De grafische sector levert de verpakkingen voor de goederen in de supermarkten, de sector produceert boeken, kranten en tijdschriften die we elke dag lezen, drukkerijen fabriceren de dozen waarin het voedsel, de kleding en de gadgets die we online bestellen, verpakt worden. Enzovoort. Al die producten worden vervaardigd door 120.00 drukkerijen in Europa die samen 600.000 mensen tewerkstellen en een omzet van 80 miljard euro boeken. De Europese federatie Intergraf is duidelijk. Met het drukwerk dat de grafische industrie levert, ondersteunt die bedrijfstak alle economische activiteiten. Beatrice Klose, de secretaris-generaal van Intergraf, waarschuwt: "Die ondersteuning wordt bedreigd door de huidige spanningen in de bevoorradingsketen".

Na een terugval in het volume drukwerk als gevolg van de coronacrisis keert de vraag terug naar het niveau van 2019. "In 2020 zagen de klanten zich verplicht om de hoeveelheid gedrukte reclame te verminderen en veel van hen zijn op digitale communicatie overgestapt. Medio 2021 begonnen de klanten weer een beroep op drukwerk te doen, maar toen werden ze geconfronteerd met prijsstijgingen en met de onzekere bevoorrading van grondstoffen", stelt Intergraf.

Stakingen maken het tekort groter

"De stakingen die nu in bepaalde papierbedrijven (nvdr: de Finse fabrieken van UPM) aan de gang zijn, verergeren de situatie nog - meer bepaald voor papierkwaliteiten zoals LWC (licht gestreken papier) en MWC (middelzwaar gestreken papier)", stelt Intergraf. "In sommige landen komt bijna vijftig procent van die papiersoorten, die bestemd zijn voor persen die met een droger uitgerust zijn, van één enkele fabrikant. De voorraden van de drukkers zijn niet groot genoeg om het einde van de staking te halen en ze zullen hun klanten moeten meedelen dat ze hun bestellingen niet kunnen leveren. Dat betekent dat uitgevers niet kunnen publiceren wegens een papiertekort. Het tekort treft alle types van drukwerk, maar speelt vooral toch in het nadeel van tijdsgebonden drukwerk, zoals kranten, tijdschriften, boeken en reclame."

Onherstelbare schade

Intergraf meldt dat de organisatie verontrustende feedback van de leden ontvangt. "Veertig procent van het papier dat vanaf half februari nodig is, is niet te verkrijgen", klinkt het. "De bevoorrading met papier is zo kritiek dat sommige klanten zich verplicht zien om van drukwerk naar digitale communicatie over te stappen", laat een grote heatsetdrukkerij weten. Een andere grootformaat offsetdrukkerij luidt de alarmbel: "We verliezen trouwe klanten, onder andere bedrijven die werken met catalogi, wegens de productiekosten en het papiertekort. Het risico is groot dat die klanten niet meer terugkomen en geen drukwerk meer zullen kopen. Dat brengt onze bedrijfstak in gevaar en zal ons onherstelbare schade toebrengen."

De Europese federatie waarschuwt dan ook: "De onmogelijkheid om drukwerk te leveren, brengt grote financiële verliezen met zich mee. Niet alleen voor de drukkerij, maar ook voor de eindklant. Dat leidt tot voorspelbare tekorten aan heel wat gedrukte verbruiksgoederen en aan bepaalde producten, meer bepaald aan voedingsmiddelen en medische producten die niet op de markt gebracht kunnen worden wegens ontbrekende verpakkingen."

Intergraf doet een oproep

Intergraf roept de papierindustrie daarom op om samen te werken en om een transparante discussie te houden over de huidige en toekomstige evolutie van de aanvoer van grafisch papier in Europa.

De Europese vereniging van de grafische industrie roept ook de Europese en nationale overheden op om de huidige situatie ernstig te nemen en om een voldoende bevoorrading met grondstoffen (nieuwe en gerecycleerde vezels) te garanderen. Dit om een ononderbroken productie mogelijk te maken van drukwerk dat essentieel is voor het dagelijkse leven van de Europeanen, zoals verpakkingen, kranten, tijdschriften en boeken.

De grafische sector levert de verpakkingen voor de goederen in de supermarkten, de sector produceert boeken, kranten en tijdschriften die we elke dag lezen, drukkerijen fabriceren de dozen waarin het voedsel, de kleding en de gadgets die we online bestellen, verpakt worden. Enzovoort. Al die producten worden vervaardigd door 120.00 drukkerijen in Europa die samen 600.000 mensen tewerkstellen en een omzet van 80 miljard euro boeken. De Europese federatie Intergraf is duidelijk. Met het drukwerk dat de grafische industrie levert, ondersteunt die bedrijfstak alle economische activiteiten. Beatrice Klose, de secretaris-generaal van Intergraf, waarschuwt: "Die ondersteuning wordt bedreigd door de huidige spanningen in de bevoorradingsketen".Na een terugval in het volume drukwerk als gevolg van de coronacrisis keert de vraag terug naar het niveau van 2019. "In 2020 zagen de klanten zich verplicht om de hoeveelheid gedrukte reclame te verminderen en veel van hen zijn op digitale communicatie overgestapt. Medio 2021 begonnen de klanten weer een beroep op drukwerk te doen, maar toen werden ze geconfronteerd met prijsstijgingen en met de onzekere bevoorrading van grondstoffen", stelt Intergraf."De stakingen die nu in bepaalde papierbedrijven (nvdr: de Finse fabrieken van UPM) aan de gang zijn, verergeren de situatie nog - meer bepaald voor papierkwaliteiten zoals LWC (licht gestreken papier) en MWC (middelzwaar gestreken papier)", stelt Intergraf. "In sommige landen komt bijna vijftig procent van die papiersoorten, die bestemd zijn voor persen die met een droger uitgerust zijn, van één enkele fabrikant. De voorraden van de drukkers zijn niet groot genoeg om het einde van de staking te halen en ze zullen hun klanten moeten meedelen dat ze hun bestellingen niet kunnen leveren. Dat betekent dat uitgevers niet kunnen publiceren wegens een papiertekort. Het tekort treft alle types van drukwerk, maar speelt vooral toch in het nadeel van tijdsgebonden drukwerk, zoals kranten, tijdschriften, boeken en reclame."Intergraf meldt dat de organisatie verontrustende feedback van de leden ontvangt. "Veertig procent van het papier dat vanaf half februari nodig is, is niet te verkrijgen", klinkt het. "De bevoorrading met papier is zo kritiek dat sommige klanten zich verplicht zien om van drukwerk naar digitale communicatie over te stappen", laat een grote heatsetdrukkerij weten. Een andere grootformaat offsetdrukkerij luidt de alarmbel: "We verliezen trouwe klanten, onder andere bedrijven die werken met catalogi, wegens de productiekosten en het papiertekort. Het risico is groot dat die klanten niet meer terugkomen en geen drukwerk meer zullen kopen. Dat brengt onze bedrijfstak in gevaar en zal ons onherstelbare schade toebrengen."De Europese federatie waarschuwt dan ook: "De onmogelijkheid om drukwerk te leveren, brengt grote financiële verliezen met zich mee. Niet alleen voor de drukkerij, maar ook voor de eindklant. Dat leidt tot voorspelbare tekorten aan heel wat gedrukte verbruiksgoederen en aan bepaalde producten, meer bepaald aan voedingsmiddelen en medische producten die niet op de markt gebracht kunnen worden wegens ontbrekende verpakkingen."Intergraf roept de papierindustrie daarom op om samen te werken en om een transparante discussie te houden over de huidige en toekomstige evolutie van de aanvoer van grafisch papier in Europa.De Europese vereniging van de grafische industrie roept ook de Europese en nationale overheden op om de huidige situatie ernstig te nemen en om een voldoende bevoorrading met grondstoffen (nieuwe en gerecycleerde vezels) te garanderen. Dit om een ononderbroken productie mogelijk te maken van drukwerk dat essentieel is voor het dagelijkse leven van de Europeanen, zoals verpakkingen, kranten, tijdschriften en boeken.