Oorzaken van de schaarste

Vooreerst is de vraag naar grafisch papier de afgelopen jaren afgenomen met als gevolg dat de productiecapaciteit en het aantal werknemers die in de papierproductie actief zijn, sterk gedaald zijn. Daarnaast is de vraag naar kartonverpakkingen - mede door corona - wereldwijd geëxplodeerd. Daardoor is voor de grafische papierproductie een toenemende competitie op de markt van oud (recyclebaar) papier ontstaan. Ook is er opnieuw 'China' en bij uitbreiding de Aziatische markt : daar is de vraag naar papier enorm gestegen. Om aan deze vraag te voldoen - en alhoewel minder dan 15 procent van de pulp die bij ons gebruikt wordt van buiten Europa afkomstig is - koopt China grote volumes pulp - de basisgrondstof voor het maken van diverse papiersoorten - op tegen hogere prijzen met navenant effect voor de Europese markt. Maar nu wij in Europa terug méér volume nodig hebben, is er bijgevolg (voorlopig) een tekort ontstaan. Het mondiaal gegeven van deze problematiek is tekenend.

Grote ontwrichting van de leveringstermijnen

Andere vaststellingen leiden ertoe dat drukkerijen en klanten een grotere onzekerheid hebben wat betreft leveringstermijnen. Zoals hierboven al vermeld, hebben de Europese papierproducenten door de langdurige daling van de vraag de afgelopen tien jaar, hun arbeidsorganisatie en productiecapaciteit afgebouwd en er is ook nog steeds uitval van personeel door de pandemie. Nu de vraag op de lokale markten opnieuw toeneemt, vallen er daardoor gaten in de productiecapaciteit die niet makkelijk op te vangen zijn. Daarnaast zijn de logistieke kanalen in heel Europa nog altijd verstoord. Er is algemeen een gebrek aan transportcapaciteit waardoor grondstoffen niet tijdig tot bij de producent geraken. Uiteraard leidt dit op zijn beurt tot een forse stijging van de transportkosten.

Forse stijging van de prijzen

Op zich het logische gevolg van een tekort. Daarenboven zijn de energieprijzen overal aan het stijgen en dat zorgt, samen met de hogere transportkosten, voor een extra verhoging van de papier- en kartonprijzen. Bovendien voert Azië minder drukwerk uit naar Europa. Dit heeft als consequentie dat nu Europa terug meer papiervolumes nodig heeft, er (voorlopig) een tekort ontstaat. Het mondiaal gegeven van deze problematiek is tekenend.

Gevolg: "(Tijdelijke) prijsverhogingen zijn onvermijdelijk"

Ook andere sectoren (staal, aluminium, hout en isolatiematerialen) kennen schaarste en prijsstijgingen van de grondstoffen. "Onderliggend wijst dit overduidelijk op een mondiale herneming van de economie. En dat is positief voor iedereen", stelt het persbericht van Febelgra en inDUfed. De prijsstijgingen en de verstoring van de leveringstermijnen blijven echter niet zonder gevolgen: "Drukkerijen leven in onzekerheid of ze hun leveringsbeloften kunnen nakomen; uitgevers hebben schrik dat ze niet meer aan de vraag van de consument kunnen voldoen; en een prijsstijging van het eindproduct in papier of karton is onvermijdelijk geworden. Voor vele toepassingen maakt de papier- en kartonprijs tot vijftig procent uit van de totale productiekosten en dat heeft dus een belangrijke impact."

"In afwachting van een marktstabilisatie en mede door de traditionele hogere vraag naar drukwerk in het najaar zijn (tijdelijke) prijsstijgingen voor veel bedrijven van de sector en hun klanten onvermijdelijk. Maar gezien zowel de economische als ecologische waarde van onze producten menen wij hierin geen onoverkomelijk probleem te zien", besluiten Marc Vandenbroucke, general manager van Febelgra, en Thomas Davreux, general manager van inDUfed.

Vooreerst is de vraag naar grafisch papier de afgelopen jaren afgenomen met als gevolg dat de productiecapaciteit en het aantal werknemers die in de papierproductie actief zijn, sterk gedaald zijn. Daarnaast is de vraag naar kartonverpakkingen - mede door corona - wereldwijd geëxplodeerd. Daardoor is voor de grafische papierproductie een toenemende competitie op de markt van oud (recyclebaar) papier ontstaan. Ook is er opnieuw 'China' en bij uitbreiding de Aziatische markt : daar is de vraag naar papier enorm gestegen. Om aan deze vraag te voldoen - en alhoewel minder dan 15 procent van de pulp die bij ons gebruikt wordt van buiten Europa afkomstig is - koopt China grote volumes pulp - de basisgrondstof voor het maken van diverse papiersoorten - op tegen hogere prijzen met navenant effect voor de Europese markt. Maar nu wij in Europa terug méér volume nodig hebben, is er bijgevolg (voorlopig) een tekort ontstaan. Het mondiaal gegeven van deze problematiek is tekenend. Andere vaststellingen leiden ertoe dat drukkerijen en klanten een grotere onzekerheid hebben wat betreft leveringstermijnen. Zoals hierboven al vermeld, hebben de Europese papierproducenten door de langdurige daling van de vraag de afgelopen tien jaar, hun arbeidsorganisatie en productiecapaciteit afgebouwd en er is ook nog steeds uitval van personeel door de pandemie. Nu de vraag op de lokale markten opnieuw toeneemt, vallen er daardoor gaten in de productiecapaciteit die niet makkelijk op te vangen zijn. Daarnaast zijn de logistieke kanalen in heel Europa nog altijd verstoord. Er is algemeen een gebrek aan transportcapaciteit waardoor grondstoffen niet tijdig tot bij de producent geraken. Uiteraard leidt dit op zijn beurt tot een forse stijging van de transportkosten.Op zich het logische gevolg van een tekort. Daarenboven zijn de energieprijzen overal aan het stijgen en dat zorgt, samen met de hogere transportkosten, voor een extra verhoging van de papier- en kartonprijzen. Bovendien voert Azië minder drukwerk uit naar Europa. Dit heeft als consequentie dat nu Europa terug meer papiervolumes nodig heeft, er (voorlopig) een tekort ontstaat. Het mondiaal gegeven van deze problematiek is tekenend.Ook andere sectoren (staal, aluminium, hout en isolatiematerialen) kennen schaarste en prijsstijgingen van de grondstoffen. "Onderliggend wijst dit overduidelijk op een mondiale herneming van de economie. En dat is positief voor iedereen", stelt het persbericht van Febelgra en inDUfed. De prijsstijgingen en de verstoring van de leveringstermijnen blijven echter niet zonder gevolgen: "Drukkerijen leven in onzekerheid of ze hun leveringsbeloften kunnen nakomen; uitgevers hebben schrik dat ze niet meer aan de vraag van de consument kunnen voldoen; en een prijsstijging van het eindproduct in papier of karton is onvermijdelijk geworden. Voor vele toepassingen maakt de papier- en kartonprijs tot vijftig procent uit van de totale productiekosten en dat heeft dus een belangrijke impact.""In afwachting van een marktstabilisatie en mede door de traditionele hogere vraag naar drukwerk in het najaar zijn (tijdelijke) prijsstijgingen voor veel bedrijven van de sector en hun klanten onvermijdelijk. Maar gezien zowel de economische als ecologische waarde van onze producten menen wij hierin geen onoverkomelijk probleem te zien", besluiten Marc Vandenbroucke, general manager van Febelgra, en Thomas Davreux, general manager van inDUfed.