Li Wen, die sinds januari 2019 bij Avery Dennison de functie van commercieel/algemeen directeur bevoegd voor Graphics North APAC uitoefende, heeft op 1 augustus 2021 Shanghai (China) verlaten voor het Nederlandse Oegstgeest. Daar rapporteert hij nu aan Hassan Rmaile, ondervoorzitter en algemeen directeur van de afdeling 'Label and Graphic Materials EMENA'. Li Wen is benoemd tot de nieuwe algemeen directeur Graphics binnen die afdeling.

Hassan Rmaile verklaarde dat Li Wen zijn benoeming te danken heeft aan het leiderschap waar hij bij het beheer van de coronacrisis blijk van heeft gegeven, aan zijn ruime ervaring in de sector, aan zijn passie voor vernieuwende ideeën en aan de invoering van vernieuwende en strategische oplossingen.

Vruchtbare groei

"Een van de belangrijkste doelstellingen van Li Wen in zijn nieuwe functie bestaat erin ons te concentreren op een vruchtbare groei. Binnen de performante grafische oplossingen met een hoge toegevoegde waarde die we aanbieden, streven we voortdurend naar innovatie en nieuwe commerciële modellen en daardoor nemen we een ideale positie in om onze partners in heel hun waardeketen te begeleiden", stelt Rmaile.

Li Wen ziet veel potentieel in zijn nieuwe werkdomein omdat de vraag na de pandemie opnieuw sterk toeneemt: "We hebben getoond wat mogelijk was met innoverende grafische producten, meer bepaald in de automarkt. Dat blijkt ook uit de talrijke belangrijke accounts die we recent hebben binnengehaald. Ik ben er zeker van dat we op dat elan kunnen blijven voortgaan, meer bepaald dankzij de kwaliteit van ons productaanbod en de kracht van ons distributienetwerk binnen EMENA."

Li Wen, die sinds januari 2019 bij Avery Dennison de functie van commercieel/algemeen directeur bevoegd voor Graphics North APAC uitoefende, heeft op 1 augustus 2021 Shanghai (China) verlaten voor het Nederlandse Oegstgeest. Daar rapporteert hij nu aan Hassan Rmaile, ondervoorzitter en algemeen directeur van de afdeling 'Label and Graphic Materials EMENA'. Li Wen is benoemd tot de nieuwe algemeen directeur Graphics binnen die afdeling.Hassan Rmaile verklaarde dat Li Wen zijn benoeming te danken heeft aan het leiderschap waar hij bij het beheer van de coronacrisis blijk van heeft gegeven, aan zijn ruime ervaring in de sector, aan zijn passie voor vernieuwende ideeën en aan de invoering van vernieuwende en strategische oplossingen. "Een van de belangrijkste doelstellingen van Li Wen in zijn nieuwe functie bestaat erin ons te concentreren op een vruchtbare groei. Binnen de performante grafische oplossingen met een hoge toegevoegde waarde die we aanbieden, streven we voortdurend naar innovatie en nieuwe commerciële modellen en daardoor nemen we een ideale positie in om onze partners in heel hun waardeketen te begeleiden", stelt Rmaile. Li Wen ziet veel potentieel in zijn nieuwe werkdomein omdat de vraag na de pandemie opnieuw sterk toeneemt: "We hebben getoond wat mogelijk was met innoverende grafische producten, meer bepaald in de automarkt. Dat blijkt ook uit de talrijke belangrijke accounts die we recent hebben binnengehaald. Ik ben er zeker van dat we op dat elan kunnen blijven voortgaan, meer bepaald dankzij de kwaliteit van ons productaanbod en de kracht van ons distributienetwerk binnen EMENA."