Doordat veel persen van Heidelberg verbonden zijn met de cloud, kan de fabrikant de productiviteit van deze machines voortdurend monitoren en in kaart brengen. Op basis daarvan, en in combinatie met nog andere statistieken, wordt wekelijks een update van het 'Print Media Industry Climate' gegeven. De wereldkaart kleurt daarbij donkerrood in gebieden waar veel persen vanwege de pandemie vrijwel stilstaan, terwijl in groene gebieden het niveau van vorig jaar wordt gehaald of zelfs overtroffen.

Grafisch Nieuws stelde met behulp van de Heidelberg-cijfers een grafiek samen om de impact van de corona-crisis op de grafische productie bij handelsdrukkerijen in België van week tot week te tonen. Er wordt daarbij een schaal van 1 tot en met 8 gebruikt. Daarbij staat een 1 voor een zeer ernstig negatieve impact in vergelijking met dezelfde periode in 2019, en een 7 voor een neutrale situatie (niveau 2019). Een 8 laat juist een positieve ontwikkeling zien ten opzichte van een jaar eerder. De grafiek laat duidelijk zien dat, na aanvankelijk een stevige terugval in productiviteit, de persen eind juni en begin juli weer op het niveau van 2019 draaiden. Van de dip die daar weer op volgde lijkt de sector zich nu langzaam te herstellen.

Doordat veel persen van Heidelberg verbonden zijn met de cloud, kan de fabrikant de productiviteit van deze machines voortdurend monitoren en in kaart brengen. Op basis daarvan, en in combinatie met nog andere statistieken, wordt wekelijks een update van het 'Print Media Industry Climate' gegeven. De wereldkaart kleurt daarbij donkerrood in gebieden waar veel persen vanwege de pandemie vrijwel stilstaan, terwijl in groene gebieden het niveau van vorig jaar wordt gehaald of zelfs overtroffen.Grafisch Nieuws stelde met behulp van de Heidelberg-cijfers een grafiek samen om de impact van de corona-crisis op de grafische productie bij handelsdrukkerijen in België van week tot week te tonen. Er wordt daarbij een schaal van 1 tot en met 8 gebruikt. Daarbij staat een 1 voor een zeer ernstig negatieve impact in vergelijking met dezelfde periode in 2019, en een 7 voor een neutrale situatie (niveau 2019). Een 8 laat juist een positieve ontwikkeling zien ten opzichte van een jaar eerder. De grafiek laat duidelijk zien dat, na aanvankelijk een stevige terugval in productiviteit, de persen eind juni en begin juli weer op het niveau van 2019 draaiden. Van de dip die daar weer op volgde lijkt de sector zich nu langzaam te herstellen.