1. Welke nationaliteit had Gutenberg?

a. Nederlandse

b. Duitse

c. Oostenrijkse

Info: Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg werd rond 1400 in Mayence geboren.

2. In welke Franse stad vestigde hij zich tegen 1430?

a. Obernai

b. Mulhouse

c. Strasbourg

Info: daar begon Gutenberg, die er met zijn gezin in ballingschap leefde, belangstelling voor het boek te krijgen. Hij gebruikte een pers waarvan men vermoedt dat ze op de wijnpersen geïnspireerd was en werkte in het geheim aan een drukprocedé. Daarbij kwam hij op het idee om losse en herbruikbare letters in metaal te gebruiken.

3. Met welke techniek kon men voor Gutenberg een document mechanisch reproduceren?

a. De reprografie

b. De xylografie

c. De zeefdruk

Info: de Chinezen gebruikten het procedé in kwestie al sinds de 7e eeuw. De drukkunst is afgeleid van de graveerkust op koper of hout waarmee beelden gereproduceerd werden.

4. De innovatie die Gutenberg in de drukkunst invoerde, is:

a. De pers met hefboom

b. Het gebruik van een erg dikke en vette inkt

c. De legering van lood en antimoon voor de losse letters

Info: hij slaagde erin om drukletters te ontwerpen die onbeperkt gereproduceerd konden worden en om daarmee het drukprocedé te moderniseren. Die revolutie maakte het mogelijk om de productiekosten te verminderen en de verspreiding van boeken in de hand te werken.

5. Wegens geldgebrek keerde Gutenberg rond 1448 naar Mayence terug. Iemand zou hem helpen om zijn pers te verbeteren. Wie?

a. Johann Fust

b. Ulrich Gering

c. Martin Cranz

Info: het ging om een bankier die Gutenberg een grote som geld leende voor de productie van gereedschap en letters in metaal en voor de aankoop van perkament, papier en inkt. Die laatste verbeteringen maakten het mogelijk om de eerste boekjes die te koop aangeboden werden, te drukken. Jammer genoeg leverde die lening de drukker in 1455 een proces op dat hij verloor.

6. Tegen 1455 begon hij de bekende Gutenbergbijbel te vervaardigen. Wat is er bijzonder aan die uitgave?

a. Die bijbel werd op 42 exemplaren gedrukt.

b. Elke pagina telde twee kolommen met elk 42 regels.

c. De bijbel telde 42 hoofdstukken.

Info: de Gutenbergbijbel was het eerste grote drukwerk dat met losse letters in Europa gedrukt werd. Dat typografische monument vergde 3.350.000 tekens en meer dan 300 verschillende typografische karakters. Rond 1455 werden er in Mayence ongeveer 180 exemplaren van gedrukt. 48 daarvan zijn bewaard gebleven, waarvan 4 in Frankrijk. 12 exemplaren zijn op perkament gedrukt. Elk werk is uniek omdat de verluchtingen met de hand gerealiseerd werden.

7. Hoe werden de gedrukte boeken uit de beginjaren van de drukkunst genoemd?

a. Blokboeken

b. Manuscripten

c. Incunabelen

Info: zo worden de documenten genoemd die tussen het begin van de drukkunst en 1501 gedrukt werden.

8. In Europa schoten de typografische werkplaatsen uit de grond. Wat was de eerste werkplaats in België?

a. De Werkplaats van Gauthier Morberius in Luik

b. De werkplaats van Jan Van Westfalen in Leuven

c. De werkplaats van Dirk Martens in Aalst

Info: de werkplaats opende in 1473 haar deuren waarna het eerste in Vlaanderen gedrukte boek verschijnt: "Speculum conversionis peccatorum" (Spiegel van de bekering der zondaars) van de kartuizermonnik Dionysius van Rijckel, een bekend auteur in de 15e eeuw.

Antwoorden: 1. b - 2. c - 3. b - 4. a + b + c - 5. a - 6. b - 7. c - 8. c

1. Welke nationaliteit had Gutenberg?a. Nederlandseb. Duitsec. OostenrijkseInfo: Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg werd rond 1400 in Mayence geboren.2. In welke Franse stad vestigde hij zich tegen 1430?a. Obernaib. Mulhousec. StrasbourgInfo: daar begon Gutenberg, die er met zijn gezin in ballingschap leefde, belangstelling voor het boek te krijgen. Hij gebruikte een pers waarvan men vermoedt dat ze op de wijnpersen geïnspireerd was en werkte in het geheim aan een drukprocedé. Daarbij kwam hij op het idee om losse en herbruikbare letters in metaal te gebruiken.3. Met welke techniek kon men voor Gutenberg een document mechanisch reproduceren?a. De reprografieb. De xylografiec. De zeefdrukInfo: de Chinezen gebruikten het procedé in kwestie al sinds de 7e eeuw. De drukkunst is afgeleid van de graveerkust op koper of hout waarmee beelden gereproduceerd werden.4. De innovatie die Gutenberg in de drukkunst invoerde, is:a. De pers met hefboomb. Het gebruik van een erg dikke en vette inktc. De legering van lood en antimoon voor de losse lettersInfo: hij slaagde erin om drukletters te ontwerpen die onbeperkt gereproduceerd konden worden en om daarmee het drukprocedé te moderniseren. Die revolutie maakte het mogelijk om de productiekosten te verminderen en de verspreiding van boeken in de hand te werken.5. Wegens geldgebrek keerde Gutenberg rond 1448 naar Mayence terug. Iemand zou hem helpen om zijn pers te verbeteren. Wie?a. Johann Fustb. Ulrich Geringc. Martin CranzInfo: het ging om een bankier die Gutenberg een grote som geld leende voor de productie van gereedschap en letters in metaal en voor de aankoop van perkament, papier en inkt. Die laatste verbeteringen maakten het mogelijk om de eerste boekjes die te koop aangeboden werden, te drukken. Jammer genoeg leverde die lening de drukker in 1455 een proces op dat hij verloor.6. Tegen 1455 begon hij de bekende Gutenbergbijbel te vervaardigen. Wat is er bijzonder aan die uitgave?a. Die bijbel werd op 42 exemplaren gedrukt.b. Elke pagina telde twee kolommen met elk 42 regels.c. De bijbel telde 42 hoofdstukken.Info: de Gutenbergbijbel was het eerste grote drukwerk dat met losse letters in Europa gedrukt werd. Dat typografische monument vergde 3.350.000 tekens en meer dan 300 verschillende typografische karakters. Rond 1455 werden er in Mayence ongeveer 180 exemplaren van gedrukt. 48 daarvan zijn bewaard gebleven, waarvan 4 in Frankrijk. 12 exemplaren zijn op perkament gedrukt. Elk werk is uniek omdat de verluchtingen met de hand gerealiseerd werden.7. Hoe werden de gedrukte boeken uit de beginjaren van de drukkunst genoemd?a. Blokboekenb. Manuscriptenc. IncunabelenInfo: zo worden de documenten genoemd die tussen het begin van de drukkunst en 1501 gedrukt werden.8. In Europa schoten de typografische werkplaatsen uit de grond. Wat was de eerste werkplaats in België?a. De Werkplaats van Gauthier Morberius in Luikb. De werkplaats van Jan Van Westfalen in Leuvenc. De werkplaats van Dirk Martens in AalstInfo: de werkplaats opende in 1473 haar deuren waarna het eerste in Vlaanderen gedrukte boek verschijnt: "Speculum conversionis peccatorum" (Spiegel van de bekering der zondaars) van de kartuizermonnik Dionysius van Rijckel, een bekend auteur in de 15e eeuw.Antwoorden: 1. b - 2. c - 3. b - 4. a + b + c - 5. a - 6. b - 7. c - 8. c