Uit het persbericht:

De publieke disinformatie over de relatie tussen papier en bos heerst nog steeds: ook vandaag nog denkt de consument dat minder papiergebruik bomen kan redden. En deze gedachte zet de grafische industrie in een slecht daglicht. Onterecht, zo blijkt.

Zo bevestigt een recent afgeronde studie van BOS+ Vlaanderen vzw, ProBos en IDEA Consult in opdracht van de FOD Volksgezondheid en Leefmilieu, het duurzaam karakter van de grafische bedrijfstak. Deze studie werd voor de derde keer uitgevoerd en kadert in het monitoren van de vooruitgang van het 'Sectoraal Akkoord van 1 maart 2011 ter verhoging van het aandeel houtproducten uit duurzaam beheerde bossen'. Bovendien werd voor het eerst naast de primaire houtproducten ook de secundaire houtproducten en papier en karton, op de Belgische markt in beeld gebracht. Dit gebeurde door zowel gebruikers, distributeurs, producenten en importeurs te bevragen met een digitaal invulformulier.

Een belangrijke vaststelling in het onderzoek is dat het gebruik van FSC-PEFC gecertificeerd papier, in het gedeelte 'grafisch papier', maar liefst 83,1% van het totaal verwerkte volume en dit inclusief de kranten bereikt. Met dit % staat de industrie mijlenver boven andere houtverwerkende sectoren. Voor wat betreft het totaal volume papier en karton scoort de sector 78,9%.

De grafische industrie levert al jaren grote inspanningen in het kader van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen, met resultaat. De resultaten van deze marktstudie zijn daar het perfecte bewijs van. Febelgra vraagt dan ook om alle vooroordelen de wereld uit te helpen en de boodschap van een duurzame grafische sector te verkondigen.

In het verlengde van deze studie pleiten de sectorfederaties Cobelpa, Fetra en Febelgra als één front voor de verdere sensibilisering, communicatie en ondersteuning van het belang van verantwoord bosbeheer en certificering.

Een onafhankelijk onderzoek in 2017 ( FSC België, 2017) stelde dat de naamsbekendheid van het FSC keurmerk bij de Belgische consumenten 42% bereikte. Dit staat in schril contrast met het hoog aandeel FSC-PEFC grafisch papier (83,1%) en het totaal aandeel FSC-PEFC papier en karton ( 78,9%) dat de grafische industrie verwerkt. In een andere studie ( PEFC België, 2013) blijkt dat brochures die via de lokale overheden worden verdeeld de voornaamste informatiebron zijn. Ook de certificering van de eigen bossen speelt een rol bij naamsbekendheid van FSC-PEFC. Bovenvermelde studies en de relatief lage naamsbekendheid bij de Belgische consumenten tonen echter aan dat de overheid nog een belangrijke rol kan spelen in sensibilisering en naamsbekendheid.

Uit het persbericht:De publieke disinformatie over de relatie tussen papier en bos heerst nog steeds: ook vandaag nog denkt de consument dat minder papiergebruik bomen kan redden. En deze gedachte zet de grafische industrie in een slecht daglicht. Onterecht, zo blijkt.Zo bevestigt een recent afgeronde studie van BOS+ Vlaanderen vzw, ProBos en IDEA Consult in opdracht van de FOD Volksgezondheid en Leefmilieu, het duurzaam karakter van de grafische bedrijfstak. Deze studie werd voor de derde keer uitgevoerd en kadert in het monitoren van de vooruitgang van het 'Sectoraal Akkoord van 1 maart 2011 ter verhoging van het aandeel houtproducten uit duurzaam beheerde bossen'. Bovendien werd voor het eerst naast de primaire houtproducten ook de secundaire houtproducten en papier en karton, op de Belgische markt in beeld gebracht. Dit gebeurde door zowel gebruikers, distributeurs, producenten en importeurs te bevragen met een digitaal invulformulier.Een belangrijke vaststelling in het onderzoek is dat het gebruik van FSC-PEFC gecertificeerd papier, in het gedeelte 'grafisch papier', maar liefst 83,1% van het totaal verwerkte volume en dit inclusief de kranten bereikt. Met dit % staat de industrie mijlenver boven andere houtverwerkende sectoren. Voor wat betreft het totaal volume papier en karton scoort de sector 78,9%.De grafische industrie levert al jaren grote inspanningen in het kader van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen, met resultaat. De resultaten van deze marktstudie zijn daar het perfecte bewijs van. Febelgra vraagt dan ook om alle vooroordelen de wereld uit te helpen en de boodschap van een duurzame grafische sector te verkondigen.In het verlengde van deze studie pleiten de sectorfederaties Cobelpa, Fetra en Febelgra als één front voor de verdere sensibilisering, communicatie en ondersteuning van het belang van verantwoord bosbeheer en certificering.Een onafhankelijk onderzoek in 2017 ( FSC België, 2017) stelde dat de naamsbekendheid van het FSC keurmerk bij de Belgische consumenten 42% bereikte. Dit staat in schril contrast met het hoog aandeel FSC-PEFC grafisch papier (83,1%) en het totaal aandeel FSC-PEFC papier en karton ( 78,9%) dat de grafische industrie verwerkt. In een andere studie ( PEFC België, 2013) blijkt dat brochures die via de lokale overheden worden verdeeld de voornaamste informatiebron zijn. Ook de certificering van de eigen bossen speelt een rol bij naamsbekendheid van FSC-PEFC. Bovenvermelde studies en de relatief lage naamsbekendheid bij de Belgische consumenten tonen echter aan dat de overheid nog een belangrijke rol kan spelen in sensibilisering en naamsbekendheid.