidsvoorwaarden en afspraken door medewerkers en leidinggevenden in overleg ingevuld zodat er ruimte is voor individueel maatwerk. Werkgeversorganisatie KVGO en de vakbonden werken samen aan het project dat in 2014 aan een gefaseerde invoering moet beginnen. Inmiddels draaien er al een aantal bedrijven proef. Een opvallend onderdeel vormt bijvoorbeeld het in de nieuwe cao opgenomen Individueel Keuzebudget (IKB). Werknemers kunnen dat naar eigen voorkeur besteden aan onder meer extra pensioenopbouw, het kopen van verlofdagen of direct besteedbaar inkomen.