Uit het bericht van het KVGO:

Over die periode worden de lonen met 4 procent verhoogd. In februari 2016 wordt een eenmalige uitkering van duizend euro uitgekeerd. Voorzitter van de werkgeversdelegatie Richard van den Berg: 'Na ruim 3,5 jaar onderhandelen ligt er een verantwoord resultaat rekening houdend met de situatie in de bedrijfstak. De werknemers krijgen een faire loonsverhoging, die mede door de andere afspraken in dit akkoord betaalbaar is. Bovendien zetten we met dit akkoord een belangrijke stap naar een meer moderne CAO. Met de vakbonden is afgesproken dat alle partijen dit principeakkoord met een positief advies ter goedkeuring zullen voorleggen aan hun achterban.'

Structurele loonsverhogingen

Gedurende de looptijd van de CAO worden de feitelijke lonen verhoogd. Per 1 april 2016 met 1,5%, per 1 april 2017 met 1%, per 1 oktober 2017 met 1% en tot slot per 1 januari 2018 met 0,5%. Bedrijven kunnen onder strikte voorwaarden dispensatie aanvragen van deze collectieve loonsverhogingen.

Eenmalige uitkering

Met de loonbetaling van februari ontvangen de werknemers een eenmalige uitkering van 1000 euro bruto.

Werktijdvermindering

Werktijdvermindering voor oudere werknemers was onder bepaalde voorwaarden al mogelijk (gedurende de twee jaar voorafgaand aan pensionering 80% werken, 90% loon en 100% pensioenopbouw). De regeling wordt uitgebreid met een keuzemogelijkheid om gedurende de vijf jaar voorafgaand aan pensionering 80% te werken met 85% loon en 100% pensioenopbouw. Werktijdvermindering wordt onder voorwaarden ook mogelijk voor het volgen van een opleiding of het verlenen van mantelzorg.

Pensioen

De definitie van pensioengevend salaris wordt aangepast, waardoor alleen nog de vaste loonbestanddelen onder het pensioengevend salaris vallen en niet langer de variabele bestanddelen. Het nabestaandenpensioen wordt vanaf 1 januari 2016 volledig op risicobasis verzekerd. De pensioenpremie blijft als afgesproken op 19,5%.

bron: Graficus, KVGO

Uit het bericht van het KVGO:Over die periode worden de lonen met 4 procent verhoogd. In februari 2016 wordt een eenmalige uitkering van duizend euro uitgekeerd. Voorzitter van de werkgeversdelegatie Richard van den Berg: 'Na ruim 3,5 jaar onderhandelen ligt er een verantwoord resultaat rekening houdend met de situatie in de bedrijfstak. De werknemers krijgen een faire loonsverhoging, die mede door de andere afspraken in dit akkoord betaalbaar is. Bovendien zetten we met dit akkoord een belangrijke stap naar een meer moderne CAO. Met de vakbonden is afgesproken dat alle partijen dit principeakkoord met een positief advies ter goedkeuring zullen voorleggen aan hun achterban.'Structurele loonsverhogingenGedurende de looptijd van de CAO worden de feitelijke lonen verhoogd. Per 1 april 2016 met 1,5%, per 1 april 2017 met 1%, per 1 oktober 2017 met 1% en tot slot per 1 januari 2018 met 0,5%. Bedrijven kunnen onder strikte voorwaarden dispensatie aanvragen van deze collectieve loonsverhogingen.Eenmalige uitkeringMet de loonbetaling van februari ontvangen de werknemers een eenmalige uitkering van 1000 euro bruto.WerktijdverminderingWerktijdvermindering voor oudere werknemers was onder bepaalde voorwaarden al mogelijk (gedurende de twee jaar voorafgaand aan pensionering 80% werken, 90% loon en 100% pensioenopbouw). De regeling wordt uitgebreid met een keuzemogelijkheid om gedurende de vijf jaar voorafgaand aan pensionering 80% te werken met 85% loon en 100% pensioenopbouw. Werktijdvermindering wordt onder voorwaarden ook mogelijk voor het volgen van een opleiding of het verlenen van mantelzorg.PensioenDe definitie van pensioengevend salaris wordt aangepast, waardoor alleen nog de vaste loonbestanddelen onder het pensioengevend salaris vallen en niet langer de variabele bestanddelen. Het nabestaandenpensioen wordt vanaf 1 januari 2016 volledig op risicobasis verzekerd. De pensioenpremie blijft als afgesproken op 19,5%. bron: Graficus, KVGO