De beroepsfederaties en hun bedrijven die samen de Belgische papierketen vormen, engageren zich om als boseigenaars, grafische-, papier- en kartonindustrie en oud papier recuperanten maatregelen te nemen tegen de klimaatverandering. Op 8 februari ondertekenden de betrokken beroepsfederaties op de conferentie 'Circulariteit en Bio-Economie' te Brussel een nieuw milieucharter. Hiermee neemt de keten het voortouw voor een milieuvriendelijkere toekomst van onze industrie. Bijna 2 op 3 Belgen vindt dat het milieu er blijft op achteruitgaan en verwacht meer inspanningen van de industrie in ons land.

Het Paper Chain Forum (PCF), dat alle schakels van de papierketen vertegenwoordigt, viert vandaag de 10de verjaardag van zijn milieucharter met een nieuw engagement voor de volgende 10 jaar. Centraal hierin staat het versterken van de milieu-efficiëntie van de keten zowel op het vlak van energieverbruik, CO2-uitstoot, hernieuwbare grondstoffen, eco-design en de inzameling van oud- papier en karton.

Deze inspanningen zijn nodig. Uit het onderzoek in opdracht van het PCF bij een representatieve steekproef van Belgen blijkt dat men in ons land een milieuvriendelijke samenleving weinig haalbaar vindt als bedrijven en industrieën geen extra inspanningen doen. 2 op 3 Belgen zegt zeer bezorgd te zijn over ons milieu en klimaat en vindt dat de situatie er eerder op verslechtert.

De papierketen stelt zich tot doel om haar aandeel in de bio-economie nog te versterken. Met houtvezel als hernieuwbare grondstof is de keten een pionier in bio-economie. Als pionier in circulariteit en bio-economie wil de keten een voorbeeld zijn van een industrie die quasi volledig werkt volgens de principes van hernieuwbare grondstoffen, minimaal afval, lage CO2-uitstoot en energieverbruik en innovatieve productieprocessen.

Uit de bevraging van de Belgen blijkt dat deze inspanningen de reputatie van papier en karton ten goede komen. 8 op 10 ondervraagden zegt dat extra inspanningen om meer papier op te halen en recycleren, enkel hout te gebruiken uit duurzaam beheerde bossen en de papierproducten verder te verduurzamen hun opinie over papier verbetert. 70% erkent ook dat de papierproductie er de voorbije jaren milieuvriendelijker op werd. Bijna 1 op 2 vindt dat papier en karton milieuvriendelijke materialen zijn dankzij de hernieuwbaarheid van hun basisgrondstof: houtvezel.

"Wij zijn bijzonder trots op het feit dat de federaties, bedrijven en hun 40.000 werknemers uit de papierketen, zich verbinden om hun inspanningen in de strijd tegen de klimaatverandering nog te versterken. Met ons nieuwe milieucharter toont de hele keten zijn sterke wil en ambitie om nog meer vooruitgang te boeken op milieuvlak," besluit Firmin François van het Paper Chain Forum vzw.

De beroepsfederaties en hun bedrijven die samen de Belgische papierketen vormen, engageren zich om als boseigenaars, grafische-, papier- en kartonindustrie en oud papier recuperanten maatregelen te nemen tegen de klimaatverandering. Op 8 februari ondertekenden de betrokken beroepsfederaties op de conferentie 'Circulariteit en Bio-Economie' te Brussel een nieuw milieucharter. Hiermee neemt de keten het voortouw voor een milieuvriendelijkere toekomst van onze industrie. Bijna 2 op 3 Belgen vindt dat het milieu er blijft op achteruitgaan en verwacht meer inspanningen van de industrie in ons land.Het Paper Chain Forum (PCF), dat alle schakels van de papierketen vertegenwoordigt, viert vandaag de 10de verjaardag van zijn milieucharter met een nieuw engagement voor de volgende 10 jaar. Centraal hierin staat het versterken van de milieu-efficiëntie van de keten zowel op het vlak van energieverbruik, CO2-uitstoot, hernieuwbare grondstoffen, eco-design en de inzameling van oud- papier en karton.Deze inspanningen zijn nodig. Uit het onderzoek in opdracht van het PCF bij een representatieve steekproef van Belgen blijkt dat men in ons land een milieuvriendelijke samenleving weinig haalbaar vindt als bedrijven en industrieën geen extra inspanningen doen. 2 op 3 Belgen zegt zeer bezorgd te zijn over ons milieu en klimaat en vindt dat de situatie er eerder op verslechtert. De papierketen stelt zich tot doel om haar aandeel in de bio-economie nog te versterken. Met houtvezel als hernieuwbare grondstof is de keten een pionier in bio-economie. Als pionier in circulariteit en bio-economie wil de keten een voorbeeld zijn van een industrie die quasi volledig werkt volgens de principes van hernieuwbare grondstoffen, minimaal afval, lage CO2-uitstoot en energieverbruik en innovatieve productieprocessen.Uit de bevraging van de Belgen blijkt dat deze inspanningen de reputatie van papier en karton ten goede komen. 8 op 10 ondervraagden zegt dat extra inspanningen om meer papier op te halen en recycleren, enkel hout te gebruiken uit duurzaam beheerde bossen en de papierproducten verder te verduurzamen hun opinie over papier verbetert. 70% erkent ook dat de papierproductie er de voorbije jaren milieuvriendelijker op werd. Bijna 1 op 2 vindt dat papier en karton milieuvriendelijke materialen zijn dankzij de hernieuwbaarheid van hun basisgrondstof: houtvezel."Wij zijn bijzonder trots op het feit dat de federaties, bedrijven en hun 40.000 werknemers uit de papierketen, zich verbinden om hun inspanningen in de strijd tegen de klimaatverandering nog te versterken. Met ons nieuwe milieucharter toont de hele keten zijn sterke wil en ambitie om nog meer vooruitgang te boeken op milieuvlak," besluit Firmin François van het Paper Chain Forum vzw.