De groep Staples, de grootste keten van kantoormateriaal in de VS, heeft een strategisch plan aangekondigd waarmee het bedrijf vanaf 2015 zijn kosten met 250 miljoen dollar per jaar wil verminderen. Dat plan voorziet meer bepaald in de sluiting van winkels, in een grotere aandacht voor de verkoop online, en in de verkoop van de Europese afdeling Printing Systems.

Die afdeling omvat grafische distributiebedrijven in vijf Europese landen: Plantin in België, Tetterode in Nederland, Macchingraf in Italië, Hartmann in Spanje en BTI-Hellas in Griekenland. Elk bedrijf vertegenwoordigt in zijn land Heidelberg, maar een probleem is dat de drie laatstgenoemde landen niet tot de uitblinkers van de eurozone behoren. Staples omschrijft die activiteiten vanaf 1 oktober trouwens als 'discontinued operations' - activiteiten die stopgezet zullen worden. In dat verband voorziet de groep in het derde kwartaal trouwens kosten van 15 à 20 miljoen dollar voor belastingen.

In een mededeling onderstrepen Plantin en Tetterode dat de "continuïteit (van hun activiteiten) helemaal niet in het gedrang komt en dat (hun) klanten op de professionele dienstverlening kunnen blijven rekenen zoals ze die nu kennen".

In eerste instantie lijkt Heidelberg een bevoorrechte kandidaat voor een eventuele overname. Heeft de Duitse constructeur echter wel de wil en de middelen voor zulk een operatie?

Tijdens de twee voorbije kwartalen heeft Staples, een beursgenoteerd bedrijf, zijn verkoop zien dalen. Bovendien deden onlangs geruchten de ronde dat de groep door een investeringsfonds overgenomen zou worden.

De groep Staples, de grootste keten van kantoormateriaal in de VS, heeft een strategisch plan aangekondigd waarmee het bedrijf vanaf 2015 zijn kosten met 250 miljoen dollar per jaar wil verminderen. Dat plan voorziet meer bepaald in de sluiting van winkels, in een grotere aandacht voor de verkoop online, en in de verkoop van de Europese afdeling Printing Systems. Die afdeling omvat grafische distributiebedrijven in vijf Europese landen: Plantin in België, Tetterode in Nederland, Macchingraf in Italië, Hartmann in Spanje en BTI-Hellas in Griekenland. Elk bedrijf vertegenwoordigt in zijn land Heidelberg, maar een probleem is dat de drie laatstgenoemde landen niet tot de uitblinkers van de eurozone behoren. Staples omschrijft die activiteiten vanaf 1 oktober trouwens als 'discontinued operations' - activiteiten die stopgezet zullen worden. In dat verband voorziet de groep in het derde kwartaal trouwens kosten van 15 à 20 miljoen dollar voor belastingen.In een mededeling onderstrepen Plantin en Tetterode dat de "continuïteit (van hun activiteiten) helemaal niet in het gedrang komt en dat (hun) klanten op de professionele dienstverlening kunnen blijven rekenen zoals ze die nu kennen".In eerste instantie lijkt Heidelberg een bevoorrechte kandidaat voor een eventuele overname. Heeft de Duitse constructeur echter wel de wil en de middelen voor zulk een operatie? Tijdens de twee voorbije kwartalen heeft Staples, een beursgenoteerd bedrijf, zijn verkoop zien dalen. Bovendien deden onlangs geruchten de ronde dat de groep door een investeringsfonds overgenomen zou worden.