Uit het persbericht:

Dit zou niet het geval zijn omdat papier ook slecht is voor het milieu aldus 'experten' van organisaties zoals het Nederlandse Milieu Centraal, Greenpeace en de plasticindustrie. De hardnekkigheid waarmee vanuit een bepaalde hoek de mythes over papier en karton de wereld in gestuurd worden krijgt steeds meer de vorm van fake nieuws. Papier en karton hebben immers een aantal sterke, empirisch onderbouwde, argumenten om te staven dat ze wel een duurzaam alternatief zijn voor plastic zakken en verpakkingen.

Papier vernietigt geen bossen

De steeds terugkomende mythe dat er vele hectaren bos sneuvelen om papier te produceren en er straks 2,2 miljoen extra-bomen nodig zijn om het verlies aan plastic zakken te compenseren is pertinent onwaar. Het FAO (Food & Agriculture Organisation) toonde aan dat de Europese bossen de voorbije tien jaar aangroeiden met 45.000 km2, dit is de oppervlakte van Zwitserland. Het hout dat gebruikt wordt om papier van te maken is bovendien, een hernieuwbare grondstof, in tegenstelling tot de fossiele grondstoffen. De milieu-impact van hernieuwbaar hout als grondstof gelijkstellen aan uitputbare aardolie is absurd. De houtvezels zijn hoofdzakelijk afkomstig van zagerij-afval en nevenprodukten van het bos. En in ons land wordt ook steeds meer PEFC of FSC gecertificeerd papier en karton gebruikt uit duurzaam beheerde bossen.

Oud papier is een grondstof en geen wegwerpproduct

Meer dan 50% van de gebruikte vezels voor papier en karton zijn afkomstig van oud papier. De Belgen zijn Europees kampioen in het inzamelen en recycleren van gebruikt papier en karton. Niet voor niets is de papierindustrie een pionier van de circulaire economie waarin geen eindige grondstofvoorraden worden uitgeput en waarin reststoffen volledig opnieuw worden ingezet in het systeem. Indien er dan toch papier en karton, ongewenst, in de natuur terecht komt, zal dit bovendien niet oneindig in het leefmilieu achterblijven door hun biodegradeerbaar karakter. Dit in tegenstelling tot plastic waarvan de resten ondermeer via de plastic soep in de oceanen terug in onze organismen komen.

Papier stockeert CO2

Elke economische activiteit heeft een ecologische voetafdruk. Daar valt niet aan te ontkomen. Maar een verhoogde CO2 uitstoot enkel koppelen aan de ontginning van bossen komt neer op het eenzijdig framen van de werkelijkheid. De realiteit is veel complexer. Bomen nemen CO2 op uit de lucht en worden zo opslagplaatsen van CO2. Bij het gebruik van hout in meubels, houtwerk, papier of karton blijft de CO2 opgeslagen en verdwijnt die niet in het milieu. Bovendien gaat de ontginning van bossen gepaard met een continue hernieuwing. Groeiende bossen slorpen meer CO2 op dan niet onderhouden bossen. Kortom het actief en duurzaam beheren van bossen draagt positief bij tot de strijd tegen het broeikaseffect.

Wie een eerlijk debat wil voeren over de milieuaspecten van papier, karton, plastic of elk ander product van onze economische activiteit mag niet alles op een hoop gooien, moet woord en wederwoord respecteren en zich hoeden voor desinformatie. Anders is het fake nieuws.

Papier en karton zijn bij uitstek producten van de toekomst en dus een milieuvriendelijk alternatief voor plastic. De papierketen is immers pionier van de bio-economie, 100% circulair, gebruik makend van de hernieuwbare grondstof hout, volledig recycleerbaar en bio-afbreekbaar. Van boseigenaars tot consumenten werkt de papierketen actief aan een milieuvriendelijk product dat duurzaam gebruikt wordt. Daarom is de papierindustrie niet destructief voor het milieu maar net een voortrekker van een duurzame industrie van de toekomst.

Over Paper Chain Forum

Het Paper Chain Forum (PCF vzw) heeft als doel het grote publiek beter en correct te informeren over de relatie tussen papier en milieu. De organisatie groepeert sinds 25 jaar alle deelnemers aan de papierketen in België. Dit zijn de eigenaars van bossen, producenten, invoerders, verwerkers en groothandelaren van papier en karton, de grafische industrie, uitgevers van de geschreven pers, recuperatiebedrijven van oud papier en leveranciers van drukmaterialen. De leden van PCF en hun bedrijven stellen ca. 40.000 mensen te werk in België. Zie ook www.paperchainforum.org

Uit het persbericht:Dit zou niet het geval zijn omdat papier ook slecht is voor het milieu aldus 'experten' van organisaties zoals het Nederlandse Milieu Centraal, Greenpeace en de plasticindustrie. De hardnekkigheid waarmee vanuit een bepaalde hoek de mythes over papier en karton de wereld in gestuurd worden krijgt steeds meer de vorm van fake nieuws. Papier en karton hebben immers een aantal sterke, empirisch onderbouwde, argumenten om te staven dat ze wel een duurzaam alternatief zijn voor plastic zakken en verpakkingen.Papier vernietigt geen bossenDe steeds terugkomende mythe dat er vele hectaren bos sneuvelen om papier te produceren en er straks 2,2 miljoen extra-bomen nodig zijn om het verlies aan plastic zakken te compenseren is pertinent onwaar. Het FAO (Food & Agriculture Organisation) toonde aan dat de Europese bossen de voorbije tien jaar aangroeiden met 45.000 km2, dit is de oppervlakte van Zwitserland. Het hout dat gebruikt wordt om papier van te maken is bovendien, een hernieuwbare grondstof, in tegenstelling tot de fossiele grondstoffen. De milieu-impact van hernieuwbaar hout als grondstof gelijkstellen aan uitputbare aardolie is absurd. De houtvezels zijn hoofdzakelijk afkomstig van zagerij-afval en nevenprodukten van het bos. En in ons land wordt ook steeds meer PEFC of FSC gecertificeerd papier en karton gebruikt uit duurzaam beheerde bossen.Oud papier is een grondstof en geen wegwerpproductMeer dan 50% van de gebruikte vezels voor papier en karton zijn afkomstig van oud papier. De Belgen zijn Europees kampioen in het inzamelen en recycleren van gebruikt papier en karton. Niet voor niets is de papierindustrie een pionier van de circulaire economie waarin geen eindige grondstofvoorraden worden uitgeput en waarin reststoffen volledig opnieuw worden ingezet in het systeem. Indien er dan toch papier en karton, ongewenst, in de natuur terecht komt, zal dit bovendien niet oneindig in het leefmilieu achterblijven door hun biodegradeerbaar karakter. Dit in tegenstelling tot plastic waarvan de resten ondermeer via de plastic soep in de oceanen terug in onze organismen komen.Papier stockeert CO2Elke economische activiteit heeft een ecologische voetafdruk. Daar valt niet aan te ontkomen. Maar een verhoogde CO2 uitstoot enkel koppelen aan de ontginning van bossen komt neer op het eenzijdig framen van de werkelijkheid. De realiteit is veel complexer. Bomen nemen CO2 op uit de lucht en worden zo opslagplaatsen van CO2. Bij het gebruik van hout in meubels, houtwerk, papier of karton blijft de CO2 opgeslagen en verdwijnt die niet in het milieu. Bovendien gaat de ontginning van bossen gepaard met een continue hernieuwing. Groeiende bossen slorpen meer CO2 op dan niet onderhouden bossen. Kortom het actief en duurzaam beheren van bossen draagt positief bij tot de strijd tegen het broeikaseffect.Wie een eerlijk debat wil voeren over de milieuaspecten van papier, karton, plastic of elk ander product van onze economische activiteit mag niet alles op een hoop gooien, moet woord en wederwoord respecteren en zich hoeden voor desinformatie. Anders is het fake nieuws.Papier en karton zijn bij uitstek producten van de toekomst en dus een milieuvriendelijk alternatief voor plastic. De papierketen is immers pionier van de bio-economie, 100% circulair, gebruik makend van de hernieuwbare grondstof hout, volledig recycleerbaar en bio-afbreekbaar. Van boseigenaars tot consumenten werkt de papierketen actief aan een milieuvriendelijk product dat duurzaam gebruikt wordt. Daarom is de papierindustrie niet destructief voor het milieu maar net een voortrekker van een duurzame industrie van de toekomst.Over Paper Chain ForumHet Paper Chain Forum (PCF vzw) heeft als doel het grote publiek beter en correct te informeren over de relatie tussen papier en milieu. De organisatie groepeert sinds 25 jaar alle deelnemers aan de papierketen in België. Dit zijn de eigenaars van bossen, producenten, invoerders, verwerkers en groothandelaren van papier en karton, de grafische industrie, uitgevers van de geschreven pers, recuperatiebedrijven van oud papier en leveranciers van drukmaterialen. De leden van PCF en hun bedrijven stellen ca. 40.000 mensen te werk in België. Zie ook www.paperchainforum.org