Het nieuwe rapport draagt de titel 'Cartonboard Life Cycle; Comparing the carbon footprint of carton packaging against alternative solutions' (De levenscyclus van karton; vergelijking van de koolstofafdruk van kartonnen verpakkingen met die van alternatieve oplossingen). Het rapport vergelijkt verpakkingskarton met andere materialen, zoals meervoudig gelamineerde zakken, dozen in PP en PET, en voorgevormde verpakkingen in PVC. Met het oog op die vergelijking werd rekening gehouden met de volledige levenscyclus van de verpakkingen, vanaf de productie over het gebruik tot de verwerking ervan. Onderzocht werden de verpakkingen van diepvriesmaaltijden, bereide gerechten, fastfood en kleine, elektronische toestellen.

"We weten dat de koolstofimpact per ton materiaal bij karton veel lager ligt dan bij polymeren, ongeacht of men nu alleen rekening houdt met de fossiele emissies of met de biogenetische emissies en absorptie. We wilden ook de producten per eenheid vergelijken omdat kartonnen verpakkingen wellicht niet hetzelfde gewicht hebben als fossiele oplossingen. Bovendien verschillen de impact van de conversie en het levenseinde voor elk van de oplossingen. Daarom hebben we in deze studie specifieke verpakkingsoplossingen voor vergelijkbare producten vergeleken, van het ontwerp tot de verwerking ervan", vertelt Tony Hitchin, de algemeen directeur van Pro Carton.

Het onderzoek behandelt zowel de uitstoot van fossiele broeikasgassen, die uit niet-hernieuwbare bronnen afkomstig zijn, als de biogenetische uitstoot en absorptie van broeikasgassen. De biogenetische uitstoot is afkomstig van de verbranding van biobrandstoffen en van de afbraak van bioproducten. De biogenetische absorptie verwijst naar de absorptie van CO2 uit de atmosfeer via fotosynthese tijdens de groei van de biomassa. Het onderzoek komt tot het besluit dat de milieu-impact van karton altijd kleiner is dan die van de alternatieven op basis van fossiele grondstoffen.

De studie die in juni 2021 gepubliceerd werd, werd gerealiseerd door de eenheid Bioeconomy van RISE (Research Institutes of Sweden) in opdracht van Pro Carton (European Association for Carton and Cartonboard Manufacturers). De peer review van het onderzoek was in handen van 'intertek'. Het volledige rapport (in het Engels) kan online geraadpleegd worden.

Het nieuwe rapport draagt de titel 'Cartonboard Life Cycle; Comparing the carbon footprint of carton packaging against alternative solutions' (De levenscyclus van karton; vergelijking van de koolstofafdruk van kartonnen verpakkingen met die van alternatieve oplossingen). Het rapport vergelijkt verpakkingskarton met andere materialen, zoals meervoudig gelamineerde zakken, dozen in PP en PET, en voorgevormde verpakkingen in PVC. Met het oog op die vergelijking werd rekening gehouden met de volledige levenscyclus van de verpakkingen, vanaf de productie over het gebruik tot de verwerking ervan. Onderzocht werden de verpakkingen van diepvriesmaaltijden, bereide gerechten, fastfood en kleine, elektronische toestellen. "We weten dat de koolstofimpact per ton materiaal bij karton veel lager ligt dan bij polymeren, ongeacht of men nu alleen rekening houdt met de fossiele emissies of met de biogenetische emissies en absorptie. We wilden ook de producten per eenheid vergelijken omdat kartonnen verpakkingen wellicht niet hetzelfde gewicht hebben als fossiele oplossingen. Bovendien verschillen de impact van de conversie en het levenseinde voor elk van de oplossingen. Daarom hebben we in deze studie specifieke verpakkingsoplossingen voor vergelijkbare producten vergeleken, van het ontwerp tot de verwerking ervan", vertelt Tony Hitchin, de algemeen directeur van Pro Carton. Het onderzoek behandelt zowel de uitstoot van fossiele broeikasgassen, die uit niet-hernieuwbare bronnen afkomstig zijn, als de biogenetische uitstoot en absorptie van broeikasgassen. De biogenetische uitstoot is afkomstig van de verbranding van biobrandstoffen en van de afbraak van bioproducten. De biogenetische absorptie verwijst naar de absorptie van CO2 uit de atmosfeer via fotosynthese tijdens de groei van de biomassa. Het onderzoek komt tot het besluit dat de milieu-impact van karton altijd kleiner is dan die van de alternatieven op basis van fossiele grondstoffen. De studie die in juni 2021 gepubliceerd werd, werd gerealiseerd door de eenheid Bioeconomy van RISE (Research Institutes of Sweden) in opdracht van Pro Carton (European Association for Carton and Cartonboard Manufacturers). De peer review van het onderzoek was in handen van 'intertek'. Het volledige rapport (in het Engels) kan online geraadpleegd worden.