Coberec en Go4Circle, de Belgische federaties van de afval- en recyclagesector, luidden vorige week bij de VRT de alarmbel over de ontstane situatie. Directeur Jan Vermoesen legt in Het Journaal uit dat België jaarlijks ongeveer 1,7 miljoen ton oud papier produceert. Dankzij de goed werkende inzamelsystemen in ons land is dat papier van goede kwaliteit en voldoet het aan strenge internationale normen. Toch is afzet een probleem geworden en daardoor is de prijs de laatste jaren gedaaldmet 80 euro per ton. "Dit betekent dat de bedrijven die instaan om het oud papier te verzamelen en te verwerken, niet meer in staat zijn om te betalen voor papier dat ze ophalen. De prijs die de bedrijven krijgen van de papierfabrikanten is nog wel positief, maar niet meer voldoende om de kosten van inzameling, verwerking en levering aan de papierfabriek, te dekken. Daardoor is het dus mogelijk dat wij moeten laten bijbetalen voor het ingezamelde papier."

Vermoesen, die begin 2018 ook al eens waarschuwde voor deze ontwikkeling, zegt bij de VRT zijn hoop te vestigen op de mogelijke uitbreiding van de Europese papierproductiecapaciteit, mede vanwege de groeiende vraag naar golfkarton: "Wij zijn ervan overtuigd dat die capaciteit er zal komen, maar dat zal nog wel wat tijd vragen."

Coberec en Go4Circle, de Belgische federaties van de afval- en recyclagesector, luidden vorige week bij de VRT de alarmbel over de ontstane situatie. Directeur Jan Vermoesen legt in Het Journaal uit dat België jaarlijks ongeveer 1,7 miljoen ton oud papier produceert. Dankzij de goed werkende inzamelsystemen in ons land is dat papier van goede kwaliteit en voldoet het aan strenge internationale normen. Toch is afzet een probleem geworden en daardoor is de prijs de laatste jaren gedaaldmet 80 euro per ton. "Dit betekent dat de bedrijven die instaan om het oud papier te verzamelen en te verwerken, niet meer in staat zijn om te betalen voor papier dat ze ophalen. De prijs die de bedrijven krijgen van de papierfabrikanten is nog wel positief, maar niet meer voldoende om de kosten van inzameling, verwerking en levering aan de papierfabriek, te dekken. Daardoor is het dus mogelijk dat wij moeten laten bijbetalen voor het ingezamelde papier."Vermoesen, die begin 2018 ook al eens waarschuwde voor deze ontwikkeling, zegt bij de VRT zijn hoop te vestigen op de mogelijke uitbreiding van de Europese papierproductiecapaciteit, mede vanwege de groeiende vraag naar golfkarton: "Wij zijn ervan overtuigd dat die capaciteit er zal komen, maar dat zal nog wel wat tijd vragen."