Het is de blogger Dr Tree die de kat de bel heeft aangebonden: Toshiba is een van de slechtste leerlingen van de klas in de recentste editie van de gids voor de groene elektronica van Greenpeace. Het bedrijf staat op de 13e plaats (op 15) en haalt een score van 2,8 op 10. In de vorige editie scoorde Toshiba nog slechter omdat het gelogen had over de eliminatie van bepaalde gevaarlijke substanties uit zijn pc's. Greenpeace wijst er meer bepaald op dat Toshiba 'geen aankoopbeleid heeft waarbij papierleveranciers die bij de ontbossing en illegale kap betrokken zijn, geweerd worden'.

De campagne 'No Print Day' die uiteindelijk onder druk van de grafische sector afgeblazen werd, is een schoolvoorbeeld van greenwashing: het misleidende gebruik van ecologische argumenten om een bedrijf een verantwoord imago te bezorgen, zonder dat men tegelijk ook dwingende maatregelen invoert.

Dr Tree trekt nog negen lessen uit het fiasco van Toshiba die van belang kunnen zijn voor de grafische sector. De naam van zijn blog, 'Dead Tree Edtion', verwijst op een ironische manier naar de papiercriticasters.

Het is de blogger Dr Tree die de kat de bel heeft aangebonden: Toshiba is een van de slechtste leerlingen van de klas in de recentste editie van de gids voor de groene elektronica van Greenpeace. Het bedrijf staat op de 13e plaats (op 15) en haalt een score van 2,8 op 10. In de vorige editie scoorde Toshiba nog slechter omdat het gelogen had over de eliminatie van bepaalde gevaarlijke substanties uit zijn pc's. Greenpeace wijst er meer bepaald op dat Toshiba 'geen aankoopbeleid heeft waarbij papierleveranciers die bij de ontbossing en illegale kap betrokken zijn, geweerd worden'.De campagne 'No Print Day' die uiteindelijk onder druk van de grafische sector afgeblazen werd, is een schoolvoorbeeld van greenwashing: het misleidende gebruik van ecologische argumenten om een bedrijf een verantwoord imago te bezorgen, zonder dat men tegelijk ook dwingende maatregelen invoert. Dr Tree trekt nog negen lessen uit het fiasco van Toshiba die van belang kunnen zijn voor de grafische sector. De naam van zijn blog, 'Dead Tree Edtion', verwijst op een ironische manier naar de papiercriticasters.