Volgens Papier.be, de organisatie die de verschillende actoren uit de Belgische papierketen verenigt, is de papierindustrie vaak het slachtoffer van misleidende informatie over de duurzaamheid van papier in vergelijking met digitale communicatie.

Confrontatie

Net zoals papier heeft digitale communicatie een impact op het milieu. Volgens Papier.be is de digitale industrie alleen al verantwoordelijk voor 5 tot 9 procent van het wereldwijde elektriciteitsverbruik, wat overeenstemt met meer dan 2 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Omgekeerd stoot de print- en papiersector in Europe slechts 0,8 procent van de industriële broeikasgassen uit, waarmee het volgens cijfers van het Europees Milieu Agentschap een van de laagste uitstoters in het industriële landschap is.

"Om misleidende informatie en greenwashingpraktijken tegen papier aan te pakken, gaat Papier.be de confrontatie aan met bedrijven en organisaties die ongefundeerde beweringen doen", stelt Firmin François, de voorzitter van Papier.be. "We dringen er bij hen op aan om hun beweringen te staven met feiten en cijfers of om helemaal te stoppen met dergelijke communicatie."

Europese bossen

"Uit het onderzoek blijkt duidelijk dat de kennis van de consumenten over de milieu-impact van papier ontoereikend en zelfs niet correct is", zegt Firmin François. "Zo weet amper 10 procent van de ondervraagde consumenten dat Europese bossen groeien in oppervlakte. 38 procent van de respondenten geloven dat papier en papierverpakkingen slecht zijn voor het milieu en de helft is van mening dat digitale communicatie milieuvriendelijker is dan gedrukte."

Volgens François stellen deze cijfers de papierketen voor grote uitdagingen. "Het is daarom noodzakelijk dat we consumenten nog meer informeren met feitelijke en onderbouwde informatie over de duurzame relatie tussen papier en milieu en tegelijk misleidende communicatie en greenwashing praktijken blijven bestrijden", besluit de voorzitter.

Op de website van Papier.be is een video te zien waarin consumenten gewaarschuwd worden claims kritisch te beoordelen en accurate informatie te zoeken.

Volgens Papier.be, de organisatie die de verschillende actoren uit de Belgische papierketen verenigt, is de papierindustrie vaak het slachtoffer van misleidende informatie over de duurzaamheid van papier in vergelijking met digitale communicatie.Net zoals papier heeft digitale communicatie een impact op het milieu. Volgens Papier.be is de digitale industrie alleen al verantwoordelijk voor 5 tot 9 procent van het wereldwijde elektriciteitsverbruik, wat overeenstemt met meer dan 2 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Omgekeerd stoot de print- en papiersector in Europe slechts 0,8 procent van de industriële broeikasgassen uit, waarmee het volgens cijfers van het Europees Milieu Agentschap een van de laagste uitstoters in het industriële landschap is."Om misleidende informatie en greenwashingpraktijken tegen papier aan te pakken, gaat Papier.be de confrontatie aan met bedrijven en organisaties die ongefundeerde beweringen doen", stelt Firmin François, de voorzitter van Papier.be. "We dringen er bij hen op aan om hun beweringen te staven met feiten en cijfers of om helemaal te stoppen met dergelijke communicatie.""Uit het onderzoek blijkt duidelijk dat de kennis van de consumenten over de milieu-impact van papier ontoereikend en zelfs niet correct is", zegt Firmin François. "Zo weet amper 10 procent van de ondervraagde consumenten dat Europese bossen groeien in oppervlakte. 38 procent van de respondenten geloven dat papier en papierverpakkingen slecht zijn voor het milieu en de helft is van mening dat digitale communicatie milieuvriendelijker is dan gedrukte."Volgens François stellen deze cijfers de papierketen voor grote uitdagingen. "Het is daarom noodzakelijk dat we consumenten nog meer informeren met feitelijke en onderbouwde informatie over de duurzame relatie tussen papier en milieu en tegelijk misleidende communicatie en greenwashing praktijken blijven bestrijden", besluit de voorzitter.Op de website van Papier.be is een video te zien waarin consumenten gewaarschuwd worden claims kritisch te beoordelen en accurate informatie te zoeken.