"We gaan verder op de ingeslagen weg van samenvoeging door onder meer de Service&Support planning en het product management op Benelux niveau te organiseren en de backoffices verder te optimaliseren", aldus Hans Huyghe, Managing Director van Plantin en Tetterode. " Daardoor verdwijnen er in Evere (B) naast een vijftal natuurlijke afvloeiingen zeven functies en in Almere (NL) twintig. Dat betreuren we uiteraard, maar door de verder dalende omzet en de concentratie van de grafische bedrijven in de Benelux zien we ons genoodzaakt om deze stappen te ondernemen. Meebewegen met de markt is noodzakelijk. Trefwoorden zijn verbetering van de efficiency en interne bedrijfsprocessen enerzijds en zoeken naar nieuwe mogelijkheden anderzijds. Met de toenemende integratie willen we als serviceverlener onze toegevoegde waarde verder uitbouwen en zo ook onze klanten optimaal van dienst te kunnen blijven."

Na de aangekondigde herstructurering komt het aantal medewerkers op 228 voor beide organisaties.

"We gaan verder op de ingeslagen weg van samenvoeging door onder meer de Service&Support planning en het product management op Benelux niveau te organiseren en de backoffices verder te optimaliseren", aldus Hans Huyghe, Managing Director van Plantin en Tetterode. " Daardoor verdwijnen er in Evere (B) naast een vijftal natuurlijke afvloeiingen zeven functies en in Almere (NL) twintig. Dat betreuren we uiteraard, maar door de verder dalende omzet en de concentratie van de grafische bedrijven in de Benelux zien we ons genoodzaakt om deze stappen te ondernemen. Meebewegen met de markt is noodzakelijk. Trefwoorden zijn verbetering van de efficiency en interne bedrijfsprocessen enerzijds en zoeken naar nieuwe mogelijkheden anderzijds. Met de toenemende integratie willen we als serviceverlener onze toegevoegde waarde verder uitbouwen en zo ook onze klanten optimaal van dienst te kunnen blijven."Na de aangekondigde herstructurering komt het aantal medewerkers op 228 voor beide organisaties.