Om de vijf jaar worden de PEFC-normen in nauw overleg met de belanghebbenden en de bosexperts herzien. Na twee jaar overleg werden de nieuwe normen 2022 in april goedgekeurd en zullen ze tot 2029 toegepast worden. Het gaat om de derde herziening voor de PEFC-gecertificeerde bossen in Wallonië. De geregelde herziening van de PEFC-normen wil de strategie voor het duurzame bosbeheer in lijn brengen met de behoeften van het moment en met de nieuwe internationale vereisten. De uitdagingen waar het duurzame bosbeheer mee te maken krijgt, evolueren immers met de nieuwe milieu-, maatschappelijke en economische problemen.

"Daarom herbekijkt PEFC om de vijf jaar zijn normen en betrekt het daarbij alle belanghebbenden. De herziene normen zijn dan gedurende zeven jaar van kracht. Vijf jaar waarin ze op het terrein toegepast worden, gevolgd door twee jaar waarin de normen herzien worden maar in de praktijk nog altijd van kracht blijven", legt PEFC uit. "De nieuwe normen zijn het resultaat van een lange overlegronde waardoor het mogelijk werd om een consensus over een nieuw kader te bereiken", verklaart Samuel Oldenhove, secretaris-generaal van PEFC Belgium. Daarbij wordt gezocht naar een evenwicht tussen milieu, economie en de sociale en recreatieve functies van het bos.

Vijf essentiële maatregelen

De evolutie van de nieuwe PEFC-normen kunnen in vijf belangrijke maatregelen samengevat worden die tot doel hebben de veerkracht van de gecertificeerde bossen te verhogen en daarbij rekening te houden met de verwachtingen van alle betrokken partijen.

1. De rol van de organisaties die de certificatie ondersteunen, verduidelijken (de SPW-DNF, Service Publique de Wallonie - Département Nature et Forêt, (voor de overheidsbossen) en de SRFB (Société Royale Forestière de Belgique) voor de privébossen): een aanpak op basis van analyses en risico's vastleggen, terwijl de eigenaars ook aanvullende documenten moeten indienen.

2. Het enkelvoudige beheersdocument versterken en dat in lijn brengen met het document dat door PEFC International voorgesteld is: daarbij wordt onder andere rekening gehouden met de infrastructuur, de biodiversiteit, het uitzicht en de culturele en historische landschapsaspecten van het eigendom in kwestie.

3. De conversie van boszones en bebossing van niet-beboste, ecologisch belangrijke zones omkaderen: door maatregelen in te voeren die onherstelbare schade moeten voorkomen, door de types van conversie te beperken, door een impactonderzoek uit te voeren en door die conversies van een voorafgaande goedkeuring afhankelijk te maken.

4. Instrumenten voor eigenaars en jagers invoeren die een beter evenwicht tussen het bos en het wild mogelijk moeten maken: de betrokkenen begeleiden bij het invoeren van instrumenten die dat evenwicht garanderen.

5. De verplichtingen en verantwoordelijkheden van wie in het bos ingrijpt, verduidelijken: die verplichtingen en verantwoordelijkheden duidelijk omschrijven.

Vanaf september 2022 hebben de Waalse eigenaars die de PEFC-aanpak volgen, een jaar om de nieuwe normen in te voeren. Ze worden begeleid door de SPW - Département Nature et Forêt (voor de overheidsbossen) en de 'Société Royale Forestière de Belgique' (voor de privébossen).

Om de vijf jaar worden de PEFC-normen in nauw overleg met de belanghebbenden en de bosexperts herzien. Na twee jaar overleg werden de nieuwe normen 2022 in april goedgekeurd en zullen ze tot 2029 toegepast worden. Het gaat om de derde herziening voor de PEFC-gecertificeerde bossen in Wallonië. De geregelde herziening van de PEFC-normen wil de strategie voor het duurzame bosbeheer in lijn brengen met de behoeften van het moment en met de nieuwe internationale vereisten. De uitdagingen waar het duurzame bosbeheer mee te maken krijgt, evolueren immers met de nieuwe milieu-, maatschappelijke en economische problemen."Daarom herbekijkt PEFC om de vijf jaar zijn normen en betrekt het daarbij alle belanghebbenden. De herziene normen zijn dan gedurende zeven jaar van kracht. Vijf jaar waarin ze op het terrein toegepast worden, gevolgd door twee jaar waarin de normen herzien worden maar in de praktijk nog altijd van kracht blijven", legt PEFC uit. "De nieuwe normen zijn het resultaat van een lange overlegronde waardoor het mogelijk werd om een consensus over een nieuw kader te bereiken", verklaart Samuel Oldenhove, secretaris-generaal van PEFC Belgium. Daarbij wordt gezocht naar een evenwicht tussen milieu, economie en de sociale en recreatieve functies van het bos. De evolutie van de nieuwe PEFC-normen kunnen in vijf belangrijke maatregelen samengevat worden die tot doel hebben de veerkracht van de gecertificeerde bossen te verhogen en daarbij rekening te houden met de verwachtingen van alle betrokken partijen.1. De rol van de organisaties die de certificatie ondersteunen, verduidelijken (de SPW-DNF, Service Publique de Wallonie - Département Nature et Forêt, (voor de overheidsbossen) en de SRFB (Société Royale Forestière de Belgique) voor de privébossen): een aanpak op basis van analyses en risico's vastleggen, terwijl de eigenaars ook aanvullende documenten moeten indienen.2. Het enkelvoudige beheersdocument versterken en dat in lijn brengen met het document dat door PEFC International voorgesteld is: daarbij wordt onder andere rekening gehouden met de infrastructuur, de biodiversiteit, het uitzicht en de culturele en historische landschapsaspecten van het eigendom in kwestie.3. De conversie van boszones en bebossing van niet-beboste, ecologisch belangrijke zones omkaderen: door maatregelen in te voeren die onherstelbare schade moeten voorkomen, door de types van conversie te beperken, door een impactonderzoek uit te voeren en door die conversies van een voorafgaande goedkeuring afhankelijk te maken.4. Instrumenten voor eigenaars en jagers invoeren die een beter evenwicht tussen het bos en het wild mogelijk moeten maken: de betrokkenen begeleiden bij het invoeren van instrumenten die dat evenwicht garanderen.5. De verplichtingen en verantwoordelijkheden van wie in het bos ingrijpt, verduidelijken: die verplichtingen en verantwoordelijkheden duidelijk omschrijven.Vanaf september 2022 hebben de Waalse eigenaars die de PEFC-aanpak volgen, een jaar om de nieuwe normen in te voeren. Ze worden begeleid door de SPW - Département Nature et Forêt (voor de overheidsbossen) en de 'Société Royale Forestière de Belgique' (voor de privébossen).